Verosihteerin vinkit veroilmoituksen tekemiseen

Metsäveroilmoitusta tehtäessä ongelmia aiheuttavat muun muassa puukauppatietojen ja varauksien kirjaaminen. Lisäselvityksiä verottaja saattaa kaivata kalustoon merkityistä koneista, verosihteeri Anja Lahti kertoo.

Verosihteeri Anja Lahti kertoo vinkit metsäveroilmoituksen tekemiseen.
Anja Lahti työskentelee verosihteerinä Pohjois-Suomen verotoimistossa Raahessa ja välillä Oulussa. (Kuvaaja: Pekka Kallasaari)

Metsätalouden 2C-veroilmoitusten käsittely etenee seuraavasti: Sähköisesti jätettyjen ilmoitusten tiedot siirtyvät suoraan esitäytetyille veroilmoituksille, mutta paperisena jätettyjen lomakkeiden tiedot tallennetaan käsin asianomaisen henkilön verotietoihin. Tältä pohjalta valmistuu esitäytetty veroilmoitus, jonka verovelvolliset saavat toukokuussa.

Varsinaiset metsäverotusta käsittelevät virkailijat eivät ole metsäveroilmoitusten kanssa tekemissä ennen esitäytettyjen lomakkeiden lähetystä. Tämä selittää osan esitäytetylle lomakkeille tulleista virheistä.

Niitä voi syntyä tallennusvaiheessa, mutta myös veroilmoituksen puutteet aiheuttavat ongelmia.

Puutteista lisätöitä

”Yksi virheitä aiheuttava tekijä on puutteellinen puukaupan tietojen kirjaus verolomakkeelle”, verosihteeri Anja Lahti Pohjois-Suomen verotoimistosta kertoo.

Osa metsänomistajista saattaa esimerkiksi merkitä puukaupan tiedon vain veroilmoituksen oikeanpuoleiseen yhteenvetosarakkeeseen. Tällöin tallennusvaiheessa ei voida kirjata puukaupan käsittelyn kannalta olennaista tietoa siitä, onko kyse pysty- vai hankintakaupasta. Puukaupan tieto pitää siis olla vähintään kahdessa paikassa, asianomaisessa sarakkeessa sekä yhteenvetorivillä.

Samantapainen pulma syntyy menopuolella, jos lomakkeelle kirjataan vain yhteenvetotieto. Sen perusteella verottaja ei tiedä, mistä kulut koostuvat: ovatko ne muita kuluja, matkakuluja vai palkkausmenoja. Niinpä menoja ei voida kirjata järjestelmään.

Lahti myöntää, etteivät pulmat vaikuta suurilta. Mutta olivatpa ne isoja tai pieniä, esitäytetty lomake tulee metsänomistajalle puutteellisena ja korjaukset aiheuttavat ylimääräistä työtä niin verottajalle kuin metsänomistajillekin.

Sähköisesti täytetyissä lomakkeissa ei tällaisia pulmia tule, koska ohjelma vaatii kirjaamaan tiedot oikeisiin kohtiin ennen kuin hyväksyy ne.

metsäverolomakkeen täyttäminen

Koneista kaivataan selvityksiä

Varsinaisesti metsäveroilmoitusten käsittely aloitetaan verotoimistoissa kesällä. Silloin metsänomistajille voidaan lähettää veroilmoitukseen liittyviä selvityspyyntöjä. Ilmoitusten käsittely jatkuu syksyyn saakka.

Verohallinnon ohjeistus on, että veroilmoituksen mukana ei lähetetä kuitteja eikä muitakaan selvityksiä. Näitä pyydetään tarvittaessa.

Lisätietoja saatetaan kaivata esimerkiksi moottorikelkoista ja mönkijöistä. Verohallinto ohjeistaa vähentämään metsätalouteen kohdistuvat koneiden käytön kulut pääsääntöisesti vuosittain vahvistettujen käyttötuntitaksojen mukaan. Osa metsänomistajista haluaa kuitenkin liittää koneensa metsätalouden kalustoon.

”Silloin metsänomistajalta kysytään yleensä metsätalouden kokonaistilannetta. Minkä verran ja minkälaista metsätalouskäyttöä hänellä on ja paljonko puunmyyntituloja on odotettavissa”, Lahti toteaa.

Jotta esimerkiksi mönkijän saisi metsätalouden kalustoon, tulisi metsänomistajalla olla vuosittain runsaasti sellaisia hakkuu- ja metsänhoitotöitä, missä mönkijää tarvitaan. Lisäksi tulonhankintaan kohdistuvan metsäkäytön pitäisi olla yli 50 prosenttia, jos mönkijällä on muutakin käyttöä.

”Omien polttopuiden ajo ei ole metsäverotuksessa huomioon otettavaa metsäkäyttöä”, Lahti muistuttaa.

Koneiden käytöstä on pidettävä päiväkirjaa, josta vuosittainen käyttö selviää.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 1/2017

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa