Keskustelut Metsänomistus Metsien hiilinielu

Esillä 10 vastausta, 4,291 - 4,300 (kaikkiaan 5,345)
 • Metsien hiilinielu

  Ollaanko yksityisen metsänomistajan metsien sitoma hiili nyt sosialisoimassa koko maan hyväksi? Miksi minä en saa metsänomistajana mitään hyötyä siitä, että metsäni sitovat hiiltä. Esim. alennuksia veroissa tai muuta vastaavaa. Jonkinlainen henkilökohtainen hiilirekisteri voisi olla metsänomistajalle etu.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  IPCC:n ilmastomallilaskelmat eivät osoita, että ihmiskunta tai biosfääri olisi tuhoutumassa. On toki osoitettu, että haittavaikutukset jäävät sitä pienemmiksi, mitä paremmin ilmastonmuutoksen torjunnassa onnistutaan, Petteri Taalas toteaa tiedotteessa.

  Kirjassaan Ilmastomuutos ilmatieteilijän silmin Taalas näkee keskustelussa ilmastofanatismin piirteitä, mitä voi verrata fundamentalismiin, uskonnollisiin liikkeisiin ja 70-luvun stalinismiin.

  Lisäksi Taalas näkee, että Suomessa viime aikoina esille nostetut metsien hiilinielut vievät keskustelua väärään suuntaan.

  Taalaksen mukaan muualla maailmassa energiatuotanto, liikenne ja teollisuus ovat ilmastokeskustelun ytimessä.

  Suomessa metsien hiilinielu on noussut tikun nokkaan, vaikka fossiilipohjaisista energialähteistä luopuminen on ilmastotavoitteiden kannalta ydinjuttu. Suomen poliittisessa päätöksenteossa olisi hyvä arvioida kokonaisuutta, missä huomioidaan ilmaston ja monimuotoisuuden lisäksi myös talous, työllisyys sekä vaikutukset omaisuuden arvoihin.

  https://www.lansivayla.fi/paikalliset/4802801

  Visakallo Visakallo

  Suomen metsätalous joutui ilman omaa syytään ilmastosyyllistetyksi, koska sillä tavalla saatiin huomio pois todellisista syyllisistä. Siinä mielessä tämä hanke on nyt epäonnistunut, koska 600 000 metsäomistajan ja myös muiden metsäalan toimijoiden joukossa nousikin ennennäkemätön yhteishenki puolustaa suomalaista metsätaloutta. Vastaavaa ei ole Suomessa ennen nähty.

  MaalaisSeppo

  Myös metsien, maaperän ja puurakenteiden hiilivarasto-ominaisuuksien korostaminen on eräänlaista sumutusta. Paljon parempi hiilivarastohan on esim kivihiiliesiintymä. Siitä ei hiili vapaudu itsekseen.

  Jotkut esittävät, että upotetaan puita suohon, niin säilyvät hiilivarastona tuhansia vuosia. Kyllä kivihiili suohon upotettuna säilyy vielä kaemmin.

  Hiilikierrossa metsien päätehtävä on sitoa hiiltä mahdollisimman tehokkaasti. Toissijainen tavoite on estää metsien sitoman hiilen vapautuminen hallitsemattomasti mm metsätuhojen seurauksena.

  Visakallo Visakallo

  Vain 100 km Helsingistä tehdään oikeasti työtä ilmaston eteen:

  Lahden vety- ja metaanilaitos etenee nopeasti. Hankkeesta järjestetään torstaina yleisötilaisuus. Laitos tuottaisi päästötöntä energiaa.  Power-to-gas (energia kaasuksi) -tuotantolaitos etenee nopeammin kuin suurin osa Nordic Ren-Gas -yhtiön laitoksista. Vain Tampereen hanke on yhtä ripeä. Yhtiöllä on vastaavat projektit myös Mikkelissä, Kotkassa ja Porissa.  ESS

  A.Jalkanen A.Jalkanen
  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Vetoomus puun polttoa vastaan Montrealin monimuotoisuuskokoukseen.  (Lähde: YLE uutiset)

  650 tutkijaa vaatii: puunpoltto energiaksi on lopetettava

  650 tutkijaa eri puolilta maailmaa on laatinut julkisen kirjeen, jossa kehotetaan maailman maita luopumaan puun polttamisesta energiaksi. Kirje on laadittu Montrealissa loppuviikolla alkavan biodiversiteettikokouksen materiaaliksi. Bioenergia on luokiteltu ”vähähiiliseksi” väärin perustein, tutkijat sanovat.

