Keskustelut Metsänhoito Hallitusneuvottelut

Esillä 10 vastausta, 2,041 - 2,050 (kaikkiaan 2,199)
 • Hallitusneuvottelut

  Orpo kysyy.

  Millä konkreettisilla keinoilla parantaisitte suomalaisen ruuantuotannon ja metsätalouden tulevaisuutta?

  Mitä raati vastaa?

  Nyt olisi aika ottaa kantaa.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Eipä voi sanoa vielä paljon hallituksen tekemisistä, ensimmäistä budjettia vasta hierotaan.

  Reima Muristo

  <p>Ensimmäinen velka on jo otettu, muistaakseni +1 Mrd. Esim. velkojen hoito ei odota friikkien budjettia. Ei voi muutenkaan sanoa hallituksen tekemisistä, kun niitä ei ole, vastuun pakoilua ja natsirasistisia ulostuloja lukuunottamatta.</p>

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Mitkä ovat ympäristölle haitallisia tukia? On vedetty vähän mutkia suoriksi. Pari lainausta jutusta:

  ”Tutkijoiden mukaan metsätaloustuet uudistuvat parempaan suuntaan, kun vanha Kemera-tuki vaihtuu Metka-tueksi ja ojitusten tukeminen vaihtuu suometsätalouden suunnittelun tueksi. Raportin mukaan metsätalouden tukijärjestelmä kokonaisuudessaan suosii edelleen avohakkuisiin perustuvaa metsätaloutta peitteisen metsänkasvatuksen kustannuksella.”

  ”Kirjoittajien mukaan merkittävin verotuki on puupohjaisten polttoaineiden verottomuus, jonka suuruusluokka puhtaalla kertolaskulla nousisi kolmen miljardin luokkaan. Raportti arvioi sen aiheuttavan mittavasti kasvihuonekaasupäästöjä ja pienhiukkaspäästöjä. Lisäksi verotuella on myös luontovaikutuksensa.

  ”Puun energiakäytön verottomuus todennäköisesti kannustaa hakkuisiin, mikä lisää riskiä metsälajiston uhanalaistumiseen. Metsien voimakkaiden hakkuiden yhteys luontokatoon on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa”, raportissa todetaan.”

  https://www.hs.fi/talous/art-2000009863163.html

  Kommentoin:

  ”Sotien jälkeen piti Neuvostoliitolle maksaa ankarat sotakorvaukset ja laajojen hakkuiden takia pelättiin metsävarojen loppumista. Aloitettiin avohakkuut, maanmuokkaukset ja metsänviljely. Kasvua lisättiin lisäksi metsänjalostuksella, tuetulla ojittamisella ja vajaatuottoisten metsien kuntoon laitolla. Metsien kasvu ja puumäärä kaksinkertaistui. Tehtiin suuri määrä turhia ojituksia, mutta muuten metsäpolitiikka oli vaurastumisen menestystarina.

  Nykyinen metsätalouden tukisumma on vaatimaton metsätalouden kokonaisliikevaihtoon nähden, vain muutamia prosentteja. Uuden Metka-tukiohjelman työlajit kohdistuvat kasvua lisääviin sekä ympäristöä ja monimuotoisuutta kohentaviin pitkävaikutteisiin toimiin. Esimerkiksi suometsien hoidon suunnittelu, turvemaiden tuhkalannoitus, luonnonhoidolliset kulotukset ja säästöpuiden poltot sekä taimikoiden hoito.

  En oikein jaksa uskoa siihen, että puupolttoaineen verotuki kasvattaisi poistumaa metsistä oleellisesti. Energiapuuksi nimittäin korjataan pääosin pieniläpimittaista puuta, latvuksia ja kantoja. Osa näistä lahoaisi nopeasti vaikka niitä ei korjattaisi metsästä. Osa taas korjattaisiin kuitupuuksi sellutehtaalle.

  Kaukolämpölaitoksissa pitää joka tapauksessa polttaa jotain, kun turpeesta ollaan päätettu luopua. Poltetaan siis joko kotimaista puuta tai ulkomaisia fossiilienergioita. On helppo nähdä, että kotimainen uusiutuva vaihtoehto on parempi vaihtotaseelle ja maapallon ilmastolle, vaikka se lisäisi hiukan maankäytön päästöjä Suomessa.”

  Reima Muristo

  <p>Miten tuo vuodatus liittyy nykyiseen natsirasistiseen hallitukseen?</p>

  Visakallo Visakallo

  Oletko Reima jo suunnitellut maastamuuttoa? Seuraava hallitus kun joutuu tekemään vieläkin kovempia päätöksiä kuin tämä nykyinen.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Valtion tuet ja veropolitiikka kuuluvat hallituksen tontille.

  Reima Muristo

  <p><p>”Kovat päätökset” tarkoittanevat että lisää velkaa ja lisää äänestäjien kusetusta ja sumutusta, kuten nykyinen hallitus, EDIT</p><p>Hallituksen tehtäviin kuuluu: talouden ylläpito, työllisyyden ylläpito, valtion verotulojen ylläpito, kaikki tasapuolisesti, EDIT. Puun kantohinnan laskua ei pelasteta millään metka-sumutuksella.</p></p>

  Tolopainen

  Velkakeskustelussa unohdetaan inflaatio ja se että raha on nykyisin pelkkää paperia tai bittejä tietokoneen ruudulla. Velkaantuminen on suomalaisille hyvä asia, valtio lainaa ulkomailta rahaa ja jakaa sitä kansalle. Mitäs valittamista siinä on. Velkaantumisella ei ole mitään ylärajaa, inflaatio kuitenkin pitkässä juoksussa on aina syönyt velat. Emme joudu maksamaan valtion 60-luvulla ottamia velkoja, tulevat sukupolvet eivät ole koskaan maksaneet vanhoja velkoja. Kreikan veloista meuhkattiin aikoinaan, eipä ne pahemmin ole Suomea rasittaneet.

  kaapo123

  Jos Kielitieteen mukaan tarkastellaan sanaa rasismi,niin se oisi sillai,että eduskunta ja myös oppositio puhuu silloin luuloja ja uskomuksia,kirja Häkkinen Kielitieteen Perusteet

  Puuki

  Inflaatio ei ehdi syödä velasta aiheutuvia korkokuluja. 3 mrd/vuosi on kohta vuosikulut velasta. Ei sitä rahamäärää inflaatio syö, kun talous samaan aikaan sakkaa.

Esillä 10 vastausta, 2,041 - 2,050 (kaikkiaan 2,199)