Keskustelut Puukauppa Nettotulon optimointi

Tämä aihe sisältää 42 vastausta, 17 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Metsäkupsa 3 kuukautta, 1 viikko sitten.

Esillä 2 vastausta, 41 - 42 (kaikkiaan 42)
 • Nettotulon optimointi

  Kyseessä on perintönä saatu metsäpalsta, jossa on päätehakkuukelpoista  (MHYn arvion mukaan) puuta noin 200.000,- arvosta.  Siis koko palsta on pääsääntöisesti yli 100 vuotiasta tukkipuuta.

  Vaihtoehtojahan on pääpiirteittäin kolme, joiden verovaikutukset ja sitä myötä nettotulo on hyvinkin erilainen. Ne ovat:

  *  tehdä päätehakkuu ja pitää maapohja, jolloin puunmyyntituotto on pääomatuloverotettavaa. Perintöverotettua osuutta ei huomioida mitenkään.

  * myydä metsä palstana, jolloin perintöveron laskennassa huomioitu osuus vähennetään myyntihinnasta

  * tehdä päätehakkuu ja myydä saman verovuoden aikana maapohja, jolloin puun myyntituotosta vähennetään myyntitappiona perunkirjoitusarvo.

  Lisäksi tietysti mahdollisuutena on edellisten yhdistelmät, mutta mitä vaihtoehtoa näppituntumalta pidätte parhaana ja miltä tahoilta ja missä järjestyksessä kannattaa pyytää tarjouksia?

  Metsään sijoittaminen on jatkossakin varteenotettava vaihtoehto, mutta erinäisistä syistä johtuen ei kyseisellä metsäpalstalla.

   

 • jörrikkä

  Minkä tahansa vähennyksen määrän periaatteellinen tavoite on olla jollakin perusteella oikeudenmukainen ja toisaalta pidemmällä aikavälillä tuottaa parhaalla tavalla verotuloja.

  Kun metsävähennyksen käytetty määrä lisätään verotettavaan kauppahintaan, niin se voi aiheuttaa tilanteen, ettei metsäpalstaa ole järkevää myydä missään tilanteessa vaan antaa sen nollautua hengen lähtiessä, käytetty metsävähennys kun ei siirry kuolinpesälle ja perillisille.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Metsävähennys käytännön tarkoitus on kasvattaa tilakokoa,siksi se on myyntitapauksessa käytännössä siirettyä veroa,joka realisoituu tuloksi.Systeemi on sinällään hyvä,mutta markkinatalouden lainalaisuuteen kuuluu,että osa hyödystä valuu ostettavan tilan hintaa,eli myyjä saa sen ansiosta metsästään ilmeisesti ”ylimääräistä”.

Esillä 2 vastausta, 41 - 42 (kaikkiaan 42)