Keskustelut Puukauppa puun katkonta uudistuu

Esillä 10 vastausta, 171 - 180 (kaikkiaan 185)
 • puun katkonta uudistuu

  Yhteiskunta jatkaa kokoomuslaisen maa- ja metsätalousministerin aloittamaa positiivista uudistuslinjaa metsäalalla. Ensin saatiin uusi metsälaki, nyt on ehdolla uusi katkona- ja hinnoittelumetodi. Toteutuessaan se palkitsisi laatupuun kasvattajaa, onhan tukin järeys yksi tekijä puhuttaessa sahapuun laadusta. Uudessa systeemissä puun järeys luokiteltaisiin neljään luokkaan, tämä johtaisi automaattisesti parempaan hintaan järeällä tukilla.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  ”Herää kysymys: miksi sahat ostavat muutakin kuin vain optimipituista tukkia?”

  Hmm… olisiko vaikka siksi, että puuta ostetaan leimikoittain eikä rungoittain? Ja siksi, että kun katkontaa valvotaan, on pakko tehdä kompromissi, kun metsänomistaja saa tilin katkonta x yksikköhinta -laskelman mukaan.

  Voi olla että – kuten Panu kirjoittaa – jos puusta saatavista jakeista maksettaisiin enemmän niiden arvon mukaan, katkonta voisikin olla vapaata. Kuitenkin olisi varminta, jos puun myyjä saisi puusta aina saman tilin riippumatta katkonnasta. Uusilla skannausmenetelmillä lienee piankin mahdollista mitata puusto tarkasti leimikon teon yhteydessä. Kun puuston tilavuus ja runkojen ulkoinen laatu tunnetaan tarkasti, voidaan saadut tarjoukset vertailla luotettavasti.

  Kiitos ”suorittava porras” keskustelun tason nostamisesta – asiallinen puheenvuoro.

  Ammatti Raivooja Ammatti Raivooja

  Jos sahuri haluaa sahata vain runkotolppatukkia 55dm niin eikös siitä luonnollisesti jää enemmän kuitupuuta. Elikkä leimikolta otetaan sillon vähemmän tukkia ja enemmän kuitua. Tästä runkotolppa aiheesta sitten saa niin hyvän hinnan, että se kompensoi kalliin kuidun ja maanomistajille jää enemmän rahaa?

  suorittava porras suorittava porras

  Runkotolpan ohella siitä pölkystä tulee sieppo kasa lautaakin.

  Rungonosahinnoittelu olisi tervetullut uudistus . Tällöin ei tarvitsisi
  pohtia , mistä tulee tukkia ja mistä ei . Matriisi ohjaisi katkontaa suoraan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja puun katkontaa ohjaava koneenkuljettaja puuttuisi katkontaan vain rungon laatuvikojen vuoksi .

  Lyhyet pölkkyjen pituudet tuntuvat olevan ainakin suuremmille sahoille vain välttämätön paha. Niistä on runsasta ylitarjontaa jo nyt . 37 dm pituusmittaa otetaan vastaan pitkin hampain . Lyhempiä harvemmin ollenkaan. Esim harvennuksilla lyhin tukin mitta on yleisesti 43dm.
  Tästä huolimatta puhutaan innokkaasti lyhempien mittojen puolesta , vaikka käytännössä sellaiselle tavaralle ei ole markkinoita tai tarve on satunnaista.

  Puun hinnoittelua tulisi yksinkertaistaa nykyisestään . Esimerkiksi voisi ottaa vaikka maidon tai lihan hinnoittelun . Laatu ja märä voisivat olla keskeiset hinnoittelutekiät. Se , mitä raaka-aineesta valmistetaan ja miten , jäisi ostajan vapaasti päätettäväksi . Kotieläintuotteissa maksetaan raaka-aineesta laadun perusteella ja jalostuslaitos päättää valmistettavat tuotteet . Tähän toivoisi päästävän metsäpoulellakin
  Toiminnan valvontaa tarvittaisiin tämän seurauksena vähemmän ja nekin voimavarat voisi suunnata metsien kasvun parantamiseen .

  Tuosta katkonnan valvonnasta vielä sen verran , että se ei välttämättä nytkään vastaa tarkoitustaan metsäpäässä . Ratkaisujen oikeellisuutta on hyvin hankala määrittää jälkikäteen . Tehdaspäässä homma toimii tarkasti ja sen tuloksia voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä.

