Keskustelut Harrastukset Pankkiluvat eivät ole ylimääräisiä pyyntilupia

Esillä 10 vastausta, 191 - 200 (kaikkiaan 229)
 • Pankkiluvat eivät ole ylimääräisiä pyyntilupia

  Useissa keskusteluketjuissa on kiistelty ovatko ”pankkiluvat” Luken tekemän verotussuunnitelman ylittäviä ”ylimääräisiä” pyyntilupia. Verotussuunnitelmalla pyritään alueellisen riistaneuvoston sopimaan  hirvikantaan alueella. Kuitenkaan kukaan ei ole esittänyt mitään näyttöä suuntaan tai toiseen. Tehdään asia nyt kerralla selväksi julkisiin tietoihin pohjautuvalla selkeällä esimerkillä.

  Poimitaan uutisvirrasta Ylen uutinen tämän vuoden marraskuulta ja verrataan siinä esitettyjä pyyntilupamääriä Luken tämän vuoden verotussuunnitelmaan.

  https://yle.fi/uutiset/3-12175454

  5.11.2021

  ”Jalasjärven riistanhoitoyhdistyksen……
  Eteläpohjalaisyhdistyksen lähes 90 hirvenkaatolupaa on tältä syksyltä jo käytetty vain parin jahtiviikonlopun aikana, ja nyt päätettiin ottaa käyttöön myös 35 pankkilupaa.”

  Käytössä on siis:
  90 ”peruslupaa”
  35 ”pankkilupaa”

  Kuvakaappaus Luken verotussuunnitelmasta 2021 aloituksen jälkeen kommenttikentässä. Jalasjärven Rhy on kahdella eri hirvitalousalueella PO1 ja RP-PO3.

  Luken alaraja
  PO1: 39
  RP-PO3: 46

  Alaraja yhteensä: 85 (korjattu 95->85, Timpan huomattua virheen)

  Luken yläraja
  PO1: 56
  RP-PO3: 66

  Yläraja yhteensä: 122

  Uutisen mukaan Rhy:llä on 90 peruslupaa ja 35 pankkilupaa. Pankissa siis 28% kokonaislupamäärästä.

  Luken verotussuunnitelman alaraja on 85. Jalasjärven ”perusluvat” loppuivat jo 90 hirven jälkeen. ”Perusluvilla” päästään verotushaarukan alarajalle. Pankkiluvat eivät siis ole ylimääräisiä, verotussuunnitelman ylittäviä lupia.

  Laskin lisäksi parin riistakeskusalueen kaikkien riistanhoitoyhdistysten Luken suunnitelmien ylärajat yhteen ja vertasin sitä riistakeskusalueelle myönnettyyn pyyntilupien kokonaismäärään. Mitään Luken haarukan ylärajaa ylittävää lupamäärää ei löytynyt.

  Luken verotussuunnitelma löytyy Riistahavainnot.fi-> sorkkaeläimet-> ajakohtaista. Verotussuunnitelman ohje-välilehti kertoo:

  ”Suunniteltu pyyntilupamäärä sisältää myös mahdollisten pankkilupien osuuden”.  Alla kommenttikentässä kuvakaappaus ohjeesta.

  Riistakeskuksen julkaisema Metsästäjälehti jaetaan kaikille metsästäjille. Artikkelissa ”Yhteisluvan ja pankkilupien hyödyt” 16.3.2021 Riistakeskus valistaa kaikkia metsästäjiä:

  ”Pankkiluvat ovat yli laskennallisen verotustarpeen olevia ns. ylimääräistä lupia.” Alla kommenttikentässä kuvakaappaus lehdestä.

  Riistakeskus on julkisokeudellinen laitos, joten sen jakamaa tietoa pidettäneen luotettavana. Myös muissa lehdissä kuvataan yleisesti pankkilupia ”ylimääräisinä lupina”.  Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kyseessä on ns ”vaihtoehtoinen fakta”.

  ”Ylimääräisten lupien” käyttöön lienee korkea kynnys, koska niiden ajatellaan leikkaavan kantaa suunniteltua enemmän. Saattaa olla merkittävä syy, jos tavoitekantaan ei päästä.

