Keskustelut Metsänomistus Luvaton puunkaato 2200 m2 kesämökkitontilla järven rannalla

Esillä 10 vastausta, 491 - 500 (kaikkiaan 502)
 • Luvaton puunkaato 2200 m2 kesämökkitontilla järven rannalla

  8.3.2011 perheemme mökkitontilta kaadettiin luvatta 114 puuta. Moto ajoi ilman lupaa rasitteetonta mökkitietä pitkin kesämökkimme ”portista” sisään ja aloitti puiden kaatamisen kiinteistön sisällä kulkevan tonttitien molemmin puolin edeten pihamme läpi kohti ”oikeaa” hakkuupaikkaa n. 70 m matkan raivaten itselleen tietä .Tuhottu alue on n.900 m2 ja tälle alueelle jäi vain joitakin puita. Ennen pihaan tulijan toivottivat tervetulleeksi komeat männyt heti” portin” pielessä, niiden tilalla on nyt kannokko. Lähimmät puut kaadettiin neljän metrin päässä mökistä. Kauniilla puolukkatyypin kangasmaalla sijaitsevan mökkimme pihalta vietiin suojapuusto ja pihapuut. Moto tuhosi koko matkalta kauniin maisemallisesti arvokkaan koivujen ja mäntyjen kehystämän rantapolun.
  Pari viikkoa tapahtuman jälkeen metsäyhtiön toimitusjohtaja ilmoitti kirjallisesti, että meidän on haastettava motoyritys oikeuteen saadaksemme korvauksia kyseisestä törkeästä vahingonteosta. Metsäyhtiö kiistää vastuunsa tapahtumasta kertoen toimineensa ”huolellisesti ja hyvien tapojen mukaisesti ”ja vierittää syyn motokuskille ja hänen firmalleen. Motoyritys auliisti myöntää syyllisyytensä ilmeisesti suojellakseen ”työnantajaansa” ja hänen mainettaan. Minkäänlaista korvaustarjousta motofirma ei ole saanut yli vuodessa aikaiseksi.
  Poliisin esitutkintamateriaalin valmistuttua syyllisten varmistuttua tammikuussa -12 lähetimme korvausvaatimuksemme kaikille osapuolille. Nyt asia on syyttäjällä syyteharkinnassa; poliisin materiaalin mukaan törkeästä vahingonteosta ja hallinnanloukkauksesta on epäiltynä ainakin kaksi henkilöä. Asia kävi rikossovittelussa mutta metsäyhtiö kieltäytyi siitä. Kyseisen firman toiminta ei ole ollut ”huolellista” eikä varsinkaan ”hyvien tapojen mukaista” ei tekoa tehdessään, vastuunkannossaan tai selvittäessään asiaa – varsinkin, kun se syyllistyy syyttömien vahingonkärsijöiden uhkailuun ja kiusaamiseen ylimielisellä käytöksellään.

 • uudehko metsänomistaja

  Minua kiinnostaa edelleen asian periaatteellinen puoli. Tarkennan aiempaa puheenvuoroani. Ihmettelen Suomalaista lainkäyttöä. Onkohan lain käyttäminen vastaavaa kuin metsäasioissa.
  Esityksen pituuden takia lähetän viestin kahdessa osassa.

  KÄSITYKSENI TAPAHTUMISTA
  Talvella 2011 mökkiläinen totesi tonttiaan käytetyn puutavaran metsäkuljetukseen jonka aikana oli syntynyt merkittäviä vaurioita tontin puustolle. Tontin käyttökelpoisuus ja arvo olivat laskeneet merkittävästi.

  Tuloksettomien sovintoneuvotteluiden jälkeen mökkiläinen teki asiasta rikosilmoituksen poliisille. Poliisi tutki asian. Asiasta tietäviä kuulusteltiin sekä syntyneet vauriot kartoitettiin ja arvioitiin. Tutkinnan valmistuttua tutkinnan tuloksena syntyneet asiakirjat lähetettiin syyttäjälle.

  Syyttäjä harkitsi asiaa ja tuli johtopäätökseen, että asiassa oli tehty selkeitä lainrikkomuksia. Hän haastoi syyllisiksi epäilemänsä käräjille vastaamaan teoistaan.

  Käräjillä jouluna 2012 syyttäjä vaati lain mukaisia rangaistuksia syyllisiksi epäilemilleen. Syytteeseen yhtyi asianomistajana mökkiläinen, joka vaati vahingonkorvauksia syntyneistä vahingoista. Syyttäjä oli siis ensi sijassa vaatimassa syytetyille lain määräämiä rangaistuksia ja asianomistajat ensi sijassa korvauksia tapahtumassa mökkitontille syntyneistä vaurioista.