  Koneenkuljettajien tekemisiin vaikuttaa enemmän tehtaalta/sahalta saatu palaute . Muu on enemmänkin vain sanahelinää.
  Laaturajojen sisällä pysyminen ja haluttujen laatujen jakauman toteutuminen ovat tavoitteena .Havupuutukkien sallittu vajaalaatuosuus on max 3 % ja koivun osalla 5 %. Jos nämä lukemat ylittyvät , palaute tulee koneelle välittömästi.

  Rane

  Suorittavalta kiitettävän rehellinen puheenvuoro.Toki on jo ollut tiedossa että joillakin firmoilla tarkka tukin talteenotta on ”sanahelinää” joten ei mitään uutta.
  Puukaupan teon ja varsinkin kilpailuttamisen takia on myyjän tiedettävä kuitenkin puun yksikköhinta vaikka katkonta onkin onnenkauppaa.
  Täällä on ollut ennenkin esillä malli joka yksinkertaistaisi puukauppaa.Eli kun nykymittalaitteilta saa tulostettua mitä vaan niin tukkiläpimitan ylittävältä puunosalta maksettaisiin tukin hinta,eli esim männyllä 15cm ja alittavalta kuidun hinta.Katkoa sen rungon voisi vaikka metrin pätkiksi jos sillä saa parhaan hinnan.
  Tässä olisi se etu että hintatarjouksia voisi suunnilleen vertaille semmoisiin firmoihin joilla olisi nykyiset katkontasysteemit käytössä.Toki se katkonta eli ”sanahelinä” pitäisi ottaa huomioon.
  Mitä firma niista puista tekee ja lopputuotteen arvo määräisi tietysti mitä kustakin leimikosta kannattaa maksaa.

  jees h-valta

  Kohta aivan sama kun katkotaan kolme-nelikymppisenä kuitumittaan koko runko.

  Pete

  Jeesmies, sinun kannatta tehdä sitten taimikonhoidot jämptisti, jotta puut ehtii kuitupuun mittoihin 30-40 vuodessa!

  jees h-valta

  Minulla on tapana kasvatella ensimmäisellä kymmenvuotisjaksolla jo satakunta mottia kuitua. On sitten aika vapaa valinta missä vaiheessa ottaa manit pois.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  ”Rungonosahinnoittelu … jättää isoimman ongelman entiselleen. Puunostajan ei edelleenkään tarvitsisi optimoida puusta saatavaa arvoa.” kirjoittaa Jyrki Ketola Metsälehti Makasiinissa 6/2014.

  Toimivin ratkaisu olisi sellainen jossa molemmat voittavat: metsänomistaja saa tilin leimikon arvon mukaan ja samoin puun loppukäyttäjä. Jos tämä ihanne toteutuu jo runkohinnoittelussa, hyvä niin.

  Leimikon arvon huomioivassa hinnoittelumallissa puun ostaja tarjoaa tietenkin hyvälaatuisesta puusta paremman yksikköhinnan (esim. energiajae, kuitupuu, tukkipuu) ja puun myyjän tarvitsee vertailla vain yksikköhintoja, koska kaikki ostajat maksavat ihannemallissa samojen puun dimensioiden mukaan. Dimensiot mitataan hakkuukoneella. Sellaiset puutavaralajit, joita ei ole kaikilla ostajilla, voivat sotkea tätä mallia?

  Pitäisi vain ryhtyä maksamaan leimikolle puun myyjän tili todellisten, mitattujen puun dimensioiden mukaan (eikä etukäteen arvioitujen mukaan). Nimittäisin tätä uutta toimintatapaa ehkä mieluummin rungonosahinnoitteluksi erotukseksi entisestä.

  suorittava porras suorittava porras

  Peten ”asetukset ” ovat kohdallaan metsäasioissa . Yhteistyö hänen laistensa kanssa on varmasti mutkatonta ja ongelmatonta . Tuolla asentella olisi käyttöä laajemminkin .

  Jesse kaipaili tukea oikeille ratkaisuilleen ja näki visionsa osuneen tähän saakka kohdalleen .” Jonnii verran ” jauhettu energiapuuasia ja perusjuttu , mitä energiapuun oikeasti pitäisi olla , on kyllä vinksahtanut aikalailla päälaelleen siihen nähden mihin ystävämme Jesse on vankkumattomasti uskonut . Ehkä parin vuoden sisällä hän itsekin tohtii erheensä myöntää. : )

  jees h-valta

  Ja tuo ei sitten ollut mitään satuilua vaan aivan oman mhy:nkin vastaavan arvioima määrä ja kasvatus silloin täyttänyt kymmenen vuotta. Ja niitä kympin täyttäviä kas kummaa tupsahteloo vuoden välein lisää. Ja alustat on puhtaat ja saha ei oo soinna niissä.

Esillä 10 vastausta, 171 - 180 (kaikkiaan 185)