Keskustelut Metsänhoito Puuntuottajan edunvalvontaohje MTK:lle

Esillä 10 vastausta, 101 - 110 (kaikkiaan 212)
 • Puuntuottajan edunvalvontaohje MTK:lle

  Merkitty: 

  Taustaa

  Metsästylaki 26 § Hirvieläimen pyyntilupa

  Edellä 1 momentissa tarkoitetun pyyntiluvan myöntää Suomen riistakeskus. Myönnettäessä pyyntilupia on huolehdittava siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta vaarannu ja että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla. Liikenne-, maatalous-ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä.

  Riistahallintolaki 2 § (19.12.2017/968)
  Suomen riistakeskuksen tehtävät
  5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

  Mikä on ”kohtuullinen vahinko”?

  Otetaan pohjaksi Tapion Metsänhoidon suositukset.

  Metsänhoidon suosituksiin kootaan metsänhoidon parhaat keinot ja toimintamallit laajassa yhteistyössä toimijoiden kanssa. Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia suosituksia. Niillä kannustetaan metsänomistajia metsien aktiiviseen, monipuoliseen ja kestävään käyttöön.

  https://www.metsanhoitosuositukset.fi/taustat-ja-tekijat/laadintaprosessi/johto-ja-ohjausryhmien-jasenet/

  Tapion Metsänhoidon suositukset opastaa näin:
  Säädellään hirvieläinkantaa, jotta puustoon kohdistuvat tuhot pysyvät kohtuullisina mahdollistaen männyn, rauduskoivun ja muiden lehtipuiden (esim. jalot lehtipuut) kasvatuksen.

  https://www.metsanhoitosuositukset.fi/wp-content/uploads/2019/09/Metsanhoidon_suositukset_Tapio_2019_verkko_1.2.pdf

  On selvästi sanottu mitä tarkoittaa, että vahingot ovat kohtuullisia, kaikkien metsäalan toimijoiden hyväksymänä, myös Riistakeskuksen.
  Se tarkoittaa, että männyn, rauduskoivun ja muiden lehtipuiden (esim. jalot lehtipuut) kasvatus on mahdollista.

  Käytännössä edellä mainittujen kasvatus ei ole monin paikoin lainkaan mahdollista ja käydään jo kuusienkin kimppuun. Tämän valossa näyttää täysin selvältä, että Riistakeskus ei noudata metsästys-ja riistahallintolakia.

  MTK:n kentällä kyllä tiedetään, että tilanne taimikoissa on täysin kestämätön.

  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/artikkeli-1.346434

  Jokin aika sitten kuulin, että TV:n ajankohtaisohjelmassa keskustellaan aiheesta ”onko valkohäntäpeuroja jo liikaa”. Ajattelin, että vihdoin MTK on nostanut asian kunnolla esille ja sille saadaan ruutuaikaa. Pettymys oli suuri kun huomasin, että vanha rouva Vantaalta, jonka pihan kukat on syöty saa äänensä kuuluville tiedotusvälineissä paremmin kuin MTK!

  Tätä asiaa on viivytelty ja vatuloitu järkyttävän pitkään. Metsiä uudistetaan väärin, tulevien sukupolvien metsiä on jo pilattu ollaan pilaamassa lisää, kun hyviä metsänhoidon suosituksia ei voi noudattaa. Asia on niin tärkeä, että se olisi syytä selvittää päivänvalossa, kravatti suorassa, sivistyneesti, oikeuslaitoksessa, julkisuutta kaihtamatta.

  Muualla ammattiyhdistyskentässä vaikkapa luottamusmiehen hiukankin kyseenalaistettavissa oleva irtisanominen on uutisten pääaihe, lyödään välittömästi ”persettä penkkiin” ja käräjillä katsotaan, kuka on oikeassa. Puuntuottajan eduvalvojana MTK:sta tulee mielikuva, että se on viljalaarin viimeisessä nurkassa piileskelevä hiirulainen.

  Löytyisikö MTK:sta selkärangan tynkää tyrkätä prosessi liikkeelle? Asiaa voisi vauhdittaa vahingonkorvausvaatimuksella. Vaikkapa Luken äärimaltillisella vahinko-arviolla, esimerkiksi 10 vuoden ajalta eli 300-500 miljoonaa euroa.

  https://www.slideshare.net/Metsakeskus/metstuhot-miten-eteenpin

  Toiminta on ollut tahallista. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa sidosryhmien kantaa ei ole otettu huomioon (metsästyslain mukaan pitää ottaa huomioon) ja hirvitiheystavoitteiksi on asetettu yli 4 / 1000 ha tiheyksiä, jotka edellä esitetyn (Tapion määritelmä) mukaan johtavat kohtuuttomiin vahinkoihin ja ovat siten lainvastaisia.

