Keskustelut Harrastukset Pankkiluvat eivät ole ylimääräisiä pyyntilupia

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 229)
 • Pankkiluvat eivät ole ylimääräisiä pyyntilupia

  Useissa keskusteluketjuissa on kiistelty ovatko ”pankkiluvat” Luken tekemän verotussuunnitelman ylittäviä ”ylimääräisiä” pyyntilupia. Verotussuunnitelmalla pyritään alueellisen riistaneuvoston sopimaan  hirvikantaan alueella. Kuitenkaan kukaan ei ole esittänyt mitään näyttöä suuntaan tai toiseen. Tehdään asia nyt kerralla selväksi julkisiin tietoihin pohjautuvalla selkeällä esimerkillä.

  Poimitaan uutisvirrasta Ylen uutinen tämän vuoden marraskuulta ja verrataan siinä esitettyjä pyyntilupamääriä Luken tämän vuoden verotussuunnitelmaan.

  https://yle.fi/uutiset/3-12175454

  5.11.2021

  ”Jalasjärven riistanhoitoyhdistyksen……
  Eteläpohjalaisyhdistyksen lähes 90 hirvenkaatolupaa on tältä syksyltä jo käytetty vain parin jahtiviikonlopun aikana, ja nyt päätettiin ottaa käyttöön myös 35 pankkilupaa.”

  Käytössä on siis:
  90 ”peruslupaa”
  35 ”pankkilupaa”

  Kuvakaappaus Luken verotussuunnitelmasta 2021 aloituksen jälkeen kommenttikentässä. Jalasjärven Rhy on kahdella eri hirvitalousalueella PO1 ja RP-PO3.

  Luken alaraja
  PO1: 39
  RP-PO3: 46

  Alaraja yhteensä: 85 (korjattu 95->85, Timpan huomattua virheen)

  Luken yläraja
  PO1: 56
  RP-PO3: 66

  Yläraja yhteensä: 122

  Uutisen mukaan Rhy:llä on 90 peruslupaa ja 35 pankkilupaa. Pankissa siis 28% kokonaislupamäärästä.

  Luken verotussuunnitelman alaraja on 85. Jalasjärven ”perusluvat” loppuivat jo 90 hirven jälkeen. ”Perusluvilla” päästään verotushaarukan alarajalle. Pankkiluvat eivät siis ole ylimääräisiä, verotussuunnitelman ylittäviä lupia.

  Laskin lisäksi parin riistakeskusalueen kaikkien riistanhoitoyhdistysten Luken suunnitelmien ylärajat yhteen ja vertasin sitä riistakeskusalueelle myönnettyyn pyyntilupien kokonaismäärään. Mitään Luken haarukan ylärajaa ylittävää lupamäärää ei löytynyt.

  Luken verotussuunnitelma löytyy Riistahavainnot.fi-> sorkkaeläimet-> ajakohtaista. Verotussuunnitelman ohje-välilehti kertoo:

  ”Suunniteltu pyyntilupamäärä sisältää myös mahdollisten pankkilupien osuuden”.  Alla kommenttikentässä kuvakaappaus ohjeesta.

  Riistakeskuksen julkaisema Metsästäjälehti jaetaan kaikille metsästäjille. Artikkelissa ”Yhteisluvan ja pankkilupien hyödyt” 16.3.2021 Riistakeskus valistaa kaikkia metsästäjiä:

  ”Pankkiluvat ovat yli laskennallisen verotustarpeen olevia ns. ylimääräistä lupia.” Alla kommenttikentässä kuvakaappaus lehdestä.

  Riistakeskus on julkisokeudellinen laitos, joten sen jakamaa tietoa pidettäneen luotettavana. Myös muissa lehdissä kuvataan yleisesti pankkilupia ”ylimääräisinä lupina”.  Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kyseessä on ns ”vaihtoehtoinen fakta”.

  ”Ylimääräisten lupien” käyttöön lienee korkea kynnys, koska niiden ajatellaan leikkaavan kantaa suunniteltua enemmän. Saattaa olla merkittävä syy, jos tavoitekantaan ei päästä.

 • Perassic Park Perassic Park

  Kyllä syynä on ollut vuosia ylisuuri lupamäärä kantaan nähden.

  kim1

  ”Niin..,jos ei onnistu istuttamaan oikeata puulajia on peiliin katsomisen paikka..”.meilläpäin on mahdollista että taimikko on istutuksesta 2-3 vuoden jälkeen osittain/ puolipilalla ,ennen kuin hirvet edes vaivautuvat pienten taimien takia paikalle saapumaan…itselleni tulee keväällä 9600 männyntainta…,mutta se onkin toinen tarina…,isotöinen sellainen..

