Keskustelut Harrastukset Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 69)
  • Hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon

    Merkitty: 

    Forest.fi:ssä kerrotaan, että hirvikannan koon vaihtelusta halutaan eroon

    ”Metsämiehen mielestä metsästäjillä on liikaa valtaa hirvikannan määrittelyssä. Jatkossa hirvikantaa suunnitellaan aiempaa laajemman sidosryhmäjoukon kesken.”

    Tämä taitaa olla aika hyvä uutinen tämän palstan lukijoille, vai mitä?

    Koko juttu on täällä: http://bit.ly/Ko588R

  • A.Jalkanen A.Jalkanen

    Onhan se selvä että saaliin arvo korreloi saalismäärien kanssa, kun saalismäärä on muuttujana mukana osana arvon laskentaa (kuva). Tämä on metsästäjille hyvää mieltä tuovaa viestintää.

    Jollekin voi korkea metsästysvuokra tai metsästyksen virkistysarvo korvata metsänuudistamiseen menetetyn työn ja rahan mutta suurelle osalle taas ei. Sen suuren osan mielipide pitää saada nykyistä suurempi painoarvo. Ei missään päin maata saa olla niin että harrastus aiheuttaa metsänuudistamisen epäonnistumisen ja mielipahaa maanomistajille. Lisäksi päälle liikennevahingot ja maatalousvahingot.

    https://metsastajalehti.fi/wp-content/uploads/2022/12/Hirvielainmetsastyksen-arvo-maanomistajille_raportti.pdf

    suorittava porras suorittava porras

    Kuten jo aiemmin kommentoin , oli artikkelin sisältö kaukana todellisesta, herrojen haaveita.

    Tuohon avauksen otsikkoon on vastattu ja keinot löydetty. Hirvikannan hoitosuunnitelmien tultua käytyöön  hirvien määrä on vähentynyt kolmanneksen ja kehitys kannan suhteen vakaasti laskeva. Pois lukien V-S kakkosella ,jonka alueelta ilmeisesti keskustelussa oleva artikkeli on peräisin. Siellä vuokra voi olla perusteltua ,kun jo pelkästään hirvitiheys on muuhun valtakuntaan nähden 2-3 kertainen ja pienemmät sorkkaeläimet sen  päälle. Täällä muualla maassa ei välttämättä vastaavaa haluta. Se kannattaa pitää mielessä visioita piirreltäessä.

    A.Jalkanen A.Jalkanen

    Luontomme harvinaisin sorkkaeläin, metsäpeura, harvinaisessa kokoonpanossa.

    https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009340785.html

    Metsuri motokuski

    Taitaa olla kuusipeura harvinaisin sorkkeläin. Kanta noin 1500 yksilö kun metsäpeuroja on lähes tuplasti.

    A.Jalkanen A.Jalkanen

    Joo, on tosiaan, mutta jos saivartelee vähän niin kuusipeura ei vieraslajina ”kuulu” luontoomme. Saksanhirvi sen sijaan voitaisiin juuri ja juuri lukea luontoomme, kun se on keskieurooppalainen laji. Kiitos Mm täsmennyksestä.

    mehänpoika

    Ihmettelen suuresti MMM:n toimia tutkimustensa suuntaamisessa johtoportaansa suosikkiaiheen, hirvenmetsästyksen hyödyt, tutkimuksiin. Aiemmin aiheesta tehdyillä tutkimuksilla on ministeriön johtoporras toteuttanut 21.02.2019 päivätyn ”Kansallinen metsästrategia 2025 – päivitys” -ohjelmansa, joka mielestäni olisi jo lähtökohdiltaan pikaisen uusimisen tarpeessa.

    Esimerkiksi KMS 2025 strategian sivulla 30 otsikon, ”Metsätuhoriskit kasvavat ilmastonmuutoksen seurauksena”, alla on kerrottu ilmastomuutoksen mukanaan tuomista lukuisista riskeistä, mutta mielestäni tärkein toimenpide on jätetty ehkä tarkoituksella lähes pimentoon: ”Kuusettumisen vähentäminen edellyttää hirvikannan vähentämistä”. Siis muita syitä vuonna 2019 ministeriössä nähty.

    Tämä nyt julkaistu tutkimus, ”Hyvinvointia riistataloudesta 2022”-tutkimus olisi ehkä tilattu tukemaan ministeriön uutta KMS -päivitystä.