 • Planter Planter

  Jostain syystä luotan enemmän riistakeskuksen projektipäällikkö Körhämöön kuin rivimetsästäjä suorittavaan portaaseen. Metsänomistajille ei ainakaan ole 2019 tihkunut mitään tietoa, että seurojen lupamäärät alettaisiin päättää suoraan jossain muualla, jossa ei ole mitään tietoa paikallisesta tilanteesta.

  Miksi tällainen reaktio? Yritetäänkö tässä nyt häivyttää päätöksentekijät ”anonyymiin pilveen”. Saattaisi joissain vähemmän hyvässsä yhteishengessä toimivissa rhy:issä olla kiusallista tietää,  että se onkin rhy:ssä istuva ”naapurin Pentti”, joka lausuu, mikä on sopiva määrä lupia meidän seuralle.

  suorittava porras suorittava porras

  No voisitko ystävällisesti käydä lukemassa ohjeet riistakeskuksen sivuilta. Et ole pysynyt kehityksen kelkassa. Olen ollut henkilökohtaisesti läsnä lupaosakkaan valtuuttamana rhy:n verotussuunnitelmaa käsitteleävässä kokouksessa. Siellä rhy:n toiminnanohjaaja moneen kertaan alleviivasi, että jokainen hakee pyyntilupia oman harkintansa mukaan ja kokokouksen jälkeen rhy ei enää vaikuta lupien hakuun. Lausuntoja se ei enää uusien säännösten myötä anna. Ainakin vuodesta 2019 saakka lupahakemukset on toimitettu ilman lausuntoa suoraan riistakeskukselle.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  eRiistapäivät

  Rhy tekee verotussuunnitelmat Luken pohjatietojen avulla. Hirvieläinten kaatolupahakemuksia käsiteltiin Riistakeskuksessa v. 2021 noin 2100 kappaletta.

  Planter Planter

  Oikein. Kyllä jokainen seura hakee harkintansa mukaan ja laittaa hakemuksen riistakeskuksen tietojärjestelmään, siihen ei rhy puutu.
  Seurat kuitenkin hakevat luvat itsenäisesti oman harkintansa mukaan. Siihen ei naapurin erkit eikä kallet vaikuta. Hakuprosessiin ei puututa, mutta entäpä päätösprosessi.

  Otetaan esimerkki. Luke on laskenut rhy:n alueelle tavoitteet täyttäväksi lupamääräksi 200. Seurat hakevat itsenäisesti innokkaasti lupia ja hakemuksia kertyy peräti 320. Pitää leikata lupamäärää. Kuka leikkaa jossain pääkonttorissa tai ”palvelukeskuksessa” ja millä perusteella? Leikataanko kaikilta tasaisesti, eli niiltäkin leikataan, jotka eivät ole laittaneet tinkaamisvaraa? Se onnistuisi, mutta kohdistuvatko luvat enää alueelle oikein, kun ei ole mitään paikallista kontrollia lopputuloksesta.

  Jos oletetaan, että suorittavan portaan käsitys olisi oikea, järjestelmässä olisi vakavia ongelmia. Kuka ja missä päättää seuran kaatolupamäärät ja metsänomistajan kyykytyksen syvyyden?

  suorittava porras suorittava porras

  Lisäyksenä Annelin kommenttiin…

  Rhy ottaa huomioon suunitelmaa laatiessaan myös arn:n asettamat raamit ja mahdolliset paikalliset hirvivahingot metsässä ,pelloilla ja maanteillä.  Seurat kuitenkin hakevat luvat itsenäisesti oman harkintansa mukaan. Siihen ei naapurin erkit eikä kallet vaikuta . Haasteena on ollut saada seurat hakemaan riittävästi lupia. Se on kuitenkin heidän päätöksensä.

  PS. Hyvin on ainakin näillä kulmilla homma pelittänyt . On päästy tavoitteeseen. Mitä nyt vähän ovat joutuneet patistamaan hakemaan riittävästi lupia . Sekin on opittu ja lupia on ollut reilusti yli tarpeen käytössä. 69%:n käyttöaste pitäisi riittää todisteeksi.

  Planter Planter

  ”Rhy ottaa huomioon suunitelmaa laatiessaan myös arn:n asettamat raamit ja mahdolliset paikalliset hirvivahingot metsässä ,pelloilla ja maanteillä.”

  näin:

  ”Lisäksi riistanhoitoyhdistyksen tulee pyyntilupaa koskevaa lausuntoa antaessaan ottaa huomioon muun muassa metsästäjien tasapuolisen kohtelun ja asian puolueettoman käsittelyn periaatteet.
  1) pyyntilupamäärä
  – puollettavaa pyyntilupamäärää harkittaessa ovat vaikuttavia seikkoja alueen pinta-ala ja hirvi-kanta sekä vahingot (arvioidut ja korvatut maatalous- ja metsävahingot sekä tieliikennevahingot = viranomaisten todentamat vahingot).”

  Laita nyt linkki siihen 2019 tiedotteeseen, ettei paikallinen rhy ota enää mitään kantaa lupien myöntämiseen alueellaan, vaan valmistelu ja  päätöksenteko on kokonaan siirretty johonkin etäälle. Olen sentään laittanut todisteet mistä virallisista lähteistä oma ”virheellinen” tietoni on peräsin, mahdollisimman luotettavasta lähteestä, lupajärjestelmän arkkitehdilta.

  Muutenkin ”keskustelu” on taas edennyt siihen pisteeseen, että lupia on nyt jaettu ylenmäärin ja pyydetty hakemaan lisää, mutta eivät vaan kelpaa. Käyttöasteetkin jäävävät alle 70%:n. Eihän lupajärjestelmällä tässä tilanteessa ole mitään merkitystä. Kaikki saavat mitä haluavat, luvista voidaan luopua.

  Toisaalta niistä luvista voidaan laittaa pankkiin 30%. Eivätkä pankkiluvat ole ylimääräisiä pyyntilupia, sitten luvat eivät riitäkään, jos ei pankkia avata. Onhan systeemi kehitetty.

   

  suorittava porras suorittava porras

  Lue ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakuun.

  Hakemus kehotetaan jättämään riistakeskukseen ,ei rhy:lle. Omariistaan tehty lupahakemus menee kuitenkin  automaattisesti tiedoksi rhy:lle, ei lausunnolle. Rhy ei siis voi enää millään muotoa vaikuttaa pyyntilupiin sen jälkeen, kun hakemus on jätetty.

  Siinä tapauksessa ,että Planter ei ymmärrä lukemaansa ,hän voi kysyä asiaa suoraan rhy:n toiminnanohjaajalta .

  Voisin taas luvata Planterille tonnin ,jos olen ollut lausuntoasiassa väärässä. Hävitessään Planter voi maksaa vastavuoroisesti 300 euroa nuorten metsästäjien toiminnan tukemiseen haluamassaan kohteessa.

  PS. Se edellisen kolmesatasen kohdekin on vielä nimeämättä.

  Nimimekit Gla ja Anneli voivat toimia sekundantteina ja tarkistaa lausuntoasian riistakeskuksesta. Ei liene ylivoimainen tehtävä. Kiitos etukäteen!

  Planter Planter

  Ei tämä mikään vedonlyöntikilpailu ole, kysymys on siitä missä tehdään päätös metsästysseuran lupahakemuksesta, paikallistasolla tai jossain muualla.

  En ole kiistänyt  ettei hakemusta jätettäisi riistakeskuksen tietojärjestelmään, mutta rhy on riistahallinnon paikallisyksikkö. Jos rhy:n toiminnanohjaaja ei ole vapaaehtoistyölainen, hän on riistakeskuksen palkkalistoilla. Olisi supertyperää, jos sellaisessa  tapauksessa ei hän riistakeskuslaisena  osallistuisi hakemusten katselmukseen omassa Rhy:ssä vaan sen tekisi joku muu jossain muualla.

  Miten tällainen asia on niin tulenarka, että siitä pillastutaan ihan kamalan paljon?

  suorittava porras suorittava porras

  Asiassa ei ole mitään tulenarkaa. Se on kannaltasi huono juttu ,että esität perättömiä väittämiä. Se ei edistä asiasi etenemistä. Odotellaan rauhassa ,mitä sekundantiksi pyytämäni nimimerkit saavat asiasta irti.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kiitos suorittava, mutta sekundanteilta taitaa puuttua nyt osaamista. Odotas, yritän ottaa selvää…

Esillä 10 vastausta, 191 - 200 (kaikkiaan 229)