  Planter Planter

  Tätä avauksen perusasiaa kukaan ei kiistänyt, eikä pysty kiistämään. Riistakeskus jakaa metsästäjille virheellistä tietoa pankkiluvista.  Muuta tarinaa ja mietoa provosointia kyllä riittää normaaliin tapaan asian sotkemiseksi.

  Luke: ”Suunniteltu pyyntilupamäärä sisältää myös mahdollisten pankkilupien osuuden”.

  Riistakeskus: ”Pankkiluvat ovat yli laskennallisen verotustarpeen olevia ns. ylimääräistä lupia.

  Ihmettely pankkiluvista lähti liikkeelle, siitä että tutkin Varsinais-Suomen riistakeskusalueen Luken suositukset. Laskin yhteen kaikkien riistanhoitoyhditysten alarajat ja ylärajat, jolloin sain Luken suositushaarukan koko Varsinais-Suomeen 1405-1510.

  Lupia on saatu 1564

  Kun niistä laitetetaan riistakeskuksen ohjeen mukaan pankkiin 20-30%, jää käyttöön vapaita ”peruslupia” 1094….1251 . Sen yli olevat luvat ovat riistakeskuksen mukaan ”hätävara”. Luken suositushaarukka alueellisen riistaneuvoston tavoitteeseen pääsemiseksi on 1405-1510.

  suorittava porras suorittava porras

  Totta kai suunniteltu pyyntilupamäärä sisältää mahdolliset pankkiluvat ,koska haettua lupamäärää enempää ei voida myöntää .

  Hirvitalousalueiden sisällä hirvitiheydet voivat vaihdella paikallisesti arvioidun minimin ja maksimin välillä. Metsästäjät päättelevät omien kokemustensa perusteella tilanteen omalla kohdallaan ja tekevät tarvittavat ratkaisut paikallisten olosuhteiden mukaan. Haarukka ,jossa toimitaan on ollut viime vuodet hyvin leveä .

  On aika omituinen väite ,että luken tieto olisi väärää, koska hirvikantaa on saatu leikattua yhteisesti neuvotellulle tasolle ja lupia on jäänyt vielä reilusti reserviinkin. Vastuu on annettu sinne ,mihin se kuuluukin eli paikallisille toimijoille. Toimenpide on osoittautunut suurimmassa osassa maatamme onnistuneeksi. Sielläkin ,missä muutaman palsta-aktiivin mielestä ei olla heidän mieleisellään tasolla ,ollaan enemmistön hyväksymissä rajoissa .

  Tuohon edellisen kommentin viimeiseen osioon on todettava ,että metsästäjät ovat saaneet lupia jopa enemmän ,kun luken suositus edellyttäisi. On siis noudatettu kehotusta hakea riittävästi lupia. Esteenä ei ole ollut luke eikä arn. Pankkiluvat saa varmasti käyttöön ,jos siihen löytyy alueelliset perusteet ja lupaehtoja on siihen asti noudatettu.

  Gla Gla

  Suorittava toisaalla: ”Se , että lupia on myönnetty enemmän(pankkiin 20%) , kun kannan saaminen halutulle tasolle edellyttää , ei näytä avautuvan millään gla:lle. Niillä hirvitalousalueilla , jotka ovat tavoitetasolla , metsästetään vain tuotto.”

  Luke ei siis luokittele lupia peruslupiin ja pankkilupiin. Sen tekee paikalliset seurat. Luke antaa suosituksen, millä verotusmäärällä lähtötilanteesta riippuen pysytään tavoitteessa tai päästään tavoitteeseen. Paikallisesti voidaan pankkiluvat kohdentaa sen seuran tai niiden seurojen alueelle, jossa tarvetta lupien käytölle on.

  Ihan järkevä systeemi, kunhan kukaan ei tule väliin sotkemaan tätä millään luokittelulla tai ylimääräisen luvan käsitteillä.

  Planter Planter

  ”On aika omituinen väite ,että luken tieto olisi väärää, koska..”

  Niin minustakin!

  ”Totta kai suunniteltu pyyntilupamäärä sisältää mahdolliset pankkiluvat ,koska haettua lupamäärää enempää ei voida myöntää .”

  Eli laskennallisen tarpeen ylittäviä lisälupia ei ole.  Ei se kuitenkaan niin mene, että jos oikein niukasti hakee, 20..30% jaossa olevista luvista, niin ne ovat kaikki pankkilupia. Tämä vähäinen määräkin olisi silloin tarkoitettu vain hätävaraksi.

  suorittava porras suorittava porras

  No aika hakoteilla on Planter jälleen. Lupien pankituksesta ja ehdoista päättävät metsästäjät rhy:n puitteissa järjestetyissä kokouksissa. Ihannetapauksessa paikkakunnan kattavan yhteiluvan osakkaat sopivat lupien hakemisesta ,jyvityksestä eri osakkaille ja pankkiluvista ennen metsästystä ja päivittävät päätöksiään metsästyskauden puolivälissä järjestettävissä kokouksissa kauden kokemusten perusteella . Toki reaaliaikaiset raportit muodostavat pohjaa päätöksille . Päätös pankkilupien käytöstä tehdään siis metsästäjien kesken. Muilla tahoilla on ko asiassa vain sivustaseuraajan osa.

