Viime vuonna istutettiin lähes ennätystahtiin, Ruotsi silti edellä

Istutettavien taimien määrä kohosi kahdessa vuodessa yli 20 miljoonalla. Piristymisestä huolimatta häviämme Ruotsille tylysti.

Kuusentaimien osuus metsänviljelyyn toimitetuista taimista oli viime vuonna 60 prosenttia. (Kuva: Seppo Samuli)
Kuusentaimien osuus metsänviljelyyn toimitetuista taimista oli viime vuonna 60 prosenttia. (Kuva: Seppo Samuli)

Ruokaviraston juuri julkaiseman tilaston mukaan taimitarhoilta lähetettiin viime vuonna metsänviljelyyn taimia enemmän kuin vuosiin, 175 miljoonaa. Määrä on suurin sitten vuoden 2009.

Vuodesta 2021 istutettavien taimien määrä on kohonnut yli 20 miljoonalla. Kasvu on siis yli 15 prosenttia.

Metsänviljelyssä suositaan yhä kuusentaimia, joiden osuus metsänviljelyyn toimitetuista taimista oli viime vuonna 60 prosenttia. Tosin kuusen osuus on pienentynyt: Suurimmillaan se oli tämän vuosikymmenen alussa, jolloin seitsemän kymmenestä metsään istutetusta taimesta oli kuusia.

Männyntaimien osuus istutusmäärästä oli kolmannes. Osuus ei ole kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Koivuja istutettiin viime vuonna noin yhdeksän miljoonaa tainta, määrä on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Kaikista istutustaimista koivujen osuus on silti vähäinen.

Ruotsissa viljely painottuu mäntyyn

Ruotsin metsähallinnon, Skogsstyrelsenin, tilaston mukaan maassa istutettiin viime vuonna 431 miljoonaa metsäpuun tainta.

Määrä on enemmän kuin kaksi kertaa suurempi kuin Suomessa, vaikka talousmetsien pinta-alassa ei merkittäviä eroja olekaan.

Ruotsissa vuosittain istutettujen taimien määrä on kasvanut yli sadalla miljoonalla taimella 2000-luvun aikana. Meillä samanlaista kehitystä ei ole tapahtunut.

Suomesta poiketen länsinaapurissa metsänviljely on viime vuosina painottunut mäntyyn. Viime vuonna 55 prosenttia kaikista metsätaimista oli mäntyjä. Samalla kuusen osuus on huvennut 40 prosenttiin.

Mäntyjen ja kuusen ohella Ruotsin metsiin ei juuri muuta istutettakaan. Kontortamäntyjä istutettiin noin yhdeksän miljoonaa tainta ja lehtikuusia viitisen miljoonaa. Koivun osuus on marginaalinen.

Kaikki Ruotsissa istutettavat männyt ovat paakkutaimina. Kuusentaimista noin viidennes siis noin 35 miljoonaa tainta ovat paljasjuurisia. Paljasjuurikuusia käytetään erityisesti Etelä-Ruotsin viljavilla uudistusaloilla. Suomessa paljasjuurikuusista on päästy eroon.

Lähes 90 prosenttia Ruotsin taimista kasvatettiin siemenviljelysiemenestä.

Metsänhoito Metsänhoito