Keskustelut Metsänhoito Miksi hirvikanta-arvioissa sallitaan systemaattinen virhe?

Esillä 10 vastausta, 141 - 150 (kaikkiaan 174)
 • Miksi hirvikanta-arvioissa sallitaan systemaattinen virhe?

  Luken hirvitietotaulukoista selviää, että tämän vuosikymmenen alin talvikanta saavutettiin vuonna 2011, noin 85 000 yksilöä.

  Vuonna 2017 talvikanta oli Luken mukaan 88 500 (95 % luottamusväli 76500 – 101000 hirveä).

  Liikenneviraston mukaan hirvikolareita oli vuosina 2010…..2012

  1351+1222+1366 = 3939.  Kolmen vuoden keskiarvo 1313

  Liikenneviraston mukaan hirvikolareita oli vuosina 2015…..2017

  1808+1881+1824 = 5513. Kolmen vuoden keskiarvo 1838

  Hirvikolareiden määrä on kasvanut 40%

  Hirvien määrä on kanta-arvioiden mukaan kasvanut vuoden 2011 minimin 85 000 yksilöstä vuoden 2017 määrään 88 500.

  Hirvien määrä on kasvanut arvioiden mukaan 4%.

  Liikennemäärät ovat jonkin verran kasvaneet, mutta myös riista-aitoja on rakennettu lisää, joten kolmen vuoden kolareiden keskiarvot kuvaavat varmaan aika hyvin kolareiden määrän kehitystä ja siten hirvikannan kehitystä.

  Onko mahdollista, että kolarimäärä kasvaa 40% ja hirvikanta vain 4% ?

  Kolarikehityksellä  laskettuna 2017 talvikanta olisi 1,4 x 85 000 = 119 000

  Luke kyllä laskee määrät oikein, mutta laskennan lähtötiedot ovat väärät. Laskenta perustuu lähinnä  koirien antamaan raportointiin hirvikannan koosta ja rakenteesta, jolloin lopputulos on virheellinen.

   

 • Planter Planter

  Ei taida hirvimäärän alarajalle 2-2,5 / 1000 ha (noin 60 000 koko maassa ?)  olla mitään tieteellistä degeneroitumisperustetta, vaan saalismäärän alarajaperuste.

  Suomen hirvikannaksi arvioitiin sata vuotta sitten vain muutamia kymmeniä eläimiä. Sen jälkeen se pysytteli muutamissa tuhansissa, alle 10.000 aina 1960-70 luvulle asti. ”Luontainen” kanta on varmaan alle 60 000. Saattaisi olla hyväksi vaan hirvityhjiöt, jotka sitten täyttyisivät eri suunnista tulevilla hirvillä ja sisäsiittoisuus vähenisi.

  Olen muutamat kuukaudet kerännyt sukuhistoriaa yksiin kansiin  ja jututtanut suvun eläkeläisistä, niitä joilla vielä muisti pelaa. Yksi terävä vanha herra oli huolestunut tietyn ihmisryhmän degeneroitumisesta. Kauhisteli erään nuoren maa/metsätilallisen tolkutonta taloudenpitoa.

  Kertoili siinä, että aina on kotitilaa jäänyt pitämään heikkolahjaisin lapsi. Lahjakkaat on laitettu opintielle  ja yksinkertaisin jäänyt kotitilalle. Tämä herra päätteli, että kun tämä on toistunut sukupolvesta toiseen, niin olisiko ”tyhmyys tiivistynyt” siinä sukuhaarassa?

  Gla Gla

  Hirvipolitiikassa on yksi tavoite hirvikannan tuottavuuden maksimointi. Siihen tarvitaan metsätalouden kannalta liian suuri kanta, jotta valikoivaa metsästystä voidaan harjoittaa. Muiden kuin metsästäjien on tätä vaikea käsittää, koska hirvien tuottavuus on käsitteenäkin mieletön.

   

  puunhalaaja

  Muiden kuin metsästäjien on tätä vaikea käsittää, koska hirvien tuottavuus on käsitteenäkin mieletön.

  Tuottaahan ne työtä ja mielipahaa?