  Planter Planter

  Vielä kerran. Tämän keskusteluketjun ensimmäisellä sivulla riistakeskus ohjeistaa metsästäjiä, että pankkiluvat ovat ylimääräisiä Luken verotussuunnitelman ylittäviä lupia. Ne eivät ole. Metsästäjät tekevät päätöksensä väärän tiedon perusteella ja luulevat, että pankkiluvat ovat hätävara ja niiden käyttö voi johtaa kannan yliverotukseen.

  Kokeneen metsästäjän kommentti sorkkimisketjusta näyttää, että riistakeskuksen valistus on mennyt perille:

  ”Yleensä on niin että lupia myönnetään enemmän kuin verotus suunnitelmat osoittavat.”

  Riistakeskus ei ole sivustakatsoja vaan vastuullinen taho. Rhy on riistakeskuksen paikallisyksikkö, jolla on merkittävä rooli pankkilupien jaossa.

  suorittava porras suorittava porras

  Rhy laattii verotussuunnitelman luken tuottaman tiedon ja arn:n suositusten perusteella. Siitä eteenpäin asia on metsästäjien käsissä. Hakevat lupia harkintansa mukaan ja metsästävät keskenään sopimillaan ehdoilla.

  Ja kuten jokainen selvästi voi päätellä reaaliaikaisesta verotusennusteesta , lupia on haettu paikoin jopa reilusti suosituksia enemmän .  Se ,miten lupia on käytetty ,on selvinnyt vasta metsästyskauden kuluessa. Toiset ampuu kaikki ,mitä tulee vastaan ja toiset sen ,mitä katsovat kohtuulliseksi.  Rhy ja riistakeskus ainoastaan toteavat tilanteen . Muuhun ei toimivalta riitä eikä ole tarpeenkaan.

  PS. Se rhy ei ole mikään erillinen linnake. Johtokunta koostuu ihan tavallisista paikallisista metsästäjistä ,jotka kukin jahtaavat hirviä omissa seuroissaan ja osa keskittyy vain pienriistaan.

  Planter Planter

  Pankkilupasyysteemi on käsittäkseni luotu yhteislupa-alueita varten. Hirvet jakaantuvat epätasaisesti isolle alueelle. Osa luvista on laitettu jemmaan ”pankkiin” ja suunnattu jahdin myöhemmässä vaiheessa niiden seurojen alueelle, johon hirvet ovat kerääntyneet. Järkevä systeemi, tosin haasteellinen metsästäjien luonteelle.

  Myöhemmin pankkilupasysteemi on alkanut elää omaa elämäänsä, on alettu tulkita, että ne ovat ylimääräisiä lupia, hätävara, vaikka potti on osa niitä ainoita lupia, ”peruslupia”. Lisäksi pankitusta on alettu suositella yksittäisille seuroillekin, jotka eivät kuulu yhteislupa-alueeseen.

  Mitä järkeä on käyttää pankitusta 4000 ha vuokra-alueella toimivan seuran, jolla on 6-8 lupaa? Ei noin pienellä alueella esiinny jahtikauden aikaisia erillisiä tyhjiöitä ja tihentymiä. Silloin kun alueella on hirviä ammutaan kaikki luvat, jos hirviä ei ole lupien edellyttämää määrää jää osa ampumatta.

  Rhy:n roolista löytyy muilta varmasti tarkempaa tietoa, mutta itse kertovat, että Riistanhoitoyhdistys on riistahallinnon paikallistason yksikkö ja tehtäviin kuullu mm metsästäjien koulutus-, neuvonta- ja valistustoiminta.

  En oikein ymmärrä, että riistakeskus kouluttaa metsästäjiä jakamalla väärää tietoa ja sitten heitä syytetään tässä, kun lupia jää hakematta tai käyttämättä.

  Sehän on totta, että lupia on yleisesti haettu Luken suosituksen ylärajan verran. Vaikka joku edellä kommentoi, etteivät millään hae riittävästi vaikka patistellaan…ja sitten taas, että on haettu yli rajojen.

  Kun lupia on haettu ylärajan verran, voi päätellä, että noin 90% lupien käyttöasteella päästäisiin Luken suosituksen haarukan keskelle.
  Jos pankkiluviksi tulkittu osa luvista 20-30% jätetään käyttämättä, koska pelotellaan hirvien loppumisella ja jätetään vähän ”perusluviksi” tulkituistakin, pomppaa hirvitiheyskäyrä taas ylöspäin kun pingispallo pöydän pinnasta. Näin tapahtui kymmenen vuotta sitten.

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 229)