    Esitykseni: Nyt olisi tarpeen palauttaa metsätalouden pääpainopisteeksi hyvä ja tuottoisa metsänhoito, mikä varmistaisi mahdollisimman hyvän metsien lisäkasvun ja terveyden. Se mahdollistaisi teollisuuden tarvitsemat raakapuuhakkuut, hyvän hiilensidonnan ja talousmetsien monimuotoisuuden paranemisen.

    Sellaiset haaveet, että jokamiehenoikeuteen perustuva metsäluonnon virkistyskäyttö (hirvenmetsästys) olisi nopeasti kasvava ja tuottoisa liiketoiminta-ala Suomessa, pitäisi tosiasioihin tukeutuen unohtaa. Kun MMM:ssä on yli 30 vuotta katsottu läpi sormien etelä-Suomen metsien melko nopeaa kuusettumista. Kuitenkaan sen seuraukset hyvin tiedostaen ei hirvikantaa ole pienennetty, vaan on annettu kuusettumisen jatkua. Nyt vaaditaan päitä vadille.

    Entistä metsäsrategiaa ei liikahirvien vuoksi ole pystytty toteuttamaan. Ei riitä, että suositellaan kuusentaimikkoon jättämään sekapuuksi koivua tai mäntyä. Myös jalostettuja rauduskoivun sekä männyn taimikoita on pystyttävä riskivapaasti perustamaan. Ulkomaan puulajeja teollisuus ei tarvitse. Toisekseen, syö hirvet myös tammea ja contortaa.

    A.Jalkanen A.Jalkanen

    Lukaseppa tästä KMS2035, olisiko jo parempi? https://mmm.fi/kms

    mehänpoika

    Lukasin! –  Näyttäisi siltä, ettei ole parempi tämä uusi KMS2035 edelliseen verrattuna. Esimerkiksi metsästyksen avulla tavoitteelliseen hirvikantojen tiheinä pitämiseen ei tässäkään strategiassa millään tavalla puututa. Päinvastoin!

    Ko. KMS2035:n sivulla 18 on otsikon 2.2.7 Metsänomistus-otsikon yläpuolella teksti: ”Myös kasvavat hirvieläinkannat aiheuttavat metsätuhoja ja vaikuttavat puulajivalintoihin ja metsän käsittelkyyn.” Lause ei tarkoittane yksin valkohäntäpeuroja, vaan odotettavissa on hirvikannan kasvattaminen. –  Epäilen metsälehden uutisen hirvien hyödyistä maanomistajille olevan ainakin osaltaan oletuksen takana.

    Sivulla 47 otsikon ”Käännetään talouskäytössä olevien metsien monimuotoisuuskehitys elpymisuralle” -alla taulukossa: Lehtipuun määrä, ei koivu (kpl/ha) ——  kasvaa talousmetsissä.  Sitten otsikon ”Vahvistetaan metsien ilmastokestävyyttä ja hallitaan tuhoriskiä” -otsikon alla taulukossa: Metsätuhot (ha)  —–  ei kasva.

    – Ehkäpä kuusettumisesta aiheutuviin tuhoihin osataan vielä varautua eli riskit hallitaan! Nimittäin sivulla 18 Metsänomistuksen yläpuolella kylläkin tunnustetaan, että ”Metsien hyönteis- ,sieni- ja myrskytuhojen esiintymisten todennäköisyys kasvaa, joten varautuminen ja riskien hallinta korostuu”. –  Lohdullista!

    –  Ehkä varautuminen olisi pitänyt tehdä paljon aiemmin. Samalla olisi varmistunut metsien hyvä kasvu, talousmetsien monimuotoisuuden paraneminen ja hyvä hiilensidonta. Hirviharrastus on jo pitkään vienyt pohjaa Suomelle tärkeältä elinkeinolta ja vaikeuttaa osaltaan ilmastomuutokseen sopeutumista.

     

    A.Jalkanen A.Jalkanen

    Kiitos mehänpoika hyvästä tiivistelmästä! Vaikuttaa siltä että riskit on tunnistettu strategiassa, mutta eri asia saadaanko niille tehtyä mitään.

    Tomperi

    Nisäkäs populaatiot eivät ole vakaita näillä kasvuvyöhykkeillä.  Täysin absurdia toimintaa moiset esitykset, herrojen näverrykset.  Tuollainen käytäntö johtaa hirvikannan yksilöiden näivettymiseen. Mitkä ovat hirvikannan tasaisena pysymiseen liittyvät biologiset lajin omaiset perustelut?

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 69)