Keskustelut Metsänomistus Metsäpoliittinen selonteko valmisteille

Esillä 3 vastausta, 41 - 43 (kaikkiaan 43)
 • Metsäpoliittinen selonteko valmisteille

  Metsälehti 5.12.2012
  ”Maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut hallitusohjelmassa luvatun metsäpoliittisen selonteon valmistelun. Tavoitteena on runsaan vuoden päästä tuoda eduskunnalle ehdotus metsien käytöstä.

  Selonteko sisältää vuosiin 2030-2050 ulottuvan esityksen metsien käytön päämääristä sekä keskeisimmistä toimenpidetarpeista. Mukaan tulee myös vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia keskustelun pohjaksi. Lisäksi tehdään ehdotukset Kansallisen metsäohjelman tarkistamiseksi.

  Metsäpoliittista selontekoa pohjustetaan parhaillaan työpajakierroksella, jonka aikana erilaisilta ryhmiltä kysytään näkemyksiä metsiemme käyttötarpeista tulevaisuudessa.

  Valmistelun aikana kuullaan maa- ja metsätalousministeriön mukaan myös alueiden näkemyksiä sekä laajempaa kansalaisnäkemystä sosiaalisessa mediassa.”

  – Höh!? Mitä varten tarvitaan näkemyksiä ”erilaisilta ryhmiltä”? Eikö luoteta metsänomistajien näkemyksiin? Kysytäänkö niitä edes?

  – Toivottavasti ei edes yritetä valmistelussa tehdä sellaisia ehdotuksia, jotka olisivat ristiriidassa metsien päätuotantosuunnan kanssa!

 • Puun takaa

  Minun silmäni avautuivat lopullisesti suomalaisen ympäristöhallinnon nykytilaan seuratessani Durbanin ilmastokokouksen tapahtumia ja sen suomalaisia osanottajia.
  Yhtään metsäteollisuuden, eikä puuntuottajien edustajaa mahtunut yli nelikymmenpäiseen suomalaisjoukkoon!
  Minun mielestäni tällaisessa on jo kysymys rikollisesta toiminnasta suomalaista yhteiskuntaa kohtaan.

  Puun takaa

  Suomi on omilla toimillaan ajanut itsensä hyvin kummalliseen tilanteeseen.
  Samaan aikaan, kun liian tiukoilla kansallisilla ympäristösäädöksillä maasta häviää uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva teollisuus, meille rahdataan myrkkyjä EU:n ulkopuoleltakin varastoitavaksi ja käsiteltäväksi.
  Syyrian hävitettäväksi päätetyt kemiallisen sodankäyntiin tarkoitetut myrkyt ovat vain jäävuoren huippu tämän päivän todellisuudesta.
  Suomesta on tullut vihreän hämyn hiljaisuudessa ja EU:n Suomeen sijoitetun kemikaliviraston saattelemana koko Euroopan myrkkyvarasto ja -kaatopaikka.
  Syyrian myrkkyjen käsittelynkin olimme jo itse maksaneet etukäteen erityisen rahaston kautta!

  mehänpoika

  Vielä valtioneuvoston metsäpoliittisen selonteon sivulle 41 kirjoitetusta tekstistä:
  Otsikko: Turvaamme metsäluonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelut sekä metsien ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden.
  Otsikon alla lukee edelleen mm: ””Selonteon tavoitteiden jäädessä toteutumatta””—-
  ””Samalla menettäisiin mahdollisuus uusiin luontomatkailun tuomiin työpaikkoihin, jotka tukevat erityisesti maaseutuyhteisöjen elivoimaisuutta.””

  – Kyllä mielestäni on perusteellisesti aivopesty lukuisten laajojen tutkimusten ja selvitysten voimalla suuri metsäpoliittisen selonteon valmisteluun osallistunut jäsenistö. Tuskin yksikään jäsen on pystynyt syventymään satoja sivuja käsittäviin selvityksiin. On suoranainen ihme, että kaikkiin tutkimushakkeisiin on MMM:n rahoitus riittänyt. Tosin hankkeita oli porrastettu useammalle vuodelle ja rahoitusta jaettu myös muille kuin omille tutkimuslaitoksille tai järjestöille.

  – Kaikki tällainen vaiva vain siitä johtuen, että pitää Eduskunta saada hyväksymään sellainen metsäpoliittinen selonteko, johon tukeutuen saadaan hirvikantaa säädellä metsästysmatkailun tarpeiden mukaiseksi. Alkuperäisenä perusteluna oli esitetty, että mukamas metsänomistajin arvot ovat muuttuneet enemmän metsän muita arvoja arvostaviksi. Mielestäni ministeriön tulisi pitää kiinni siitä huolimatta ensisijaisesti yhteiskunnan eduista.

  Esim. hirvikolareiden ja muiden hirvivahinkojen määrän korreloituminen hirvien määrän kanssa pyritään sivuuttamaan olan kohautuksella.

Esillä 3 vastausta, 41 - 43 (kaikkiaan 43)