Puupeltoa?

Monen ikäistä metsää ja aukkoja. Keskellä näkyy suuri haaparyhmä. Pari pientä suotakin on kuvassa. Niiltä lähtevät ojat päättyvät maastoon. Meillä maasto ja puusto on usein varsin vaihtelevaa. Oikeassa yläkulmassa 45-vuotiasta lehtomaista kangasta, samoin keskellä haapojen länsipuolella. Oikeassa reunassa kuivahkoa kangasta. Muuten tuoretta kangasta.

Kommentit (2)

  1. Aukot on kuin tuulimyllyjä ja tiestöjä varten tehdyt sillä erotuksella , että niille kasvaa uusi metsä.

  2. Kuva edustaa hyvin monimuotoista valtakun metsien tilaa ilmasta katsottuna, aukot pieniä suhteessa ympäristöön ja nopesti vaihtuvia !

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat