Keskustelut Metsänhoito Vihreiden metsäpolitiikka

Esillä 10 vastausta, 3,631 - 3,640 (kaikkiaan 3,681)
 • Vihreiden metsäpolitiikka

  Merkitty: 

  VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2019-2023. Tämä varmasti muuttuu vielä puoluekokouksessa 16.‒17.6.2018. Otteita ohjelmasta.

  – Lisätään METSO-ohjelman rahoitusta niin, että vähintään 10 % Etelä-Suomen metsistä on suojeltu.

  – Muutetaan valtion omistamat vanhat tai muuten arvokkaat metsät suojelualueiksi ja lopetetaan avohakkuut muuten kuin kestävän metsänhoidon kannalta välttämättömissä tapauksissa.

  – Metsätalouskäytössä olevien turvemaiden uudis- ja kunnostusojitukset muutetaan luvanvaraisiksi. Avohakkuista luovutaan turvemailla vesien- ja ilmastonsuojelun edistämiseksi.

  PS Metsälehden keskustelupalstan teemoista puuttuu metsäpolitiikka.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Itse hyväksyn ilman muuta tuhkalannoituksen turvemaille ja lisäksi tarpeelliset boori- yms. terveyslannoitukset kivennäismaillekin. Typpilannoitteen tekeminen vaatii fossiilisia panoksia, joten sen kestävyyden kanssa on vähän niin ja näin. Nykyisillä fossiilisten hinnoilla typpilannoitus taitaa kannattaakin heikosti.

  Puuki

  Typpilannoitusta saadaan luonnostakin, jos kasvatetaan esim. leppiä sekapuuna tai alkuun kuusikon jälkeen puhtaana lepikkona kuten usein tapahtui entisillä kaskimailla, joista oli kaskeamisen seurauksena varsinkin typpivarat käyneet vähiin   ( tai joitain tiettyjä palkokasveja/puna-apilaa  pelloilla)..     Tiedä sitten mitä ravinteita sis. esim. Äänekoskella sellun teon lisänä tehtailtava luomulannoite.

  Panu Panu

  Typpilsnnoituksen hiilensidontalaskelmissa on ymmärtääkseni huomioitu tuotannon, kuljetuksen ja levityksen päästöt, ainakin olisi syytä olla.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tietenkin typpilannoitus jää positiiviselle puolelle jos kokonaishiilitase lasketaan. Typpeä tulee sadannan mukana ilmastakin. Sen aiheuttamaa rehevöitymistä pidetään jopa ongelmana: karujen maiden luontotyyppien uhanalaistajana.

  jees h-valta

  Tuhkassa on turvemaalle hyödyllistä kyllä mutta sitäkään ei teollisesti tarvitse alkaa rakeistaa metsän kasvua silmällä pitäen. Metsä kasvaa muuntuman mukaan aikaa myöten paremmin ja paremmin ja silloin on mahdollisuus puulajeja muuttamalla parantaa ravinnetasoa. Minäkin vien puhtaan puuntuhkan turvemaan männyntaimien juureen.

  Kurki

  Typpilannoitusta saadaan luonnostakin, jos kasvatetaan esim. leppiä sekapuuna

  Kuivilla kankaillahan sitä typpeä tarvittaisiin, mutta leppä ei siellä oikein menesty.

  Kalle Kehveli

  ”Myrkyt ja keinolannoitus eivät kuulu suomalaiseen-kaan metsätalouteen.”

  Kyllä Kallella on käytössä tarvittaessa molemmat. Kalle ei leiki, silloin kun on kyse työstä ja se sellaisesta työstä, mistä pitää tehdä tulosta.

  Puuki

  Kuiville kankaille voi typpeä lisätä vaikka heittämällä aina silloin tällöin kepillisen vettä puiden juurille.

  Mettämakuri

  Yllä oleva lannoitus tapa vaatii huolellisen neste tankkauksen ennen suoritusta, eikä myös sovi seniori ikäisille miehille koska suihku pitää kyetä sulkemaan puu välillä.

  Kalle Kehveli

  Joo pitää olla hallinnassa, muuten puustosta tulee juosten kustu.

Esillä 10 vastausta, 3,631 - 3,640 (kaikkiaan 3,681)