Metsänomistaja ristipaineissa

Metsä kiinnostaa montaa tahoa. Odotukset ovat moninaisia esimerkiksi biotalouden, yhteiskunnan ja monimuotoisuuden tiimoilta. Polveilevasta keskustelusta huolimatta metsänomistaja tekee päätöksensä omasta metsäsuhteestaan ja tarpeistaan lähtien.

Metsänomistajat: Arvoa ja arvostusta metsälle

Iltalenkillä mietiskelin metsänomistusta ja siitä esillä olevia asioita sekä omia ajatuksiani metsänomistajana. Lahopuun lisääminen, uudet metsäteollisuuden investoinnit, ilmastonmuutos, hyönteistuhot, hirvituhot, vilkas puukauppa, terveyskävelyt metsässä, marjasato, tutkijoiden julkilausuma, uudet puutuotteet, EU ja hiilitase, kaavoitus ja monta muuta asiaa. Selvästi metsiin kohdistuu monenlaisia odotuksia ja niiden tuottamat arvot kiinnostavat sekä keskusteluttavat niin kotimaassa kuin Euroopan unionissakin.

Metsäteollisuus: Uusille investoinneille puuta

Metsänkasvatus on pitkäjänteistä toimintaa

Omassa metsässäni on kalliomännikkö, joka on syntynyt 1800-luvun lopulla ja kaksikolmannesta puustoista luontaisesti vuosien 1940-1960 aikana ja loput istutuksien kautta vuosina 1985-2007. Nyt hyödynnän edellisten sukupolvien aikana tehtyä työtä ja mahdollisuuksia, jotka osuvat puulajeiltaan puumarkkinoiden vaatimuksiin tai sitten eivät. Nuorimpien metsien puulajivalinnat olen itse tehnyt, saapa nähdä kiittävätkö lapseni ja lapsenlapseni ratkaisuja? Metsänkasvatuksen pitkäjänteisyys unohtuu minusta monesti keskusteluissa ja tehtyjä ratkaisuja pitäisi peilata sen aikaiseen yhteiskuntaan. Esimerkiksi sodan jälkeinen yhteiskunta oli hyvin erilainen kuin nyt ja sotakorvausten maksaminen olennainen osa ratkaisuiden takana.

Luontojärjestöt: Monimuotoisuudesta huolehditaan

Metsä vaihtaa omistajaa

Metsätilojen kaupoissa metsätilojen myynti suvun ulkopuolelle on tänä vuonna kaikkien aikojen kiivainta. Metsänomistamiseen liittyy aina arvoja, ovat ne sitten taloudellisia, luontopainotteisia, virkistyksellisiä tai maisemallisia. Jos nämä arvot eivät luo metsäomaisuuteen merkityksellistä suhdetta vaan pikemminkin omaisuuden hoito koetaan hankalaksi, on hienoa, että siitä uskalletaan päästää irti ja antaa jonkun metsää arvostavan ostaa se sekä luoda siihen omien arvojensa mukainen suhde.

Euroopan unioni: Hiilensidonta ja ilmastonmuutos

Maailma muuttuu, metsä kasvaa

Itse ajattelen, että minulla on arvokas pala suomalaista maata ja metsää, johon on odotuksia niin yhteiskunnalla, metsäteollisuudella, ympäristöjärjestöillä, virkistyskäyttäjillä, metsästäjillä ja varmaan muitakin tahoja löytyy. Metsään liittyviä ratkaisuita tehdessäni , ja niin uskon monien muidenkin metsänomistajien kohdalla, tärkeimpiä ohjaavia asioita ovat omat arvoni ja päätöksentekohetken elämäntilanteeni ja perheeni tarpeet. Vaikea on ennustaa, että onko lapsenlapsilleni metsän tärkein arvo puuntuottaminen vai hiljaisuuden myyminen keski-eurooppalaisille suolla hyttysten syötävänä? Metsän arvot elävät käsi kädessä yhteiskunnan muutoksen kanssa. Varmaahan on, että metsä kasvaa ja uudistuu, eikä pysähdy paikalleen vaikka yhteiskunta pysähtyisikin. Metsänomistajana tavoitteeni on tehdä päätöksiä, jotka mahdollistavat tuleville sukupolvillekin omien arvojensa mukaisia kokemuksia metsässä.

Veikko Iittainen

Kirjoittaja on metsäammattilainen ja metsänomistaja 

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut