Milloin suomalainen metsä on vanhaa?

Suomi on sitoutunut suojelemaan kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät, mutta niiden määritelmät ovat vasta työn alla. Avoimia kysymyksiä on paljon.

Kuusikkoinen rinne on palanut joskus 1800-luvulla. Jäljellä on vielä hiiltyneitä kantoja.  (Kuvaaja: Petteri Kivimäki)
Kuusikkoinen rinne on palanut joskus 1800-luvulla. Jäljellä on vielä hiiltyneitä kantoja. (Kuvaaja: Petteri Kivimäki)
Ladataan...

Kommentit (1)

  1. Järkevintä luonnon, metsien, ilmaston ja talouden kehittämistä olisi alkaa kasvattamaan suuria, terveitä, pitkälatvuksisia ja nopeasti kasvavia puita pitkällä eli yli 100 vuoden kiertoajalla.
    Männyillä ja kuusilla ei ole mitään ongelmaa kasvaa jatkuvasti hyvää vauhtia suuriksi ja vanhoiksi puiksi jos:

    a) Pohjavesi pidetään ympäri vuoden toimivalla ojituksella ainakin 40 cm syvyydessä.

    b) Puusto kasvatetaan toistuvilla ja ajallaan olevilla harvennuksilla niin, että se ei missään vaiheessa tyypilliseen ja yleiseen tapaan ylitiheyden seurauksena karsiinnu tai kärsi muitakin tuhoja provosoivasta ylitiheydestä.

    Tällaisen monella tavalla edullisen kasvatustavan harjoittajalla pitää olla vuoren varma vakuus ja tieto, että kukaan viherpesulastakaan tullut viranhoitaja ei ala rahoittamaan tällä tavalla hoidettua talousmetsää edes 100 v kuluttua.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat