Tutkimus | Katkontatieto avuksi juurikäävän torjunnassa

Tutkimushankkeessa jalostetaan metsäkoneen keräämää tietoa.

Metsäkoneen katkontatiedon avulla saadaan tarkka sijainti, missä kohdin hakkuukuviota juurikääpälahoa on. Tätä tietoa voidaan hyödyntää kuvion uudistamisessa. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Metsäkoneen katkontatiedon avulla saadaan tarkka sijainti, missä kohdin hakkuukuviota juurikääpälahoa on. Tätä tietoa voidaan hyödyntää kuvion uudistamisessa. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Juurikäävän lahottama kuusen tyvi ei kelpaa tukiksi. Siitä syntyy lumppi. Poikkeuksellinen katkonta rekisteröityy metsäkoneen keräämään katkonta-aineistoon. Tämän tiedon hyödyntämistä juurikääpätuhojen torjunnassa tutkitaan parhaillaan Luonnonvarakeskuksen (Luke), Metsätehon ja Metsäkeskuksen yhteisessä TyviTuho -hankkeessa.

Viime vuonna startanneessa hankkeessa jalostetaan metsäkoneen tuottamaa tietoa ja saadaan näin aikaisempaa tarkempi käsitys juurikäävän levinneisyydestä.

”Kun tietoa kertyy laajemmalti, voidaan tehdä alueellisia riskianalyysejä siitä, missä päin juurikääpä vaivaa ja missä vaaditaan enemmän neuvontaa kuin jossain muualla”, tutkimusprofessori Mikko Peltoniemi Lukesta kertoo.

Kolmivuotisen hankkeen aikana laaditaan riskikartta, jonka avulla voidaan tehdä ennusteita juurikääpälahosta kohteille, joista hakkuutietoa ei vielä ole. Tavoitteena on lisäksi jalostaa metsikkökohtaista lahotietoa ja mallintaa, mikä on kustannustehokas kasvatus- ja uudistamismenetelmä yksittäisellä kuviolla.

Alustavat tulokset ovat lupaavia.

”Metsäkoneen tuottama data vaikuttaa käyttökelpoiselta lahontunnistukseen, mutta jos on kyseessä monituhokohde, silloin sen käyttö tulee vaikeammaksi. Noin vuoden kuluttua tiedämme tarkemmin, miten metsäkoneiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää juurikäävän torjunnan ohjeistamisessa”, Peltoniemi arvioi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa