Keskustelut Metsänomistus Yksityistielain uudistus

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 54)
 • Yksityistielain uudistus

  Merkitty: 

  Mhy:n metsäuutiskirjeestä poimittua:
  Yksityistielain uudistus kommenttikierroksella

  Yksityistielakia uudistetaan ja Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lakiesitykseen kommentteja ja lausuntoja 21.3. mennessä. MTK kannustaa myös metsänhoitoyhdistyksiä antamaan omia lausuntojaan.

  Lain perusperiaatteet säilyvät ennallaan, eli tiekunnan jäsenyys perustuu yleensä kiinteistön omistukseen ja tien kustannukset jaetaan siitä saatavan hyödyn mukaisesti. Maanomistajien kannalta radikaalein muutos olisi sähkö- ja muiden verkkojen sijoittaminen tiealueelle tiekunnan luvalla ilman maanomistajan lupaa. Tämä on merkittävä puuttuminen maanomistajan oikeuksiin, mutta toisaalta se vähentäisi kaapeleista viljelysmailla ja metsissä aiheutuvia haittoja.

  Kokonaisuutena arvioiden maanomistaja asema voisi parantua, koska tieoikeuden alle luovutettua maapohjaa voidaan kuitenkin pitää menetettynä ja kaikkien haittojen kohdistaminen samalle alueelle on maanomistajienkin etu.

  Pienten tiekuntien kannalta ongelmaksi voisi muodostua ehdotettu jääviyden kiristäminen yhdistyslakia vastaavaksi. Tämä uhkaisi tehdä pienenkin maksullisen suoritteen, kuten aurauksen, tekijän jääviksi osallistumaan tiekunnan päätöksentekoon. Pienissä tiekunnissa tämä voi aiheuttaa ongelmia. Ei voi myöskään olla tarkoituksenmukaista, että kaikki tienhoidon työt olisi ostettava ulkopuolisilta urakoitsijoilta.

  Simo Takalammi

 • Planter Planter

  Vai ei saisi tien varrella asuva, tienhoitokuntaan kuuluva, jolla lana traktorin perässä ja tuntee tien, lanata sitä. Kuitenkin kunnallisvaalin ehdokkaista puolet on kunnan työntekijöitä! Eikö siinä ole jääviyttä vähän enemmän.

  Jätkä

  Eihän tien lanauksen tai auraamisen tekeminen ole mitenkään rikollista puuhaa. Jos minä tarjoudun tekemään tienhoitotöitä, en suinkaan tekeydy siihen joukkoon, joka päättää siitä, kuka tekee ja millä ehdoilla KO homman.

  Teen tarjouksen, että linkoan tieltä lumet siihen hintaan / tunti ja muuta saavat ihan ite päättää, kelpaako. Nyt on jo pari vuotta mennyt, jolloin olen kieltäytynyt, vaikka on kysytty, koska minusta on jo toisten aika hoitaa sekin työ – Olisi kyllä parantamisen varaa aika paljon, jos tavoitteena pidettäisiin minun linkouksen jälkeä.

  Visakallo Visakallo

  Lakimuutos lisäisi tiekuntien ammatti-isännöintiä. Se taas osaltaan lisäisi kustannuksia, kuten kaikki muukin byrokratia. Toisaalta monissa tiekunnissa on jo nyt tilanne, ettei vapaaehtoisia kusitolppia ja mielenterveyshoitajia tahdo enää löytyä.

  harrastelija harrastelija

  Muutama vuosi sitten perustettiin tienhoitokunta. Siihen löytyy varsin tarkat ohjeet kuinka yksiköt lasketaan ja sen mukaan tulevat sitten korvaukset. On se helvetin hyvä. Tieasiat ovat niin vaikeat keskenään hoitaa, että siitä ei tule kyllä mitään.

  Ennen tienhoitokunnan perustamista hoidin tien kunnostusta omin päin. Talvella lumityöt lingon ja etukuormaajan kanssa tein talkoina. Kun hoitokunta saatiin ehdotuksestani perustetuksi, niin ensimmäinen ruikutus alkoi yksiköistä, onneksi ne oli tarkoin määritelty laissa ja asetuksissa.

  Tein sitten lumitöistä ensimmäisenä talvena, laskutin vajaa 300 € alvineen. Erään aktiivisen naisihmisen mielestä se oli pimeää tuloa ja minut haukuttiin kokoomuslaiseksi! Olisi pitänyt vissiin todeta, että kokoomuskin on Suomen virallinen puolue, mutta kerroin, että ei ole tullut sitä puoluetta äänestettyä. Koska käytän ko tietä metsätaloudessa, niin olin lumitulot ilmoittanut verottajalle. Toinen naapuri meinasi, että teen bisnestä naapurin kustannuksella!

  Nyt tiemme hoitaa ulkopuolinen urakoitsija.

  Metsuri motokuski

  Kateudella on uskomaton vaikutus asioihin. Usein se on niin että saa maksaa vaikka enemmänkin kunhan naapuri ei siitä hyödy mitään.

  Visakallo Visakallo

  Aikoinaan yksi kesämökin omistaja ei hyväksynyt kunnan suorittamaa yksikköjakoa. Sanoi, että pussihousu-kepulaiset pettävät kaupunkilaisia. Piti tilata uusi ja kallis yksikköjako maanmittaustoimistolta. Lopputulos oli, että ko. valittajan yksiköt hieman nousivat ja kaikkien muiden laskivat!

  Jätkä

  Tuo ulkopuolisen ammattilaisen suorittama yksiköinti on kaiken perusta.

  Kun tiedetään yksiköiden kokonaismäärä, niin on helppo määritellä tulevien kustannusten vaikutus yksikköhintoihin.

  wanhajätkä

  Asiaa liipaten. Meidän mailla, en sano että minun koska omistamme vaimon kanssa maat puoliksi, on täällä lapissa sähkölinjoja toistakymmentä kilometriä. Nyt kaikki kairassa olevat linjat siirretään tien varteen. meilläkin 4,5 km. Turha potkia tutkainta vastaan. Sähköyhtiöt tekee mitä haluaa. Näin se on ja olkoon yhteiskunnan huollon nimissä.

  Aihe on kipeä. Jos meidän etelä-savon metsissä tuo tapahtus niin se leikkais prosentteja metsäalasta. Täällä se ei oo nii justiin. Johtoaluekorvaukset on niin mitättömät ja jos ne niputetaan vielä tiealueeseen ni ompa varsinaisa sosialisointia.

  Me täällä rannoilla raukoilla maksetaan moottoriteistä ja taajamien tieverkosta. Täällä pienillä kylillä on naapurisopu katkolla että  saamme hoidettua tien että pääsemme kirkolle ja puuautokin kulkeen….voi vi**u

  Kai se on pakko hyväksyä ja puristella vain munia…

   

  Jätkä

  Vapautuuhan se johtokatu siellä kairassa puuntuottamiseen. Sähkölinjojen alla on puu yrittänyt kasvaa niin vimmatusti, että alvariinsa on RS- porukat niitä olleet niistämässä.

   

  MaalaisSeppo

  Valtion tienkäyttöön liittyvät maksut kerätään periaatteessa tien käytön mukaan mm autoveron ja polttoaineveron muodossa. Uskoisin, että etelän moottoriteillä tuotto suhteessa tiekustannuksiin on selvästi korkeampi kuin susirajan takana.

  Siis syrjäkulmalaiset eivät kustanna etelän teitä, vaan pikemminkin päinvastoin (vrt siltarumpupolitiikka). Tilanne voi olla toinen, jos kansalainen käyttääkin merkittävästi yksityisteitä. Tällöin hänen autoiluveroistaan suurempi osa kuin muilla valuu mm. yleisiin teihin.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 54)