  Monen maan ilmastotavoitteet on sidottu bioenergian osuuden kasvattamiseen. Esimerkiksi sähköntuotannossa puuraaka-aine aiheuttaa hiili- tai kaasuenergiaan verrattuna suuremmat ilmastopäästöt, koska mukaan on laskettava hakkuista ja kuljetuksista syntyvät päästöt, tutkijat toteavat.

  Tutkijat esittävät kirjeessään aidosti uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman käytön lisäämistä. Kirje on osoitettu maailman johtaville poliitikoille. Kirjeestä uutisoi The Guardian -lehti.

  https://www.cutcarbonnotforests.org/scientist-letter-read/

  Kommentoin tuota jo FaceBookissa pikaisen silmäilyn perusteella, mutta pitää palata aiheeseen tarkemmin.

  ”Jos vetoomuksessa pidetään avohakkuuta haitallisena, niin suhtautuisin epäluuloisesti muuhunkin sisältöön. Esimerkkejä annetaan siitä että arvokkaita metsiä kaadetaan pellettien tuotantoon. Toisaalta vaikkapa Kanadan vanhoissa metsissä ylitiheys ja ikä aiheuttavat metsätuhoja samoin Keski-Euroopassa. Näitä tuhopuita on järkevää korjata vaikka energiaksi.

  On kovin vaikea alkaa neuvoa muita maita, kun emme tiedä paikallisia tilanteita tarkasti. Tärkeintä pitää huoli omasta pesästä. Meillä ei ole haitallista puuenergiaa. Ainoastaan laaja kantojen nosto voitaisiin lukea sellaiseksi, koska se alentaa maan hiilivaroja joilla on tehtävää myös ravinteiden pidätyksessä.”

  Petkeles Petkeles

  ”Kanadan vanhoissa metsissä ylitiheys ja ikä aiheuttavat metsätuhoja samoin Keski-Euroopassa. Näitä tuhopuita on järkevää korjata vaikka energiaksi.”

  ”On kovin vaikea alkaa neuvoa muita maita, kun emme tiedä paikallisia tilanteita tarkasti.”

  Jaa-a sanoi Nuuskamuikkunen.

  Visakallo Visakallo

  Petkeles omaa varmasti hyvin paljon tietoa ko. aiheesta, mutta luonnollisesti jättää aitoa vaatimattomuuttaan täällä kaiken kertomatta.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Yritin siis edellä antaa esimerkkejä järkevästä metsäenergiasta. Maapallonlaajuisesti puun poltto on edelleen tärkeä energianlähde kehittyvissä maissa, joten ei ole muutenkaan realistista kuvitella että pian pääsisimme eroon siitä.

  Jos mielipiteet tulkitaan neuvomiseksi, kannattaa miettiä mistä se tunne sinne omaan päähän tulee ja voisiko siihen tunteeseen olla reagoimatta.

  Reima Muristo

  ”Suomen metsätalous joutui ilman omaa syytään ilmastosyyllistetyksi, koska sillä tavalla saatiin huomio pois todellisista syyllisistä. Siinä mielessä tämä hanke on nyt epäonnistunut, koska 600 000 metsäomistajan ja myös muiden metsäalan toimijoiden joukossa nousikin ennennäkemätön yhteishenki puolustaa suomalaista metsätaloutta. Vastaavaa ei ole Suomessa ennen nähty.”

  Ilmastosyyllisyys oli täysin mtk-propagandaa, oman olemassa olonsa turvaamiseksi tehty. Kumma juttu sitten kun ilmastotoimien vuoksi puun kantohinta nousi, siitä ei mtk keksinyt mitään positiivistä.

Esillä 10 vastausta, 4,291 - 4,300 (kaikkiaan 5,345)