Suometsät uudistetaan yhä avohakkuilla

Suometsissä jatkuvapeitteinen metsänkasvatus on edelleen vähäistä. Suomen metsäkeskukseen saapuneiden metsänkäyttöilmoitusten perusteella jatkuvan kasvatuksen hakkuiden osuus koko maan suometsissä jäi viimeisen vuoden aikana muutamaan prosenttiin. Tarkastelujakso on viime vuoden elokuulta tämän vuoden heinäkuun loppuun.

Suosituin hakkuutapa suometsissä oli avohakkuu (84 prosenttia). Toiseksi suosituin oli suojuspuuhakkuu, sen osuus oli lähes yhdeksän prosenttia. Kolmanneksi suosituin oli siemenpuuhakkuu, jonka osuus oli kuusi prosenttia.

”Poiminta- ja pienaukkohakkuita ei käytetä turvemailla kivennäismaita enemmän, mikä on hieman yllättävää”, Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes sanoo.

Maakunnittain tilanne kuitenkin vaihteli. Esimerkiksi avohakkuu oli suosituin kaikkialla muualla paitsi Lapissa, jossa suojuspuuhakkuiden osuus oli 53 prosenttia. Myös jatkuvan kasvatuksen hakkuutapojen suosiossa oli eroja: poimintahakkuiden osuus oli suurin Kainuussa, kuusi prosenttia, ja pienin Etelä-Pohjanmaalla, vain 0,7 prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut