Tilakauppa käy viime vuotta verkkaisemmin

Kolme kallista kauppaa nosti Pirkanmaan hintavertailun kärkeen.

Hannun hintaseuranta 1.1.-31.5.2017. Seuranta kattaa noin 90 prosenttia vapaiden markkinoiden tilakaupoista.

Maakunta/Alue kaupan
kpl
myyty
kpl
myyty
ha
taimikot
%
hakkuu-
kypsät %
puusto
m3/ha
tukki-
%
€/ha €/m3 hinta-
kerroin
puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi 11 10 170 22 28 130 49 5469 42 1 1,18
Satakunta 20 12 277 32 24 122 41 4915 40 0,97 1,18
Häme-Uusimaa 34 23 485 34 16 118 40 5180 44 1,05 1,32
Etelä-Karjala 28 16 465 39 13 93 40 3953 42 0,9 1,25
Kymenlaakso 28 15 222 37 11 103 39 4177 41 0,95 1,21
Pirkanmaa 31 26 757 32 13 109 40 5387 49 1,14 1,45
Etelä-Savo 39 27 650 28 10 118 37 4290 36 0,88 1,1
E- ja K-Pohjanmaa 73 69 1753 28 18 93 27 2709 29 0,9 1,09
Keski-Suomi 60 37 1077 27 12 114 32 3934 34 0,89 1,08
Pohjois-Savo 46 36 1321 31 13 105 32 3519 34 0,81
Pohjois-Karjala 41 44 1097 26 13 116 31 3373 29
Kainuu 71 78 5485 19 4 89 22 1990 22 0,77 0,97
P-Pohjanmaa 113 80 4192 21 8 85 16 1763 21 0,87 1,07
Lappi 26 25 1740 27 11 62 15 1002 16 0,72 0,91
Koko maa 621 498 19691
Lisäys 5. kk 159 138 4761

Toukokuussa tuli uusia kohteita tarjolle jokseenkin samaan tahtiin kuin huhtikuussakin. Koko vuoden saldo on nyt 621 kohdetta, mikä on selvästi vuodentakaista vähemmän. Tarjonta on laskenut UPM:n kohteiden vähenemisen myötä. Tarjonta on merkittävästi lisääntynyt Keski-Suomessa ja siellä on nyt kaupan yhteensä 60 kohdetta. Esimerkiksi Hankasalmen kunta myy julkisesti viittä metsäkiinteistöään.

Uusia kauppoja päätettiin toukokuun aikana 138 ja koko vuoden kauppamäärä on nyt 498. Se on täsmälleen sama luku kuin vuosi sitten. Toukokuun suurin kauppa tehtiin Nokialla sijaitsevasta kohteesta. Sen pinta-ala oli 166 hehtaaria ja kauppahinta 1,58 miljoonaa euroa.

Tornator, OP-metsänomistajarahasto, UB-rahastot ja FIM-Metsä -rahasto ostivat aktiivisesti yksityismaiden kohteita myös toukokuussa. Kohteiden määrä oli 21 ja kauppasummat yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Metsät sijaitsivat Kainuussa ja eri puolilla Väli-Suomea. Rahastot ostivat lisäksi UPM:ltä kolme kohdetta, joiden kauppasummat olivat yhteensä noin miljoonaa euroa.

Hintakerroin kuvaa toteutuneen kauppahinnan ja summa-arvon keskimääräistä suhdetta. Summa-arvosta ei ole tehty vähennystä eli se on puuston, taimikoiden ja maan arvojen summa. Puustokerroin kuvaa toteutuneen kauppahinnan ja puuston arvon keskimääräistä suhdetta.

Keskiluvuissa on kuukausittain vaihtelua varsinkin, jos maakunnan myytyjen kohteiden määrä on pieni. Tässä tilastossa poikkeamat edelliseen seurantataulukkoon ovat varsin pieniä lukuun ottamatta Pirkanmaata. Siellä tehtiin kolme suurta kauppaa, joissa maksettiin selvästi tavanomaista enemmän. Näiden ansiosta Pirkanmaan metsien kauppahinnat nousivat tilastoni kärkeen.

Muita havaintoja

Ison metsäalan omistajaksi voi päästä pienelläkin rahalla. Pohjois-Pohjanmaalla myydään 52 hehtaarin tilaa ja hintapyyntö on 15 000 euroa. Tilalla on metsämaata 31 hehtaaria, mistä enin osa on taimikoita.

Voi myös todeta laulun sanoin jotta: ”Vielä niitä honkia humisee siellä Suomen sydänmailla…” Kangasniemellä on myynnissä tila, jonka hintapyyntö on noin 600 000 euroa ja pinta-alaa noin 100 hehtaaria.

Kanta-Hämeessä myytiin 31 hehtaarin metsätila hyvällä sijainnilla. Kohteen summa-arvo ylittyi noin 30 prosenttia, vaikka tilan maapohjista kolmasosa oli turvemaita ja kolmasosa hirvien kaluamia taimikoita.

Olen kierrellyt säännöllisesti myyntikohteiden perässä ja todennut, kuinka erilaisia ne voivat ollakaan. Kävin toukokuussa Etelä-Savossa myynnissä olevalla isolla kohteella, jossa oli paljon vanhoja, lähes luonnontilaisia ja hyvin puustoisia sekametsiä. Pohjapinta-alat nousivat yleisesti päälle neljänkymmenen. Paras ppa-havainto oli 52. Koealan puumäärä oli päälle kuudensadan kuutiometrin. Pisimmät rungot olivat noin 30 metrisiä. Mittasin havupuuston seassa kasvaneen koivun pituudeksi 32 metriä. Laitoin kuvan Metsälehteen ”Lukijoiden kuvat”-osastoon.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus