Keskustelut Metsänomistus Metsien hiilinielu

Esillä 10 vastausta, 4,051 - 4,060 (kaikkiaan 4,293)
 • Metsien hiilinielu

  Merkitty: 

  Ollaanko yksityisen metsänomistajan metsien sitoma hiili nyt sosialisoimassa koko maan hyväksi? Miksi minä en saa metsänomistajana mitään hyötyä siitä, että metsäni sitovat hiiltä. Esim. alennuksia veroissa tai muuta vastaavaa. Jonkinlainen henkilökohtainen hiilirekisteri voisi olla metsänomistajalle etu.

 • Per Ä Reikäs

  Puun myynnin verotus prosenteissa, voisi kyllä hyvittää mahdollista hiilen sidontaa vähintäänkin, tukea ne muutkin saa.

  Toki en mää, mutten karehdin.

  Teen vain tulosta.

  Tomperi

  Saksassa liikkuessani huomasin että jokaisessa kuusen latvassa oli pieni liru jotain karkoteainetta, nän met tuumailimme, vissiin saksanhirvien tai kauriiden ruokinta nautintoa häiritsemässä.

  Rane

  Tämäkin on sitten nähty.Puuenergia ei ole uusiutuvaa mutta maakaasu ja ydinenergia ovat.

  EU-parlamentti: tiukennuksia puun tukemiselle energianlähteenä (iltalehti.fi)

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Iltalehden jutusta:

  ”MTK:n mukaan toteutuessaan parlamentin linjaus vaikeuttaisi erityisesti nuorten metsien hoidossa syntyvän energiapuun sekä hakkuutähteiden hyödyntämistä energiaksi.”

  ”Direktiivin tavoitteet ohjaavat suosimaan jalostusarvon nostamista ja ympäristöhyötyä, Niinistö tviittaa.”

   

  Tomperi

  Perutaan yhteiskunnan tuki näitten alle kymmensenttisten tikkuloitten korjuusta,  silloin on homa hoidossa ja hiilinielu avoinna.

   

  käpysonni

  Ei tuo äänestys, mistä nyt mesotaan, sinänsä tule estämään pienpuun, hakkuutähteiden yms. jalostukseen kelpaamattoman puun energiakäyttöä, sille ei vaan saa antaa mitään tukia tulevaisuudessa, mutta jos energian hinnat pysyy jatkossakin korkeina,  ei se tukemista tarvitsekaan, kyllä kysyntä pitää hinnat niin ylhäällä että korjuu kannattaa ilmankin tukiaisia.

  Per Ä Reikäs

  Loputkin suot on ojitettava, jotta sosiaalihuoltomme kykenee  jatkossakin mitään tekemättömiä elättejä elättämään, kova halu Pärrelläkin yli kuuden hehtaarin Omat vähä varaiset kiviset nevat metsitykseen laittaa

  HITACHI maillani kun hetken työskentelee, jopa jo kolmen kymmenen vuoden päästä paikallinen pienehkön maalaiskunnan sosiaalihuoltokin verotuloja ansaitsee

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  1950-luvulla alkanut metsien kasvu hyytyy pitkäksi aikaa

  https://yle.fi/uutiset/3-12654749

  Itse olisin odottanut että parhaiten kasvava ikäluokka siirtyisi säännöllisesti harvennetuissa metsissä myöhemmäksi eli vanhempia ikäluokkia kohti, kun siirrytään luonnonmetsistä yhä enemmän viljelymetsiin, mutta ilmeisesti näin ei ole tapahtunut. Pitäisi tutkia tarkemmin miksi näin on, koska me tiedämme kyllä, että erityisesti hoidetuissa kuusikoissa nähdään esimerkkimetsiköitä joissa kasvu säilyy todella hyvällä tasolla. Puiden vihreän latvuksen sisältämän lehtivihreän määrä per pinta-alayksikkö on tässä ratkaiseva.

  Kurki

  Metsänomistajien pitäisi hoitaa metsiään, että kasvaisivat nykyistä paremmin. Uudistaa vajaatuottoiset metsämaat ja laittaa parempaan kasvuun maanmuokkauksella, vesitalouden kuntoon saattamalla ja jalostetuilla taimilla. Vain näin Suomen metsien kasvua voitaisiin pitää ennallaan ja vielä nostaakin. Minulla on tällaisia uudisaloja taimivaiheessa paljon ja lisää tulossa. Tämä kesä ainakin täällä taimikoiden kasvusta päätellen on yksi parhaista ja sama on jatkunut jo koko tämän vuosituhannen. En oikein ymmärrä tuota Suomen metsien kasvun hidastumista. Vettäkin satanut tälle kesälle jo 25 cm. Varttuneiden 3..6 m männyntaimikoiden latvakasvut asettuvat tänä kesänä 45…85 cm välille ja kuusten 0,5 … 1,0m.

  Kun ajelee autolla teiden varsia, suurin osa metsänäkymistä kaipaa harvennuksia. Hakattavaa kyllä riittää.

  Tomperi

  vähän puita vähän kasvua per hehtaari vaikka yksittäiset puut kasvavatkin  paremmin…. eikö tämän pitäisi olla itsestään selvää?  harvennushakkuiden leviät ajourat ja muut jomminjoutavat harvennukset alkavat näkyä valtakunnan metsien tilastoissa ja vissiin jopa ilmakuva arvioinneissa.  En tiedä onko merkitystä viimeaikaisilla holtittomilla metsänuudistuksilla

   

Esillä 10 vastausta, 4,051 - 4,060 (kaikkiaan 4,293)