Keskustelut Metsänomistus Yksityistielain uudistus

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 46)
 • Yksityistielain uudistus

  Merkitty: 

  Mhy:n metsäuutiskirjeestä poimittua:
  Yksityistielain uudistus kommenttikierroksella

  Yksityistielakia uudistetaan ja Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lakiesitykseen kommentteja ja lausuntoja 21.3. mennessä. MTK kannustaa myös metsänhoitoyhdistyksiä antamaan omia lausuntojaan.

  Lain perusperiaatteet säilyvät ennallaan, eli tiekunnan jäsenyys perustuu yleensä kiinteistön omistukseen ja tien kustannukset jaetaan siitä saatavan hyödyn mukaisesti. Maanomistajien kannalta radikaalein muutos olisi sähkö- ja muiden verkkojen sijoittaminen tiealueelle tiekunnan luvalla ilman maanomistajan lupaa. Tämä on merkittävä puuttuminen maanomistajan oikeuksiin, mutta toisaalta se vähentäisi kaapeleista viljelysmailla ja metsissä aiheutuvia haittoja.

  Kokonaisuutena arvioiden maanomistaja asema voisi parantua, koska tieoikeuden alle luovutettua maapohjaa voidaan kuitenkin pitää menetettynä ja kaikkien haittojen kohdistaminen samalle alueelle on maanomistajienkin etu.

  Pienten tiekuntien kannalta ongelmaksi voisi muodostua ehdotettu jääviyden kiristäminen yhdistyslakia vastaavaksi. Tämä uhkaisi tehdä pienenkin maksullisen suoritteen, kuten aurauksen, tekijän jääviksi osallistumaan tiekunnan päätöksentekoon. Pienissä tiekunnissa tämä voi aiheuttaa ongelmia. Ei voi myöskään olla tarkoituksenmukaista, että kaikki tienhoidon työt olisi ostettava ulkopuolisilta urakoitsijoilta.

  Simo Takalammi

 • Visakallo Visakallo

  Puuki: ”Jokin kolikkopuomi viritys tien käytölle vois olla hyvä.”

  Meilläpäin osa tiekunnan yhden haaran vakituisista asukkaista ja mökkiläisistä halusivat kaukosäätimellä avautuvan puomin. Kun kerroin, että kaukosäätimet pitää olla myös lumenauraajalla, lanaajalla, tienlaitojen niittäjällä, pelastuslaitoksella, kotihoidolla, eikä tilattujen lähetysten kotiinkanto enää onnistuisi, kiinnostus puomihankkeeseen loppui.

  ate

  OP:ltakin tuli kirje, että tiekunnan tilin oikea paikka olisi yrityspuolella. Samalla pitäisi toimittaa mm. tiekunnan pj:n ja hoitokunnan jäsenten henkilötiedot, yksityistien rekisteriote ja osakasluettelo.

  Aika perusteellista toimintaa, kun tuloja kertyy vuodessa n. 5 000 € ja menoja saman verran.

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Mitäs pankkia kiinnostaa tieosakasluettelon tiedot ynnä muut – onko niillä edes oikeutta niitä saada? Pankille kai yleensä riittää se että tiekunnan kokouksessa on määrätty joku/jotkut hoitamaan tiliä, ja siitä pöytäkirjasta annetaan kopio pankkiin tilinkäyttöoikeuden varmistamiseksi. Meillä pienen tiekunnan tiliä hoidan minä oman tilini ohella. Yritystilistä menisi erikseen kuukausimaksu. Kyseessä POP-pankki.

  Visakallo Visakallo

  Nordea vetosi rahanpesulakiin ja vaati minulta yksityisteiden toimitsijamiehenä henkilötiedot ja teiden rekisteritiedot. Samalla kysyttiin, mihin yksityistiet käyttävät rahat! Tieosakasluetteloja ei sentään vaadittu, enkä olisi niitä tietosuojalain perusteella luovuttanutkaan. Palvelumaksut kolminkertaistuivat yritystilin hintaisiksi, vaikka ko. teillä ei Y-tunnuksia olekaan!

  Pankit joutuvat rahanpesulain takia tarkentamaan asiakkaidensa valvontaa. Samalla varaudutaan myös tulevaan, sillä ennen yhteiskunnan hoidossa olleita teitä tullaan yksityistämään yhä enemmän. Ne voivat olla hyvinkin pitkiä, eli pelkät hoitokulut voivat noustat helposti kymmeniin tuhansiin euroihin vuodessa.

  metsänkasvattaja

  aika  härskiä toimintaa pankeilta  yksityisten  tilejä  kytätään  kun  samaan  aikaan  esim  venäläiset  liikemiehet  pesevät  miljoonansa  suomalaisten  pankkien  kautta  eikä  mitään kysellä

  Lasse

  Maanmittauslaitoksen sivuilla hyvä ohje yksityistien yksiköintiin ja mitä mulla viimme vuodelta asiasta kokemusta niin yllättävän hyvin (liikakin hyvin) MML:n inssi kuunteli mitä kukin tuntu tietä tarvitsevansa jatkossa.

  Y-tunnusta kyllä kans suositellaan tai vaaditaan nykyään monestikkin yksityistielle ja siitä on lisää asiaa esim. hakemisesta sivulla. http://www.tienhoito.fi

  Vähän kaikilla nyt tuntuu olevan huoli kuka jatkossa yksityistiet hoitaa ja kuka saa teitä jatkossa käyttää. Valtion avustukset kun jo lakkas aikoinaan ja nyt kun yksityistie laki muuttu niin omassa kunnassa n.40% yksityisteistä putos kunnan avustuksen piiristä. Isoin tekijä ettei avustusta saatu tai haettu oli lisääntynyt pyrokratia, tai ei löytynyt henkilöaä joka ois alkanut paperisotaa pyörittään.

  Puuki

  Pankit tarvii lisätuottoa, siksi tulee lisämaksuja . On rakennettu kaikenlaista, pääkonttoria Helsinkiin, marketteja Venäjälle  jne.  Nordeakin tarvitsee varmaan panaman veroparatiisin kulujen maksatukseen rahaa.

  Ihmettelin vähän kun pankin isännöimän talon isännöitsijältä tuli 2 x vastikemaksu yhtiön rahatilanteen vuoksi. Sitten tuli yhtiökokouskutsu ja talousarvio seuraavalle vuodelle.  Vähintään hyvän isännöitsijän vuosipalkkion lisäksi oli listattu uutena  erillinen kokouspalkkio isännöitsijälle, oli myös pankin kuluja esim. kopioinnista ( 600 € ) , postikuluja muutama saturainen jne.  Kun kuitenkin suurin osa hoituu nykyään sähköisesti, niin ei paperin  käpistelykuluja yms. tule juuri minkään vertaa.   Isännöitsijätodistuksista ym. kulut peritään kuitenkin aina erikseen ;   Satanen -pari muutamasta yhtiön tiedoista   otetusta kopiosta .

  Visa:   Tässä minun tiecasessa olisi mahdollista käyttää kiertotietä, jos puomi ei aukea esim. hätätapauksessa.  Ihan omaa yksityistietäkin on sillä metsäautotien reitillä muutama sata metriä. Siltä pätkältä voisi halutessaan kieltää kaiken liikenteen mutta en ole sitä kehdannut tehdä.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kutsut ja maksut kannattaisi hoitaa sähköisesti osakkaille, tulee säästöä ja on varmempaa –  jos osakkaat pitävät yllä osoitetietonsa.

  Pankkia halvempi kopiointipaikka on kirjasto. Myös oma mustavalkoinen laserkirjoitin on halpa ellei jostain syystä tarvita kopiota. Kopioinnin korvaa nykyisin lähes aina skannaus tietokoneeseen. Senkin saa tehtyä kirjastossa omalle muistitikulle.

  On helpppoa olla ennustajaeukko ja ennustaa että ammattimainen tieisännöinti tulee yleistymään.

  ate

  Anneli, sitä minäkin ihmettelin, että mitä ihmettä ne osakasluettelolla tekevät? Vai pitääkö yritystenkin jo toimittaa oma asiakasrekisterinsä pankille? En toimittanut osakasluetteloa, vaan muiden tietojen ohessa kysyin mihin ja millä perusteella tietoja pyydetään.

  Meillä tilitoimisto hoitaa kirjanpidon ja kaikki postitukset. Tosin suurella osalle kaikki posti lähtee suoraan sähköpostilla, nyt kun se on mahdollista. Helpottaa kummasti esim. kokouskutsujen kanssa.

  Kotikunnassa kunta avustaa yksityisteitä vuodesta riippuen 25- 30% vakituisesti asuttujen osien kustannuksista. Toki kesä- ja talvikunnossapidon kustannuksille (€/km) on määritetty katto, jonka ylittävältä osalta tuki on 0%.

  Visakallo Visakallo

  Jos yksityistielle haetaan Y-tynnus, pitääkö sen jälkeen tehdä veroilmoituskin?

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 46)