Keskustelut Metsänomistus Yksityistielain uudistus

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 46)
 • Yksityistielain uudistus

  Merkitty: 

  Mhy:n metsäuutiskirjeestä poimittua:
  Yksityistielain uudistus kommenttikierroksella

  Yksityistielakia uudistetaan ja Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lakiesitykseen kommentteja ja lausuntoja 21.3. mennessä. MTK kannustaa myös metsänhoitoyhdistyksiä antamaan omia lausuntojaan.

  Lain perusperiaatteet säilyvät ennallaan, eli tiekunnan jäsenyys perustuu yleensä kiinteistön omistukseen ja tien kustannukset jaetaan siitä saatavan hyödyn mukaisesti. Maanomistajien kannalta radikaalein muutos olisi sähkö- ja muiden verkkojen sijoittaminen tiealueelle tiekunnan luvalla ilman maanomistajan lupaa. Tämä on merkittävä puuttuminen maanomistajan oikeuksiin, mutta toisaalta se vähentäisi kaapeleista viljelysmailla ja metsissä aiheutuvia haittoja.

  Kokonaisuutena arvioiden maanomistaja asema voisi parantua, koska tieoikeuden alle luovutettua maapohjaa voidaan kuitenkin pitää menetettynä ja kaikkien haittojen kohdistaminen samalle alueelle on maanomistajienkin etu.

  Pienten tiekuntien kannalta ongelmaksi voisi muodostua ehdotettu jääviyden kiristäminen yhdistyslakia vastaavaksi. Tämä uhkaisi tehdä pienenkin maksullisen suoritteen, kuten aurauksen, tekijän jääviksi osallistumaan tiekunnan päätöksentekoon. Pienissä tiekunnissa tämä voi aiheuttaa ongelmia. Ei voi myöskään olla tarkoituksenmukaista, että kaikki tienhoidon työt olisi ostettava ulkopuolisilta urakoitsijoilta.

  Simo Takalammi

 • Visakallo Visakallo

  Tieyksiköinnissä tuo on kyllä huomioitu, sillä vapaa-ajan asunnon yksiköt ovat vain noin puolet vakituisen asunnon yksiköistä.

  metsänkasvattaja

  yksityislaissa   mainitaan  vielä   onko   kesämökillä   talvikäyttöä   ja  muutenkin  on  määritelty  melko  hyvin  mikä  on  mökin käyttöaste  mutta  monet  kesämökkiläiset  maksaa  talvikustanuksetkin koska  vakituiset  asujat  ovat  käyneet  vähiin  on  pakko jostain  saada  tiekustanukset  kerättyä

  Visakallo Visakallo

  Näinhän se juuri menee. Kun se viimeinenkin vakituinen asukas lähtee, sen paikan yksikkömäärä putoaa vähintään puoleen, ja lisäksi loppuu kunnan maksama tieavustuskin. Yleensä siinä vaiheessa pitää tieyksikön hinta kaksinkertaistaa, että tie saadaan edes jotenkin hoidettua.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Talvikäyttöyksiköt ovat puolet vakituisen asujan yksiköistä. Taasen vain kesäkäytössä olevan kolmannes vakiasujan tonnikilometreistä. Meillä eräällä hoitamallani tiellä on vain tusina kesäasuntoja ja muuten vain metsätalouskäyttöä, niin olemme sopineet seuraavasti kokouksessa. Aurataan jouluun asti, sitten etelän hiittolomaviikoksi ja keväällä kevät loskan  auraus. Näin aurauskulut  pienenivät alle puoleen entisestään. Tänä talvena on tarvinnut vain kerta-aurauksen.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Meillä ne muutamat harvat talvikäyttäjät maksavat vielä aurauksensa itse, vaikka on kyllä keskusteltu sen maksamisesta yksiköiden tuotoilla.

  metsänkasvattaja

  periaatteessa  se  kuka  käyttää  talviaikana  niin  maksaa myös  mutta   näissä asioissa  se   ei  aina  ole  yksinkertaista  kuinkahan  pitkään menee kun marjastajilta  ja  metsästäjiltä  ruvetaan  myös  perimään  tiemaksuja   en  kyllä  ymmärrä  että  he  saavat  käyttää  tietä ilmaiseksi  ja  millä   tavalla  maksu  määräytyisi  siinäpä  pulma

  Visakallo Visakallo

  Silloin kun maaseudulla oli vielä asutusta, yksityistiet saivat kunnilta, ja 90-luvun loppuolelle myös valtiolta avustusta. Tämä korvasi tiekunnille hyvin ulkopuolisten liikkujien tienkäytön. Nyt kun avustukset alkavat olla yhä useammilla yksityisteillä historiaa, on ymmärrettävää, että ulkopuolisten tienkäyttö aiheuttaa em. ongelmia.

  metsänkasvattaja

  pitäisi  olla  sellainen  laite  tienvarressa  joka  kirjaa  ajoneuvon  rekisterin ja  kirjaa   ajon  sitten  vuoden  loputtua  lähettää   maksun  ajoneuvon   omistajalle  näin  ainakin   maksu  kohdistusi  oikein

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Lisää ongelmia toi pankkifuusio. Nyt Optia pankki vaatii y- tunnuksen hakemisen, jotta mukamas tietävät millaisia yritysasiakkaita on. Jos ei pyydettyjä toimenpiteitä tehdä, irtisanovat tilit huhtikuussa. Onneksi lähettävät rahat ilmoitetulle tilille, niin loppuu tiekunnan asiointi säästöpankissa, eikä tiekokousta pelkän pankkiasian johdosta pidetä.

  Visakallo Visakallo

  Nordea puolestaan kolminkertaisti tiekunnan tilin palvelumaksun.

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 46)