 • Remie

  Sitolkka . Rohkeasti sanottu, saat tukeni.

   

  suorittava porras suorittava porras

  Annelin kommentin puhjalta kysyisin ,että mihin suuntaan painetta annetaan ,jos koiranohjaajat kaikkoavat  metsästysmailta liiallisen liikenneriskin tai petouhan takia? Tilanne on monin paikoin akuutti.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Ei minulla ole antaa suorittavalle vastausta. Itsekin koiranomistajana ymmärrän yskän hyvin. Olisiko ajomiesten käyttö vaihtoehto tuollaisille alueille? Osa seurueista käyttää sitä hyvällä menestyksellä. Paineen kasvattamisella viittasin lähinnä edunvalvontaan, jonka pitäisi toimia koko riistakonsernin suuntaan. Me täällä omalta osaltamme hengessä mukana.

  Metsuri motokuski

  Eipä taida olla enää nykyään ajomiehiä. Ei ainakaan syrjäseuduilla. Noista 60 ja kuoleman välillä olevista metsästäjistä ei suurta ajoporukkaa saa. Toisaalta ei muutamaa nuorempaa viitsi koko syksyä kävellyttää. Sen jälkeen ne ei ainakaan osallistu jahtiin. Kyllä se koirametsästys on nykyajan jahtimuoto täällä syrjäseuduilla. Etelässä se voi vielä hyvinkin toimia kun asutusta ja liikennettä on paljon.

  Onhan tuo metsäpeura jo nykyään metsästettävä laji Pohjanmaalla. Siellä on jo peltotuhoja tullut maanviljelijöille. Ei kai tässä kauaa mene kun metsästäkin niitä löytyy. Metsäpeura on melko sikiävä laji. Hirvien luokkaa.

  jees h-valta

  Kas kummaa kun karhujahtiin löytyy aina koiria ja miehiä pilvin pimein. EI vaivaa reumatismi eikä luuvalo kun annetaan karhuille kyytiä. ja koiria kintuissa aina muutama. Mikä ihmeen poru näissä sorkallisissa aina alkaa kun pitäisi velvoitteensa hoitaa??

  Metsuri motokuski

  Eikös se karhujahti nyt ole kuitenkin aika paljon pienemässä mittakaavassa. Vai kuinka monta karhuporukkaa on Harjavallassa. Eikä niitäkään jahdata ajometsästyksellä vaan koirajahtina niin kuin hirviä. Ei tässä mitään porua tule. Vastasin vain annelin kirjoitukseen.

  sitolkka

  Pienen kotoperäisen metsäpeurakannan aiheuttamista tuhoista ei kannata puhua mitään niin kauan kuin meillä on satoja tuhansia haitallisen vieraslajin sorkkaeläimiä. Valkohäntäpeura on maailman yleisimpiä sorkkaelukoita kun taas metsäpeura on uhanalainen laji.

  sitolkka

  Silmällä pidettävä näkyy olevan netin mukaan metsäpeuran virallinen luokitus.

  jees h-valta

  Kyllä, syytä onkin, silmällä pitää. Yhtään lisää näitä riesoja ei kaivata. Suomi on ähkyllään kaikenkarvaisia sorkallisia ja lissä vain yritetään tunkea.

  Planter Planter

  ”mihin suuntaan painetta annetaan ,jos koiranohjaajat kaikkoavat metsästysmailta liiallisen liikenneriskin tai petouhan takia”

  Painetta laitetaan tietysti riistahallinnon suuntaan. Metsästystä pitää helpottaa, jos tavoitteisiin ei päästä. Lienee täysin selvää.

  Esimerkkinä helpottamisesta voisi mainita lakimuutoksen, joka sallii ”dronen käytön koirana”, samalaisen kuin poliisi käyttään kadonneiden ihmisten etsintään. Eiköhän ne kadonneet hirvetkin löydy helposti. Dronea ei susi syö eikä se jää auton alle. Nuorisoakin on helpompi saada mukaan, kun tarjolla on drone-operaattorin homma. Drone-koirassa koiran äly korvataan ihmisen älyllä, joka saattaa olla parempi?

  Pyynnin helpottamisen sijaan riistahallinto on värkännyt lakimuutoksia, jotka ajavat porukkaa tehottoman pyynnin suuntaan. Mainittakoon jousimetsästyksen salliminen. Näin uutisen, jossa 30 vuoden hirvenmetsästyskokemuksen omaava oli siirtynyt väijymään jousen kanssa kauriita ja hakemaan ”uusia fiiliksiä”. On haasteellista, yksi kaato syksyssä on jo ihan hyvä….on myös tehotonta, jos tarkoitus on leikata kauriskantaa.

Esillä 10 vastausta, 101 - 110 (kaikkiaan 212)