Hyönteistuhoihin ei aina saa vakuutusta – Vakuutusyhtiöt kiristäneet linjaansa

Kaikki yhtiöt eivät enää tarjoa joka paikkaan hyönteistuhot korvaavia metsävakuutuksia, syynä yleistyneet kirjanpainajatuhot.

Kirjanpainaja on varttuneiden kuusikoiden pahin tuhon-aiheuttaja. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Kirjanpainaja on varttuneiden kuusikoiden pahin tuhon-aiheuttaja. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Metsän vakuuttaminen hyönteistuhojen varalta on vaikeutunut. Esimerkiksi Lähi-Tapiolalta ei välttämättä enää saa hyönteistuhot kattavaa metsävakuutusta. Pohjola Vakuutus taas on ottanut käyttöön niin sanotut karenssijaksot.

Lähi-Tapiola toimii 19 alueyhtiön kautta. Näistä osa ei enää myönnä uusiin metsävakuutuksiin turvaa hyönteistuhojen varalta. Tällainen on ainakin Lahden seudulla toimiva Lähi-Tapiola Vellamo.

Lähi-Tapiolan kehityspäällikön Jaana Sohlmanin mukaan taustalla ovat viime vuosina yleistyneet kirjanpainajatuhot. Lähi-Tapiola Vellamo toimii alueella, jolla kirjanpainajia on viime vuosina ollut runsaasti.

”Suosituksemme on, että alueyhtiöt pyytäisivät uusilta asiakkailtaan lausunnon siitä, että metsässä ei ole vakuutuksen ottamisen aikaan ollut hyönteistuhoja. Alueyhtiöt tekevät kuitenkin itse omat päätöksensä. Osa myöntää turvan hyönteistuhojen varalta, osa ei ja osa pyytää lausunnon ennen vakuutuksen antamista”, hän kertoo.

Lausunnon voi Sohlmanin mukaan pyytää esimerkiksi paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä tai metsäyhtiöltä. Linjaus lausunnon tarpeellisuudesta tehtiin sen jälkeen, kun hyönteistuhokor­vaukset vuonna 2022 kaksinkertaistuivat edellisvuodesta.

Sohlmanin mukaan ydinasia on välttää tilanteita, joissa vakuutusyhtiö joutuisi korvaamaan ennen vakuutuksen voimaantuloa syntyneitä hyönteistuhoja.

Täysin alueellisia Lähi-Tapiolan metsävakuutusten rajoitukset eivät ole. Yhtiön vakuutus otetaan asuinpaikkakunnan mukaan, joten esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuva mutta Kouvolassa metsää omistava saattaa saada hyönteistuhot kattavan metsävakuutuksen, mutta Kouvolassa asuva ja metsää omistava ei.

Ajankohdalla väliä

Kasvavan hyönteistuhoriskin on tiedostanut myös Pohjola Vakuutus. Yhtiö otti vuonna 2020 käyttöön niin sanotut karenssijaksot. Yhtiön tuoteasiantuntija Hannu Partanen kertoo sähköpostitse, että hyönteisvahinkojen turva ei ole voimassa ensimmäisellä vakuutuskaudella, jos uusi metsävakuutus alkaa 15.4.–30.9. välisenä aikana.

Vastaava karenssijakso on käytössä myös lumi- ja jyrsijävahinkojen osalta. Niitä ei korvata ensimmäisellä vakuutuskaudella, jos uusi metsävakuutus alkaa 1.10.–30.4. välisenä aikana.

Karenssijaksojen tavoitteena on Partasen mukaan varmistaa, että korvattavat hyönteis-, lumi- ja jyrsijävahingot ovat sattuneet silloin, kun vakuutus on jo ollut voimassa. Karenssijaksoilta ei peritä hyönteis-, lumi- ja jyrsijävahinkojen osuutta vakuutusmaksusta.

Myös Lähi-Tapiolan Sohlman kertoo, että lumituhojen varalta vakuuttamiseen liittyy rajoituksia.

”Metsänsä voi vakuuttaa lumituhojen varalta vain sellaisena aikana, jolloin tiedetään, että lumituhoja ei ole vielä tullut. Alueyhtiöstä riippuen saattaa olla, että myynti lopetetaan loka-marraskuussa ja aloitetaan uudelleen vasta keväällä”, hän sanoo.

Pohjola Vakuutuksen Partanen kertoo, että metsävakuutusten myöntämistä on voitu rajata myös esimerkiksi laajojen myrskyrintamien lähestyessä. Alueellisia rajoituksia Pohjola Vakuutuksen metsävakuutuksissa ei sen sijaan ole.

Karenssit harkinnassa

Fennian ja If:n metsävakuutuksissa hyönteistuhoihin liittyviä alueellisia rajoituksia tai karensseja ei ole. Fennian tuotepäällikkö Tomas Udd kertoo kuitenkin sähköpostitse, että karenssijaksot ovat olleet harkinnassa.

If:n metsävakuutuksissa ainoa karenssiaika liittyy myrskyvahinkoihin. Vakuutus ei korvaa sellaisia myrskytuulen tai tuulen aiheuttamia vahinkoja, jotka ovat syntyneet 14 vuorokauden aikana vakuutuksen alkamisesta, kertoo yhtiön omaisuusvakuutusten johtaja Oskar Storsjö sähköpostitse.

”Metsä kannattaa siis aina vakuuttaa hyvissä ajoin eikä vasta silloin, kun vahinko on jo sattunut tai on selvästi ennakoitavissa”, hän toteaa.

Vähemmistön huoli

Vuonna 2020 valmistuneessa Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimuskokonaisuudessa selvitettiin, millaisia vahingonaiheuttajia vastaan metsänomistajat metsiään vakuuttavat. Hyönteistuhojen varalta metsänsä oli vakuuttanut noin 40 prosenttia vakuutuksen ottaneista.

Lähi-Tapiolan Sohlman arvioi, että yhtiön metsävakuutuksista noin puolet kattaa myös hyönteistuhot.

”Lopuista valtaosa on sellaisia, joissa metsänomistaja on itse valinnut, ettei halua hyönteistuhoturvaa. Sellaisia metsävakuutuksia, joihin hyönteistuhoturvaa ei olisi myönnetty, ei ole vielä kovin monta.”

 

Artikkelista poistettu 12.3.2024 klo 12.35 virheellinen tieto, että Lähi-Tapiola Itä ei myöntäisi uusiin metsävakuutuksiin turvaa hyönteistuhojen varalta.

Kommentit (1)

  1. On ollut myrsky-, lumituho-, myyrä- ja tukkimiehentäivahinkoa. Kaikista ollaan saatu asianmukaiset korvaukset. Metsävahinkojen korvausasiat on ollut helppo hoitaa.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut