Työt metsässä jatkuvat koronasta huolimatta

Nyt on hyvä aika suunnitella hoitotöitä tai puukauppoja, metsänhoitoyhdistyksistä kerrotaan. Myös metsäyhtiöt jatkavat puunostoja.

metsäkone työskentelee
Työt metsässä eivät pysähdy koronaviruksen takia, alan toimijat vakuuttavat. (Kuva: Mikko Riikilä)

Metsäasioita hoidetaan edelleen koronaviruksesta huolimatta, metsänhoitoyhdistyksistä kerrotaan. Metsässä on turvallista työskennellä, joten nyt on hyvä aika suunnitella esimerkiksi metsänhoitotöitä tai puukauppoja.

Asioinnit yhdistysten asiantuntijoiden kanssa tulisi kuitenkin hoitaa sähköisesti tai puhelimella. Joissakin tapauksissa myös tapaaminen metsässä voi onnistua. Jos käynti yhdistyksen konttorilla on kuitenkin aivan välttämätön, sinne tulisi mennä vain terveenä ja muistaa käsien pesu, yhdistyksistä tähdennetään.

Metsänhoitoyhdistysten järjestämiä tapahtumia on viruksen takia peruttu tai siirretty. Tarkempia tietoja saa omasta yhdistyksestä.

Myös Suomen metsäkeskus kannusti asiakkaitaan suosimaan sähköistä asiointia. Tapaamiset metsäkeskuksen ja Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä onnistuvat vain etukäteen sopimalla.

Tiirola: Ota yhteyttä yhdistykseen

MTK:n Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola vetosi Facebookissa metsänomistajiin, jotta nämä pitäisivät osaltaan metsäsektorin pyöriä liikkeessä. Metsissä on runsaasti hoito- ja harvennusrästejä, ja kemeratukia on hyvin käytettävissä. Metsässä myös työskennellään yksin eikä koronavirus leviä.

Tiirola toivookin, että mahdollisimman moni metsänomistaja ottaisi yhteyttä omaan metsänhoitoyhdistykseensä töiden tiimoilta. Näin metsureille ja koneyrittäjille riittäisi töitä ja tarpeettomilta lomautuksilta vältyttäisiin.

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen on samoilla linjoilla.

”Suomalaiset metsänomistajat ja metsänhoitoyhdistykset ovat nyt avainroolissa, että metsäsektorilla pyörät pyörivät”, Hakkarainen toteaa.

MTK ja metsänhoitoyhdistykset ovat huolissaan kevään ja kesän kausityövoiman riittävyydestä myös metsätaloudessa. Olennaista on, että kyetään huolehtimaan riittävän ulkomaisen työvoiman saannista samalla, kun torjutaan koronavirusta.

Kotimaisen työvoiman saamiseksi MTK esittää useita toimenpiteitä. Näihin kuuluu se, että maaseudun yritysten työnantajamaksujen maksamiselle annetaan määräaikainen lykkäys.

Teollisuus: Ostot jatkuvat

Puulle on kysyntää edelleen. Esimerkiksi Keitele Groupista kerrottiin ostotavoitteiden olevan ennallaan ja ostojen jatkuvan viruksesta huolimatta.

Metsä Groupkin pyrkii siihen, että työt metsässä jatkuvat mahdollisimman normaalisti. Yhtiö on ohjeistanut metsänomistajia asioimaan sähköisesti mahdollisuuksien mukaan. Yhtiö korosti, että riskiryhmään kuuluvien, eli yli 70-vuotiaiden tai perussairaiden, kanssa ei asioida toistaiseksi kasvokkain.

Myös UPM:ltä kerrotaan toiminnan pyörivän normaalisti puun ostossa, korjuussa ja metsänhoitopalveluissa. Asiointi pyritään hoitamaan sähköisesti ja toimistot ovat kiinni. Keväälle ja alkukesään suunnitellut tapahtumat on peruttu tai siirretty.

UPM:n korjuutyömailla vierailtaessa ilmoitetaan tulosta etukäteen. Työmailla työskenteleviin henkilöihin on pidettävä riittävä etäisyys, koneiden tai ajoneuvojen ohjaamoihin ei ole sallittua mennä.

Stora Ensollakin on siirrytty sähköisiin kanaviin puukaupoista ja metsänhoitotöistä neuvoteltaessa.

”Kauppaa tehdään, korjuu- sekä metsänhoitotyöt suunnitellaan ja toteutetaan metsissä, mutta henkilöiden väliset tapaamiset ovat nyt kielletty”, kertoo ostojohtaja Sami Honkanen.

Honkansen mukaan yhtiön kevään metsänlannoitus- ja kesäharvennus puukauppakampanjat jatkuvat normaaliin tapaan.

Korjuumäärät tarkastelussa

Vaikka kaupan on kerrottu jatkuvan, korjuu on vähentymässä. Stora Enso keskeytti hakkuut Itä-Suomessa, ja myös UPM on hieman keventämässä korjuutahtiaan. Koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden takia varastotasoja ei haluta liikaa kasvattaa.

Isoista metsäyhtiöstä Metsä Group sen sijaan jatkaa korjuuta normaaliin tahtiin.

Luke: Kaksijakoisia vaikutuksia

Koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilalla tulee olemaan kaksijakoisia seurauksia Suomen metsäalalle, Luonnonvarakeskuksen tutkijat arvioivat blogissaan,  Pehmopapereiden kysyntä on lisääntynyt, ja nettikaupan kasvu voi hyödyttää pakkauskartongin ja sellun tuotantoa. Toisaalta kriisi vähentää muunlaisten kuin pehmopapereiden kysyntää ja iskee rajusti myös sahatavaraan.

”Sahatavaran ja vanerin kysyntä laskee rakentamisen hiljentyessä. Sahatavaran hintatasoa painaa myös metsätuhojen jatkuminen Keski-Euroopassa ja tuhopuusta markkinoille tuleva sahatavara”, Luken suhdanneanalyysissa todetaan.

Suomen kemialliselle metsäteollisuudelle koronaviruspandemian suurin riski on Luken mukaan paperin kysynnän vähenemisvauhdin kiihtyminen. Tämä voi johtaa tuotannon pysyvään vähenemiseen eli paperikoneiden sulkemiseen Suomessa. Viruspandemian positiivisiin talousvaikutuksiin voi kuulua se, että tilanne kiihdyttää yksityisen kuluttamisen rakennemuutosta kohti verkkokauppaa. Se lisää pakkauskartongin ja sellun menekkiä.

Valtioneuvosto on luokitellut metsäteollisuuden huoltovarmuuden kannalta kriittiseksi toiminnoksi, samoin energiahuollon.

Päivitetty viimeksi Luken tutkijoiden analyysillä (26.3.)

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut