Keskustelut Metsänhoito Kemera

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 89)
 • Kemera

  Merkitty: 

  Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tuen myöntämisen kriteereistä. Kyseisen asetuksen 9 §:n mukaan kohteelta tulee kaataa vähintään 1 500 kantoläpimitaltaan vähintään kahden senttimetrin paksuista runkoa hehtaarilta. Toimenpiteen jälkeen kasvatettavan puuston määrän tulee olla enintään 3 000 runkoa hehtaaria kohden. Metsäkeskuksen noudattamissa tukikriteereissä on kuitenkin vaikka minkälaista paljon tiukempaa runkolukutaulukkoa. Samoin lisäkriteerinä on, että poistumaan laskettavien runkojen pituuden on pitänyt olla vähintään puolet vallitsevan jakson keskipituudesta. Mitä helvettiä? Eihän laissa ja asetuksessa mitään tällaisia ole. Poistuvien runkojen paksuusraja muutettiin 3cm -> 2cm huhtikuussa 2017. Kesäkuussa 2017 MMM ja metsäkeskus sopivat linjauksesta, jolla poistumalle asetettiin pituuskriteeri. Tämähän vesitti asetusmuutoksen kokonaan. Minun silmiin näyttää, että MMM ja metsäkeskus ovat kaapanneet lainsäädäntövallan itselleen, tai vähintään pitävät lainsäätäjää pilkkanaan. Mitä mieltä?

 • Tolopainen

  Kemeraa saa jos anoo ja korjaa pienpuuta riittävästi hehtaarilta, se metsälö voi olla muuten vaikka Suomen parhaiten hoidettu. Ostomies ei kysele Kemeroista mitään kun tekee hintatarjouksen, kuitupuun hinta kesäkohteissa on huomattavasti parempi kuin talvella. Korjuun voi teettää myös kesällä ja pienpuut voi vaikka lahjoittaa tai myydä naapurille polttopuuksi ja mitata itse. Laki ei vaadi myymään yhtiöille.

  Metsuri motokuski

  Kim1: niillä ainoastaan tukityöllistetään joutavanlaisia metsureita ja motokuskeja…

  Tuskimpa kemeraa ole tehty metsuri ja konekuskien työllistämiseksi. Eiköhän tarkoituksena ole ihan oikeasti hoitaa nuoria metsiä valtion tuella puuhuollon turvaamiseksi. Jos tällainen tukimuoto on nähty tarpeelliseksi niin kaiketi sen kannattaa hyödyntää.

  MJO

  Tolopainen on oikeassa. Itsekin olen nostanut ensiharvennuskohteesta kemera tuet. Ainoastaan kriteerit täyttyy poistuman ja jäävän puuston osalta. Ei ole väliä, onko myyty puu mennyt selluksi tai energiapuuksi.

  Tolopainen

  Olen täysin samaa mieltä MJO:n kanssa.

  Visakallo Visakallo

  Kun tekee hoitotyöt ajallaan, lähes kaikille uudistetuille kuvioille pystyy käyttämään kahdet kemerat. Näinhän se oli tarkoitettukin toimivaksi, eli kannustaa hoitamaan metsät kunnolla.

  Puuki

  Vesakot kasvaa nykyään niin nopeasti, että varhaishoidon ja varsinaisen taimikonhoidon välillä joutuu tekemään yhden perkauksen lisää rehevillä mailla.  10 vuotta taisi olla kemeroiden saannin min.väli  joten ei aina ehdi tuki oikeaan aikaan.

  mettämiäs

  ”taimikon varhaishoidon jälkeen tulee olla kulunut 7 vuotta ennen kuin alueella voidaan rahoittaa nuoren metsän hoitotyötä”

  Tuossa suora lainaus metsäkeskuksen sivuilta eli ”min väli” on nykyisin 7 vuotta

  Puuki

  ^  Se on sitten pohjoisempana 10 vuotta koska niin lukee metsäkeskuksen sivuilla.

  Nmh:n lisätukea saa tosiaan vaikka eh:n puita ei käytettäisikään energiapuuksi . Kunhan puuta kertyy tarpeeksi paljon/ha ja PPA:lla painotettu keskiläpimitta ennen ja jälkeen harvennuksen ei ylitä 16 cm:ä .  Ei siis onnistu yläharvennuksella tekemällä keskiläpimitan laskeminen.

  pihkatappi pihkatappi

  Vanhan kemeralain aikaan tehdyn taimikonhoidon jälkeen pitää olla tuo 10 vuotta ennenkö kemeraa voidaan uudelleen myöntää, näin minulle on metsäkeskuksesta sanottu. Jos tekee kemera varhaishoidon nyt, pitäisi 7 vuoden päästä tehty taimikonhoidon kemera onnistua, vai onko tuossa jotain poikkeuksia.

  oppipoika

  Jos itse hakee kemera tuen myös pienpuun korjuuseen, riittääkö että itse mittaa kertymän, vai vaatiiko metsäkeskus virallisen mittaustodistuksen.

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 89)