   

  Metsuri motokuski

  Gla on oikeassa. Se tosiaan on hirvikanna verotuksen yksi tärkeä tekijä. Oikeanlainen hirvikannan rakenne on myös tuottava. Joten hyvin tuottavalla kannalla voidaan pitää pääluku mahdollisimman alhaisena. Valitettavasti emme tahdo päästä oikeanlaiseen hirvikannan rakenteeseen. Monet seurat eivät välitä pätkääkään kannan rakenteesta vaan ampuvat miten sattuu.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kannanhoidosta on perusteellinen esitys verkossa:

  https://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Metsästyksenjohtajan-perustaidot-Hirven-biologia-Suomen-riistakeskus.pdf

  Tuossa opuksessa ei puhuta mitään genetiikasta eikä degeneroitumisesta, mutta mainitaan kyllä, että hirvikannan tuottavuus alkaa laskea jyrkästi, jos määrä tippuu alle 2,5 tuhannella hehtaarilla. Tämähän lienee tilanne Lapissa, mutta siellä on murkinaakin paljon vähemmän, kun poro kilpailee kesällä samoilla apajilla. Tuottavuus on paras, jos naaraita on korkeintaan 1,5 yksilöä urosta kohti, ja naaraat pääasiassa nuoria yksilöitä. Vanhempia sonneja sen sijaan tulisi säästää.

  Opuksessa on laskelmat siitä, paljonko hirvikantaa pitää kasvattaa susi- tai karhureviirillä jos metsästäjät haluavat edelleen saman verran saalista. Mikäli talvikanta on esim. 4, se periaatteessa tuottaa yhden hirven susille ja yhden metsästäjille. Jos alueella on lisäksi karhu, hirvikantaa pitää kasvattaa hieman enemmän, jotta kaatoja saataisiin saman verran. Ongelmaksi muodostuu se, että hirvikanta ei susi- ja karhureviirillä tuota normaalisti.

  Planter Planter

  Kun kanta kasvaa yli 2,5 / 1000 ha (60 000) haitat ovat suuremmat kuin hyödyt, mutta päättäjät ovat valinneet suuremmat haitat.

  ”Valtiontalouden kannalta hirvi on lähinnä haitta. Myös yhteiskuntatalouden kannalta hirven arvo on nykyisellä hirvikannalla negatiivinen.

  Tarkastuksen perusteella hirvikannan vähentäminen kestävään
  taloudelliseen ja ekologiseen minimikantatasoon, 60 000
  eläimen talvikantaan, olisi valtiontaloudelliselta kannalta edullista.
  Tällöin aiheutuneiden kustannusten vähentyminen olisi selvästi suurempi kuin hirvestä saatavien hyötyjen vähentyminen.

  Tarkastusvirasto katsoo, että maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksen perustaksi tulisi esittää nykyistä yksiselitteisempi kannanotto hirvien kokonaismäärään.

  Tämän kannanoton tulisi olla lähellä kestävää minimikantaa, mitä voidaan pitää erityisesti valtiontaloudellisesta näkökulmasta perusteltuna. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan
  hirvikannan pitäminen lähellä kestävää minimikantatasoa ratkaisee
  myös pääosan vahinkojen korvausongelmista, koska tällöin myös
  vahinkojen määrä pysyy nykyistä huomattavasti vähäisempänä.”

  Planter Planter
  Korpituvan Taneli Korpituvan Taneli

  Hirvenmetsästys jousella on kuriositeetti, jolla ei ole mitään tekemistä tämän ketjun aiheen kanssa.

  Jos metsästykseen käytettävien aseitten laadusta annetaan uusia asetuksia, niin se ei vähennä eikä lisää hirvikantaa, ellei olla kieltämässä oleellista osaa nykyisin käytettävistä aseista.

  Terveisin: Korpituvan Taneli

  Gla Gla

  Totta, kyse on halusta lisätä jousiharrastajien metsästysmahdollisuuksia.

  Puu Hastelija

  Täyteinen on hyvä, haulikko ei kiinnitä huomiota…

Esillä 10 vastausta, 141 - 150 (kaikkiaan 174)