Keskustelut Metsänomistus Yksityistielain uudistus

Tämä aihe sisältää 12 vastausta, 10 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Timppa 2 vuotta, 7 kuukautta sitten.

Esillä 2 vastausta, 11 - 12 (kaikkiaan 12)
 • Yksityistielain uudistus

  Merkitty: 

  Mhy:n metsäuutiskirjeestä poimittua:
  Yksityistielain uudistus kommenttikierroksella

  Yksityistielakia uudistetaan ja Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lakiesitykseen kommentteja ja lausuntoja 21.3. mennessä. MTK kannustaa myös metsänhoitoyhdistyksiä antamaan omia lausuntojaan.

  Lain perusperiaatteet säilyvät ennallaan, eli tiekunnan jäsenyys perustuu yleensä kiinteistön omistukseen ja tien kustannukset jaetaan siitä saatavan hyödyn mukaisesti. Maanomistajien kannalta radikaalein muutos olisi sähkö- ja muiden verkkojen sijoittaminen tiealueelle tiekunnan luvalla ilman maanomistajan lupaa. Tämä on merkittävä puuttuminen maanomistajan oikeuksiin, mutta toisaalta se vähentäisi kaapeleista viljelysmailla ja metsissä aiheutuvia haittoja.

  Kokonaisuutena arvioiden maanomistaja asema voisi parantua, koska tieoikeuden alle luovutettua maapohjaa voidaan kuitenkin pitää menetettynä ja kaikkien haittojen kohdistaminen samalle alueelle on maanomistajienkin etu.

  Pienten tiekuntien kannalta ongelmaksi voisi muodostua ehdotettu jääviyden kiristäminen yhdistyslakia vastaavaksi. Tämä uhkaisi tehdä pienenkin maksullisen suoritteen, kuten aurauksen, tekijän jääviksi osallistumaan tiekunnan päätöksentekoon. Pienissä tiekunnissa tämä voi aiheuttaa ongelmia. Ei voi myöskään olla tarkoituksenmukaista, että kaikki tienhoidon työt olisi ostettava ulkopuolisilta urakoitsijoilta.

  Simo Takalammi

 • Gla Gla

  ”Maanomistajien kannalta radikaalein muutos olisi sähkö- ja muiden verkkojen sijoittaminen tiealueelle tiekunnan luvalla ilman maanomistajan lupaa.”

  Ihan varma en ole, miten yksityistiellä tiealue määritellään. Yleensä julkisilla tiellä tiealue loppuu ojan takaluiskan jälkeen. Käytännössä yksityisteillä ojat ovat niin pieniä, ettei ainakaan ilmajohtoja tuolle alueelle saa mahtumaan, joten käytännössä ainoa mahdollisuus on kaivaa kaapeli tien alle.

  Toinen kysymys on tiekunnan oikeudesta päättää alueesta, joka ei ole sähkölinjan edessä, mutta edellyttää puuston käsittelyn suhteen toimenpiteitä. Ulottuuko tiekunnan toimivalta näihinkin tapauksiin?

  Jos kaapeli sijoitetaan luiskaan, urakoitsija kaivaa sen 70 cm syvyyteen. Tien sivuojat ovat enemmän tai vähemmn huonossa kunnossa ja tulee avattavaksi jossain vaiheessa. Kuka vastaa siitä, että vaadittu peittosyvyys säilyy?

  Timppa

  Minusta tiealueen määrittely yksityistiellä on yleensä helppo.  Tiealueen leveys on yleensä määritelty maanmittaustoimituksessa, jossa on määritelty tietä käyttämään oikeutetut.  Toki on sitten joitakin vanhoja teitä, jotka ovat käytössä, mutta rasitteita ei ole muodostettu.

  Sinänsä viisasta, että tiekunnalla on oikeus päättää myös johdoista tiealueella, sillä tiekuntahan tien kunnossapidosta vastaa.  Luvanhakijankin kannalta asia helpottuu, koska ei tarvitse hankkia kuin yksi lupa.

  Jos sähkölinja sijoitetaan tiealueen viereen, niin silloin luvan antaa tietysti maanomistaja.   Jos tiealue on niin leveä, että sille mahtuu myös sähkölinja pylväissä, saattaa metsänomistajalle tulla ikävä yllätys, sillä silloin puutavaran lastaus tiellä olevaan autoon yleensä loppuu.

Esillä 2 vastausta, 11 - 12 (kaikkiaan 12)