  Kesken oikeuskäsittelyn asianomistajat ja syytetyt pääsivät sopuun vahingonkorvauksista. Tällöin asianomistajat luopuivat vaatimuksistaan syytettyjä kohtaan. Samalla syyttäjä luopui vaatimasta syytetyille lain määräämää rangaistusta rikoksista.

  uudehko metsänomistaja

  IHMETYKSENI AIHEET
  Minua ihmetyttää tämä syyttäjän menettely. Miten hän voi luopua vaatimasta rangaistusta lakia rikkoneille? Aiemmin hän piti syytettyjen syyllisyyttä toteen näytettynä. Miksi tämä sataprosenttinen käsityksen muuttaminen? Tuliko käsittelyssä esiin jotain uutta materiaalia, joka olisi todistanut syytetyt syyttömiksi? Julkisuudessa on kerrottu syyttäjän luopuneen syytteestä siitä syystä, että syytetyt ja asianomistajat olivat päässet yhteisymmärrykseen vahinkojen korvauksista.

  Tämä juuri ihmetyttää. Eihän vahingonkorvauksesta sopiminen voi tarkoittaa lainrikkomuksen muuttumista sallituksi teoksi. Syytteistä luopuminen tällä tavoin kertoo mielestäni siitä, että rahalla voi vapautua lain säätämästä rangaistuksesta. Lainmukainen rangaistus voitiin siis välttää, kun löytyi riittävän suuri rahatukku.. Laikirjan teksti voitiin siis ohittaa setelitukulla.

  Olen ymmärtänyt, että maailman mafian piirissä ostetaan todistajat hiljaisiksi ja syytetyt vapaiksi joko rahalla tai aseella. Ilman todisteita oikeus ei voi tuomita. Minulle on yllätys, että Suomessa voi rahalla vapautua ilman oikeuden päätöstä koko syytteestä ja rikosoikeudellisesta vastuusta. Ja koska tapaus sattui oikeuden istunnossa, lienee pakkon uskoa, ettei Suomen lakia rikottu syytteestä luopumisen yhteydessä.

  Asialla on myös laajemmat piirteet. Miten on oikeuden tasapuolisuus. Miten kävisi syytetylle, jolla ei olisi varaa maksaa itseään vapaaksi syytteistä? Ilmeisesti syyttäjä vaatisi rangaistusta loppuun asti ja oikeus tuomitsisi syytetyt. Ovatko rikkaat ja köyhät todella samanarvoisia Suomen lain edessä? Onkohan kaikkien Suomen kansalaisten tasa-arvoisuus lain edessä vain myytti, joka ei käytännössä toteudu?

  oik-trad

  Hyvä puheenvuoro Uudehkolla metsänomistajalla.

  Rahatukuista vielä: Se on myös erittäin ihmetyttävää, että vahingon kärsineet mökkitontin omistajat tekivät sopimuksen metsäyhtiön kanssa 3000 eurolla. Sen jälkeen oikeudenkäynti jatkui siviiliprosessina ja sen kuluessa neuvoteltiin toinen sopimus metsäurakointifirman kanssa. Kuten on saatu lukea, mökkitontin omistajat ovat edelleen katkeria pylväspuuyhtiölle, joka näyttöjen perusteella oli syyllistynyt rikokseen.

  Kysymys on edelleen auki: Miksi tehtiin sopimus metsäyhtiön kanssa odottamatta tuomioistuimen päätöstä? Sovintokorvaus oli vaatimuksiin verrattuna olematon.

  suorittava porras

  Ketään ei tunnu epäilyttävän vahinkojen todellinen määrä. Poliisikin otti asian tutkittavaksi vasta kantajan kovan painostuksen jälkeen . Syyttäjä puolestaan harkitsi pitkään , onko syytekynnys ylitetty.
  On myöskin muistettava , että vastaajien tarkoituksena ei ollut aiheuttaa vahinkoja tontinomistajalle. Ilmeisesti ongelmallisen maaston takia niitä kuitenkin syntyi.

  Hallintaoikeuden loukkaus on paljon pienmpi paha , kun esim murha. Kantajan vaatimuksellla olisi korvattu useita harkittuja henkirikoksia ! Maisema ja muutaman puun kaataminen ei voi olla ihmishenkeä arvokkaampi asia!

  Tontin arvon aleneminen kantajan esittämässä muodossa on hyvin kyseenalaista. Tontille on syntynyt tosin leveämpi kulku-ura , mutta sitä voi hyödyntää myöhemmässä tontin käytössä. Uran vartta on harvennettu ja näkymät ovat avartuneet . Se ,että puita on poistettu 17 metriä leveältä alueelta , ei tarkoita , että koko alue olisi aukkoa.Suurin osa on harvennettua metsää.Hakkuutähteiden poistamisen jälkeen parin vuoden kuluttua maisema näyttää varmasti paljon paremmalta.

