Puukauppa | Hiljenemisen merkkejä?

Puukauppa käy monin paikoin yhä kiivaana, mutta joillain alueilla kovin nousu on jo taittunut.

Puutavara-auto haki Kivijärvellä kesäkuun alussa puutavaraa varastolta samaan aikaan, kun ajokone sitä sinne toi. Työmaa oli Keski-Suomen metsänhoitoyhdistyksen ja puutavara kuljetettiin ER-Sahalle Viitasaarelle. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Puukaupan tahti alkaa paikoin tasaantua, kertoo soittokierros metsänhoitoyhdistyksiin. Näin on käynyt esimerkiksi Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen alueella.

”Isommat kesäkorjuukelpoiset päätehakkuut ja harvennukset ovat vielä kysyttyjä, mutta pienempiin ja korjuuolosuhteiltaan huonompiin leimikoihin ei välttämättä tule enää tarjouksia. Osalla ostajista näyttää jo olevan ostorajoituksia tai -kieltoja”, kertoo yhdistyksen johtaja Pekka Sahlman.

Hänen mukaansa myös hintojen nousu on pysähtynyt. Lisäksi eri puunostajien maksamat hinnat vaihtelevat huomattavasti.

”Ne ostajat, joiden ostotavoitteet alkavat olla täynnä, ovat vetäneet hintoja alaspäin. Niiden ostajien, joilla ostotarpeita vielä on, maksamat hinnat ovat vakiintuneet nykyiselle tasolle.”

Parhaat hinnat yhdistyksen alueella on Sahlmanin mukaan maksettu runkohintakaupoissa. Tavaralajihinnoiksi muutettuna kuusitukista on runkohintakaupoissa maksettu enimmillään 75­–80 euroa kuutiometriltä.

Tulevaa vaikea ennustaa

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen alueella puukaupassa ei vielä näy hiljenemisen merkkejä. Yhdistyksen johtaja Eero Poikonen ennakoi kuitenkin, että kovin paljon ostomäärät nykyisestä tuskin kasvavat.

”Kun puukauppa käy näillä kierroksilla, tulee jossain vaiheessa sekin tilanne eteen, että tarjonta on kysyntää suurempaa. Vielä tilanne ei ole sellainen”, hän sanoo.

Hintojen nousu on tasaantunut myös Keski-Suomessa.

Länsi-Suomessa toimivan metsänhoitoyhdistys Karhun alueella puukauppa käy edelleen vilkkaana. Kiinnostus varsinkin mäntytukkia kohtaan on tosin hieman laantunut, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Jouni Peltoniemi.

”Kesälomakausi on usein sellainen, että sen jälkeen mietitään, miten siitä jatketaan. Itse olen pedannut vähän sen varaan, että puukauppatilanne voisi jatkua hyvänä talveen asti”, hän sanoo.

Puun hinnat ovat yhdistyksen alueella olleet vielä nousussa. Kuusitukista on latvusmassoineen maksettu parhaimmillaan 75–80 euroa kuutiometriltä.

Metsänhoitoyhdistys Lapin johtaja Veijo Ekonoja ennakoi, että puukauppatilanne jatkuu hyvänä ainakin alkusyksyyn.

”Sitä kukaan ei pysty ennustamaan, miten loppusyksystä ja talvella käy. Se riippuu siitä, miten kauan sahatavarabuumi kestää maailmalla”, hän sanoo.

Mäntytukista on yhdistyksen alueella maksettu parhaimmillaan reilusti yli 60 euroa kuutiometriltä. Ekonoja arvioi kuusitukin hinnan olevan samaa luokkaa.

Sahoilla isot varannot

Sahateollisuuden puheenjohtaja, Koskisen Oy:n sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck arvioi, että sahoilla ei ole enää polttavaa tarvetta ostaa puuta.

”Sahojen varannot alkavat ostotilastojen perusteella olla jo aika pitkät. Loputtomia varastoja ei voida ostaa, sillä sahatavaran hinnat romahtavat kuitenkin jossain vaiheessa. Yleensä sahasuhdanteet kestävät muutaman kuukauden”, hän sanoo.

Suomessa tuotetaan Sneckin mukaan vuosittain noin 12 miljoonaa kuutiometriä havusahatavaraa. Siitä noin yhdeksän miljoonaa kuutiometriä viedään ulkomaille. Havusahatavaran vuotuinen maailmanmarkkina on noin 350 miljoonaa kuutiometriä.

Sneck arvioi sahatavaran tuotannon kasvavan Suomessa tänä vuonna kymmenisen prosenttia viime vuodesta. Taustalla ei hänen mukaansa ole sahatavaran kasvanut kysyntä, vaan sahat viime vuoden alussa pysäyttänyt lakko.

”Sahatavaran tuotannon nostaminen ei onnistu Suomessa. Sahoilla on mennyt monta vuotta niin huonosti, ettei kapasiteetin kasvatusinvestointeja juuri ole tullut.”

Vaikka sahatavaralla riittää kysyntää, arvioi Sneck sahojen pitävän kesätaukonsa. Voi kuitenkin olla, että seisokkeihin tulee lyhennyksiä.

Miten kauan sahatavaran kysyntä jatkuu hyvänä, Sneck ei osaa sanoa.

”Kolmoskvartaali näyttää ihan hyvältä. Käänne on kuitenkin tullut joka kerta niin äkkiä, että loppuvuodesta ei uskalla sanoa mitään.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm