VMI12: Metsistä uudet ennätykset

Suomen metsissä on nyt puuta lähes 2,5 miljardia kuutiometriä.

Neljässä vuodessa Suomen puusto on lisääntynyt noin 110 miljoonaa kuutiometriä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Neljässä vuodessa Suomen puusto on lisääntynyt noin 110 miljoonaa kuutiometriä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Metsien kasvuvauhti on jatkunut yllättävän kovana. Uusin mittaustulos on, että metsät kasvavat vuodessa 109,9 miljoonaa kuutiometriä.

Kymmenessä vuodessa vuotuinen kasvu on lisääntynyt kymmenellä miljoonalla kuutiometrillä, eli reilusti parin sellutehtaan tarvitseman puumäärän verran.

Koska puuta hakataan paljon vähemmän kuin uutta kertyy, myös metsien puumäärä on kasvanut. Nyt se on lähes 2,5 miljardia kuutiometriä.

Neljässä vuodessa puusto on lisääntynyt noin 110 miljoonaa kuutiometriä, eli saman verran kuin metsät vuodessa kasvavat.

Tiedot ovat peräisin Luonnonvarakeskuksen tekemästä valtakunnan metsien inventoinnista. Tällä viikolla julkistettiin ensimmäiset luvut kahdenneltatoista inventointikierrokselta, jonka mittaukset aloitettiin vuonna 2014.

Rästit kasvavat

Suomen metsät ovat hyvässä kunnossa ja sopivassa iässä, joten kasvun on arvioitu lisääntyvän ylimmillään 115–125 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

”Olen itse ajatellut, että oikea luku on lähempänä 115 miljoonaa, mutta ehkä joudun tarkistamaan kantaani”, pohtii hyvien kasvulukujen yllättämä Kari T. Korhonen, joka johtaa valtakunnan metsien inventointia.

Inventoinnissa arvioidaan myös metsien laatua ja metsänhoidollista tilaa. Näistä luvuista Korhonen löytää ikävän yllätyksen. Ensiharvennusrästit ovat kasvaneet entisestään, vaikka harvennetut pinta-alat ovat lisääntyneet.

Kiireellistä harvennusta kaipaavien nuorten metsien pinta-ala on noussut edellisen inventoinnin 810 000 hehtaarista 980 000 hehtaariin.

Taimikoiden laatu parantunut

Hyvä uutinen on myös se, että varsinkin Etelä-Suomessa pienten taimikoiden laatu on parantunut.

Hyvän arvosanan saa nyt jo reilusti yli puolet alle 1,3 metrin mittaisista taimikoista.

Varttuneissa taimikoissa metsänhoidollisesti hyvien taimikoiden osuus on pienempi, mutta myös niissä kehitys on tällä vuosikymmenellä kulkenut parempaan suuntaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito