Ministeriössä valmistellaan muutosta, kantokäsittelyä vain kesäkuusta syyskuulle

Asetusmuutos otetaan käyttöön, jos torjunta-aineista tulee pulaa.

urealla käsitelty kanto
Kantojen käsittely urealla on suunnilleen yhtä tehokasta kuin harmaaorvakkavalmisteellakin. (Kuva: Mikko Riikilä)

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan asetusmuutosta, joka lyhentää lain velvoittamaa hakkuukantojen käsittelykautta. Metsätuholain mukaan hakkuukannot on käsiteltävä torjunta-aineella, kun vuorokauden alin lämpötila ylittää viisi astetta, käytännössä siis toukokuun alusta marraskuun loppuun.

Ongelma syntyi, kun kantokäsittelyyn käytettävän urean saanti Venäjältä loppui Ukrainan sodan alettua. Valtaosa kesähakkuilla edellytettävästä kantokäsittelystä on tehty urealla. Jos kantokäsittelyaineita ei olisi saatavilla, puunkorjuu keskeytyisi ja metsäteollisuus pysähtyisi – tämän maa- ja metsätalousministeriö haluaa välttää.

Niinpä ministeriössä valmistellaan pikapikaa määräaikaista asetusmuutosta, joka lyhentäisi kantokäsittelykautta. Asetusmuutos on tarkoitus ottaa käyttöön, jos kantokäsittelyaineita ei saataisi tarvetta vastaavasti.

Metsälehden tietojen mukaan määräaikainen hätäasetus velvoittaisi kantokäsittelyyn kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin. Lisäksi turvemaiden hakkuualueet on tarkoitus rajata kantokäsittelyvelvoitteen ulkopuolelle.

Riittävyydestä kiistaa

Biodegra-kantoureaa valmistavan JL-tuotteet Oy:n kaupallinen johtaja Jyri-Jukka Ääri kertoo, että kantourean riittävyydestä ei ole takeita.

Suomeen tuotu raakaurea ohjautuu nyt ensisijaisesti moottorien pakokaasupäästöjen suodattamiseen tarkoitetun Ad Bluen valmistamiseen. Sen hinta on kaksinkertainen kantoureaan verrattuna.

Urean vaihtoehtona kantokäsittelyssä on biologinen torjunta-aine Rotstop. Se on tällä hetkellä kantoureaa edullisempaa eikä tuotanto ole riippuvainen Venäjältä tuotavista raaka-aineista.

Lallemand Finland Oy:n kaupallinen johtaja Päivi Heino vakuuttaa, että Rotstopin tuotantoa kyetään lisäämään Suomen koko tarvetta vastaavasti toukokuun alkuun mennessä.

”Ryhdyimme valmisteluihin heti, kun tieto urean saatavuusongelmista saatiin. Lisätuotanto on jo käynnistetty ja ensimmäisiä eriä toimitettu Suomeen. Torjunnasta ei pidä tinkiä urean saatavuusongelmien vuoksi. Se tietäisi metsänomistajille mittavia menetyksiä”, Heino sanoo.

Kaikkia Heinon lupaus ei vakuuta. Maa- ja metsätalousministeriössäkään ei haluta perustaa juurikäävän torjuntaa vain yhden valmistajan varaan. Muut kuin Lallemand eivät valmista biologisia juurikäävän torjunta-aineita.

Metsänomistaja voi kieltää hakkuut

Urean suosio on perustunut siihen, että moni koneyrittäjä kokee sen käytön vaivattomammaksi kuin elollista materiaalia olevan Rotstopin.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Jarkko Hantulan mukaan harmaaorvakkavalmiste ja kantourea ovat oikein käytettynä suunnilleen yhtä tehokkaita.

”Harmaaorvakka antaa hieman tehokkaamman suojan männiköissä, urea on vähän parempi kuusikoissa, mutta erot ovat pieniä”, Hantula sanoo.

Hänen mukaansa kantokäsittelyajan lyhentäminen keväällä ja syksyllä aiheuttaa vähäisemmän juurikäävän leviämisriskin kuin jos kantokäsittelystä tingittäisiin kesäaikaan, jolloin sientä levittävien itiöiden määrä on suurimmillaan.

MTK:n metsäasiantuntija Lea Jylhä luottaa Luken riskiarvioon. Silti hän muistuttaa, että metsänomistajalla on oikeus kieltää juurikäävän leviämisaikaiset hakkuut, jos kantokäsittelystä ollaan tinkimässä.

Kantourean käyttölupa päättynee ensi vuonna

EU:n urealle myöntämä käyttölupa juurikäävän torjuntaan päättyy ensi vuonna. Sen uusimista pidetään niin mittavana savottana, etteivät kantourean valmistajien rahkeet riittäisi alkuunkaan.

Euroopan maista ureaa käytetään kantojen käsittelyyn vain Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa ja juurikääpää on torjuttu vain Rotstopilla.

Kommentit (5)

  1. Metsänomistajan ei todellakaan kannata suostua siihen, että kantoja ei käsitellä juurikäävän riskiaikana.

  2. Mehtäukko tukeutuu tutkimusprofessori Hantulan asiantuntemukseen.

  3. Minäkin luotan asiantuntija Hantulan näkemykseen siitä, että syyskuussa riski on pienempi kuin heinä- ja elokuussa. Ilman kantokäsittelyä ei kuitenkaan puukaan kaadu vielä lokakuussa eikä marraskuussakaan. Päätös on hyvin helppo.

  4. EI kaadu puu juurikääpäriskiaikaan.Jos ylläkuvattu käytäntö tulee käyttöön,on se pitkässä juoksussa tuhoisaa Suomen metsätaloudelle.Metsänomistajat älkää antako hakata metsiänne sieni-itiöiden levimisen aikaan

  5. Urea on ainoa käyttökelpoinen kantosuoja.Rotstop liuokset menevät työpäivän aikana käyttökelvottomiksi

    ”Niinpä ministeriössä valmistellaan pikapikaa määräaikaista asetusmuutosta, joka lyhentäisi kantokäsittelykautta. Asetusmuutos on tarkoitus ottaa käyttöön, jos kantokäsittelyaineita ei saataisi tarvetta vastaavasti.”

    Mikä moraali siellä ministeriössä 0n ??

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat