Keskustelut Harrastukset Pankkiluvat eivät ole ylimääräisiä pyyntilupia

Viewing 10 replies - 21 through 30 (of 229 total)
 • Pankkiluvat eivät ole ylimääräisiä pyyntilupia

  Useissa keskusteluketjuissa on kiistelty ovatko ”pankkiluvat” Luken tekemän verotussuunnitelman ylittäviä ”ylimääräisiä” pyyntilupia. Verotussuunnitelmalla pyritään alueellisen riistaneuvoston sopimaan  hirvikantaan alueella. Kuitenkaan kukaan ei ole esittänyt mitään näyttöä suuntaan tai toiseen. Tehdään asia nyt kerralla selväksi julkisiin tietoihin pohjautuvalla selkeällä esimerkillä.

  Poimitaan uutisvirrasta Ylen uutinen tämän vuoden marraskuulta ja verrataan siinä esitettyjä pyyntilupamääriä Luken tämän vuoden verotussuunnitelmaan.

  https://yle.fi/uutiset/3-12175454

  5.11.2021

  ”Jalasjärven riistanhoitoyhdistyksen……
  Eteläpohjalaisyhdistyksen lähes 90 hirvenkaatolupaa on tältä syksyltä jo käytetty vain parin jahtiviikonlopun aikana, ja nyt päätettiin ottaa käyttöön myös 35 pankkilupaa.”

  Käytössä on siis:
  90 ”peruslupaa”
  35 ”pankkilupaa”

  Kuvakaappaus Luken verotussuunnitelmasta 2021 aloituksen jälkeen kommenttikentässä. Jalasjärven Rhy on kahdella eri hirvitalousalueella PO1 ja RP-PO3.

  Luken alaraja
  PO1: 39
  RP-PO3: 46

  Alaraja yhteensä: 85 (korjattu 95->85, Timpan huomattua virheen)

  Luken yläraja
  PO1: 56
  RP-PO3: 66

  Yläraja yhteensä: 122

  Uutisen mukaan Rhy:llä on 90 peruslupaa ja 35 pankkilupaa. Pankissa siis 28% kokonaislupamäärästä.

  Luken verotussuunnitelman alaraja on 85. Jalasjärven ”perusluvat” loppuivat jo 90 hirven jälkeen. ”Perusluvilla” päästään verotushaarukan alarajalle. Pankkiluvat eivät siis ole ylimääräisiä, verotussuunnitelman ylittäviä lupia.

  Laskin lisäksi parin riistakeskusalueen kaikkien riistanhoitoyhdistysten Luken suunnitelmien ylärajat yhteen ja vertasin sitä riistakeskusalueelle myönnettyyn pyyntilupien kokonaismäärään. Mitään Luken haarukan ylärajaa ylittävää lupamäärää ei löytynyt.

  Luken verotussuunnitelma löytyy Riistahavainnot.fi-> sorkkaeläimet-> ajakohtaista. Verotussuunnitelman ohje-välilehti kertoo:

  ”Suunniteltu pyyntilupamäärä sisältää myös mahdollisten pankkilupien osuuden”.  Alla kommenttikentässä kuvakaappaus ohjeesta.

  Riistakeskuksen julkaisema Metsästäjälehti jaetaan kaikille metsästäjille. Artikkelissa ”Yhteisluvan ja pankkilupien hyödyt” 16.3.2021 Riistakeskus valistaa kaikkia metsästäjiä:

  ”Pankkiluvat ovat yli laskennallisen verotustarpeen olevia ns. ylimääräistä lupia.” Alla kommenttikentässä kuvakaappaus lehdestä.

  Riistakeskus on julkisokeudellinen laitos, joten sen jakamaa tietoa pidettäneen luotettavana. Myös muissa lehdissä kuvataan yleisesti pankkilupia ”ylimääräisinä lupina”.  Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kyseessä on ns ”vaihtoehtoinen fakta”.

  ”Ylimääräisten lupien” käyttöön lienee korkea kynnys, koska niiden ajatellaan leikkaavan kantaa suunniteltua enemmän. Saattaa olla merkittävä syy, jos tavoitekantaan ei päästä.

 • A.Jalkanen

  Minua askarruttaa hieman se havainto, että Päijät-Hämeessä ja parilla muulla alueella Etelä-Suomessa on männyn kokonaiskasvu per hehtaari alentunut. Olisiko kuusta istutettu jo niin kauan liian karuille kasvupaikoille, että männyn kasvupaikoiksi ovat jääneet kaikista karuimmat metsätyypit?

  Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2021 s. 37-38

  Planter

  Anteeksi vaan hyvät herrat ja rouva!

  Tämä keskusteluketju alkaa tyypilliseen tapaan oirehtia silleen, että lähtee otsikosta ja lapasesta.

  Pankkilupien määritelmää ja käyttöä oli tarkoitus valottaa!

  Puuki

  Kuivahkoja kankaita ja vast. kasvupaikkoja on E-Suomessa vähän yli  20 % metsän kasvualasta. Koko maassa n. 30 %.   (TTK) .     Jos uudistusaloja olisi samassa suhteessa eri kasvupaikoilla , niin karkeasti arvioituna n.  15 000 ha/v. olisi uudistusvaiheessa männylle paremmin  sopivia kuusen kasvatukselle muutettuja kasvupaikkoja E-ja keskisessä S:ssa.  1/3 osa kasvusta jää pois niillä paikoilla kiertoaikana.  Nuorena männyt kasvaa   nopeammin kuin kuuset, joten vaikutusta kuusettamisellakin on kok.kasvuun.   Samansuuntainen vaikutus kuin  jk:n hakkuillakin.

  Tämähän liittyy hirvipolitiikkaankin.

  Planter

  ”Pankkiluvat ovat pieni mutta tärkeä asia nykytilanteessa.”

  Minusta pankkiluvat eivät ole pieni asia, kyse on 20..30 prosentista luvista. Riistakeskuksen mukaan ja ensimmäisen sivun koulutusmateriaalin, mukaan ne ovat hätävara ja niiden käyttö voi johtaa yliverotukseen. Täten käyttö on varmasti varovaista. Luke on laskenut lupamäärät niin, että niillä päästään alueellisten riistaneuvostojen asettamaan tavoitteeseen. Pankkilupien jättäminen käyttämättä voi siten johtaa aliverotukseen.

  kim1

  Näköjään Punkalaitumella nukuttiin myöskin ruususenunta vielä  2017 ,niinkuin myös Urjalassa ja Akaassa…,elikkä 2012 oli havaittavissa peurakannan kasvu..2015 lähtien 30-40 peuralaumat alkoivat olemaan tavanomainen näky vähän joka puolella…2019 sitten siihen reagoitiin ja lupia oli tarjolla jo kohtuu hyvin..,ainut vain että kanta oli kerinnyt paisumaan niin,että kolmen pakastimen taktiikka ei enää toiminutkaan..

  suorittava porras

  Kun katsoo havaintomäärien kehitystä hirvitalousalueittain ,ei löydy montaa aluetta ,jolla havaintomäärät eivät olisi laskeneet joka vuosi hirvikannan hoitosuunnitelmien tultua käyttöön. Pankkilupia on käytetty silloin ,kun on nähty tarvetta ja hirvien määrä on pudonnut tavoitetasoon. Luonnollisesti pienempää kantaa voi verottaa vähemmän ,kun isompaa eikä pankkilupia tarvitse ottaa käyttöön. Ne ovat tehneet tehtävänsä. Osan varsinaisista pyyntiluvistakin voi paikoin jättää hyllylle,kuten paikkakunnallani. 67%luvista on nähty tarpeelliseksi käyttää.

  Planter

  Havaintomäärien kuuluukin laskea, kun pyritään tasolta 105 000 edelleen kohti sovittua tavoitetta noin 76 000. Jotta siihen päästään, ei kelkkaa saa kääntää ja jättää pankkilupia käyttämättä, sillä Luken mukaan ne tarvitaan tavoitteeseen pääsemiseksi.  Kymmenen vuotta sitten tehtyä virhettä ei saa toistaa. Nyt pitää rivimetsästäjien ymmärtää, että riistakeskus huijaa heitä ja lukea tarkasti keskusteluketjun 1.sivu. Pankkiluvat eivät ole ”hätävara” suuren hirvikannan vuosille, vaan ne kuuluu rivimetsästäjien saada käyttöön ja käyttää aina, jotta sovittu tavoite saavutetaan.

  Perassic Park

  Kun ennen ei ollut koira GPS:iä,viestintävälineitä ja koiratkin huonoja nykyiseen nähden, -hirviä saatiin silti.

  Nykyisin saadaan viikonloppuja viettää metsässä ilman hirvihavaintoja ja lumen tultua ei löydy edes jälkiä.

  Huoli ylisuurista hirvikannoista on täysin vailla pohjaa.

  Talvilaidunnusalueille voisi pankkilupia harkiten käyttää, mutta se näkyy muualla tyhjinä metsinä.

   

   

  Visakallo

  Voi olla näinkin, mutta mihin hirvet ovat hävinneet yhdessä vuodessa? Viime vuonna ei kukaan valitttanut hirvien vähyyttä.

  Gla

  Suorittava: ”Lieneekö virhe termistössä? Yhteisluvalle myönnetty kokonaislupamäärä voi olla 2575 ,josta jaettu (osakkaiden keskinäisen sopimuksen perusteella) edellä mainitut kappalemäärät kullekin osakkaalle ja jakoperä on jätetty pankkiin mahdollisia tihentymiä varten.”

  En ymmärrä, missä on virhe. Pankkiin laitetaan sopivaksi katsottu määrä, jonka voi käyttää ne, joilla hirviä näyttäisi kauden jälkipuolella vielä olevan.

  ”Pankkijärjestelmää tuskin kannattaa sen isommin moittia.”

  Ei kannata, järjestelmä on hyvä. Vain sitä voi moittia, jos pankkia käytetään väärin.

  ”Valkohäntien puolella pankkiluvat eivät ole vertailukelpoisia hirvilupiin nähden ,koska kannan arviointi on vasta alkutekijöissään ja arviointimenetelmät hakevat muotoaan. Mahdolliset virheet johtuvat arviosta ,ei järjestelmästä.”

  Peuroja saa kaataa niin paljon kuin sielu sietää ja kotoa saa iltalomaa. Ei tarvita pankkia, kun kantaa pitää leikata reippaasti. Teidän suunnalla ja muuallakin, missä kantaa yritetään kasvattaa, tilanne on tietysti toinen.

  ”Pikkuisen on taas kalahtanut kirves kiveen avaajan muotoillessa otsikkoa. Pankkilupa on ylimääräinen silloin ,jos metsästäjien arvio alueensa tilanteesta ei edellytä sen käyttämistä.”

  Vaikuttaa siltä, että otsikko on aiheellinen. Verotussuositukset on pohjana. Metsästäjien arvio on sitten jotain muuta, siinä tulee seuratasolla henkilökohtaiset intressit mukaan ja sidosryhmien tavoitteet jää toissijaiseksi.

  ”Monessa paikassa on suuria vaikeuksia saada metsästäjät hakemaan edes luken suosittelemaa minimilupamäärää.”

  Se on taas eri asia kuin pankkijärjestelmä.

Viewing 10 replies - 21 through 30 (of 229 total)