  Leevi Sytky

  Ollaan iloisia tontin omistajien puolesta kun piina on ohi. Mitä tuosta enää jauhamaan, ”pulinat pois”, kuten Jussikin (V) sanoi.
  !6 000 euron korvaus on mitätön summa, mutta se lienee sivuseikka, pääasia on että juttu on ohi.

  oik-trad

  Moton kuljettaja ajeli tontin läpi ja levensi vanhaa rantapolkua moton mentäväksi väyläksi. Samalla hän kurkotteli ja napsi puita niin kaukaa kuin ylsi, harvennusperiaatteella. Samanlaista harvennusta tehtiin viereisellä, varsinaisella leimikolla.

  Tiesikö motokuski, että hän pui väärää aluetta?
  Jos tiesi, miksi hänet vapautettiin syytteistä?
  Jos ei tiennyt, miksi ohjeistanut osapuoli (hankintaesimies) vapautettiin syytteistä?

  Tiesikö MHY, joka valvoi hakkuuta, mitään mistään?

  jees h-valta

  En kyllä tuosta korvauksen mitättömyydestä ole samaa mieltä Leevin kaas. Mutta ettei enää aiheesta keskusteltaisi on minulle saman tekevää mutta keskustelupalstahan tämä on ja jopa eräs toivoikin keskustelun jatkuvan vaikkei itse siihen enää osallistunutkaan. Paljon jää kuitenkin kysymyksiä ilmaan ja ne sitten on niitä salaiseksi leimattuja joskin piti olla niin julkista. Outo yhtälö.

  oik-trad

  Tiedoksi tännekin, että Lukijoiden kuvissa on tähän ketjuun liittyvä kuva otsikolla ”Talvista rantametsää”.

  oik-trad

  Liitän lukijoiden kuvissa olevan tekstin tännekin. Pitää laittaa kahteen osaan. Osittain vastaan tässä kuvaosastolle tulleisiin kommentteihin.

  Nimimerkki oikeudenmukaistako, joka alun perin toi tontinraiskausasiansa Metsälehden keskustelupalstalle asiantuntijoiden arvioitavaksi, on useaan otteeseen sanonut, että ”kaikkea emme ole voineet kertoa”. Tiedonhaluisimmat ovat näin ollen ottaneet asioista itse selvää. Oikeudenkäynti oli julkinen ja jokamiehenoikeudella voi samota maastoissa. Maastokäynti herätti edelleen kysymyksiä, joihin vastausta tuskin tulee. Poliisitutkinnasta kertovat kulkuesteet tontin reunoilla ja punaisin kepein merkityt puiden paikat olivat kyllä valokuvauksellinen, jopa sotaisa näky. Minun asiani ei ole kuitenkaan niitä kuvia julkistaa.

  oik-trad

  Vanha rantametsä on näyttävän näköistä niillä muinaisilla rannoilla ja maaston muodot vain lisäävät näyttävyyttä. Tämän tyyppisillä kohteilla pitäisi tosiaan pidättäytyä ”ronskeista” metsänkäsittelyistä. Sanomattakin on selvää, että kesämökkien tonteille ei mennä luvatta touhuamaan. Nyt oli kuitenkin menty. Ja mikä kummallisinta, tuo hakkuu oli melkeinpä huomaamaton muualla mökkitontin ympäristössä, jossa se oli toteutettu lähinnä harvennuksena – vain pieni aukko rajautuen mökkitontin etelä-kaakkoisreunaan (kuvassa katsojaan päin). Arvelisin, että puuta poistettiin kokonaisuudessaan noin puolen hehtaarin alalta mukaan lukien kesämökkitontin 2200 m2, joka siis paljastettiin työkoneille sopivaksi sekä harvennettiin siinä samalla. Tontin omistajat eivät tienneet mitään näistä toimenpiteistä, ennen kuin oli myöhäistä. Kun he viimein tiedon saatuaan kiiruhtivat paikalle, oli puutavara ajettu pois ja hakkuutähteet tervehtivät tulijaa. Lopun tiedätte: piti mennä oikeuteen ottamaan miehistä mittaa.

  Sinisenä siintävää taivasta eivät pylväspuunkolistajat tosiaankaan pystyneet viemään (kommentti nimimerkille Metsäkupsa). Taivas ei muutenkaan ollut varkaille suopea. Kesämökkitontin omistajia kohtaan osoitettu vähättelevyys ja ylimielinen öykkäröinti loppuivat oikeussalissa lyhyeen. Niinpä istuntokäsittelyn ohessa kiireellä puserrettu sovinto hammasten kiristystä aiheuttaneine tuhtine rahakorvauksineen oli ainoa mahdollisuus selvitä ilman rangaistuksia.

Esillä 10 vastausta, 491 - 500 (kaikkiaan 502)