Kommentit (8)

 1. Näyttää hyvältä!

 2. Toivottavasti pysyy hirvet poissa alueelta. Vaaranvuodet ovat nyt edessä.

 3. Tehin viereen parin hehtaarin aukon viime vuonna niin hieman hillitsee hirvien vierailua. Tästä seuraava kuvio rajoittuu taajama-alueeseen niin uskon, että nämä yhdessä auttavat, että hirvet eivät toivottavasti vieraile tuossa.

 4. Mehtäukko varhaisperkaa tuollaisen jo alle metrisenä jos vesakko häilyy mä-latvoissa. Tulee pienellä vaivalla laadukkaampi ja täystiheä taimikko…

 5. Hyvältä näyttää. Mutta otsikko on kyllä väärä. Ei tuo ole enää varhaisperkausta.

 6. Männyt näkyvät olevan n.10-vuotiaita. Onko kysymyksessä mahdollisesti jo toinen raivauskerta?

 7. Katsoin niin oli merkattu, että istutus 31.5.2015.
  Ensimmäinen varhaisperkaus on kyseessä ja tuohon istutettiin maalajin mukaan paikoin kuusta ja paikoin mäntyä.

 8. Varhaisperkaus kannattaa tehdä ajoissa. Kuvassa on toimittu viimehetkellä. Vuodenkin viive optimista kasvattaa työmäärää , tehostaa vesakoitumista ja kohottaa hirvivahinkojen mahdollisuutta talvehtimisalueilla.
  Jatkoa ajatellen kannattaa seuraavakin vaihe tehdä ajallaan samoista syistä ja huolehtia siitä , että aluskasvoksena kasvaneet kuuset poistetaan viimeistään silloin , mikäli alueella on todettu maannousemaa. Mieluiten sekin olisi tehtävä jo varhaisperkauksen yhteydessä ,että ei tarvitsisi turvautua kantojen käsittelyyn lämpimään vuodenaikkaan tapahtuvassa raivauksessa.
  Aika suruttomasti päästellään vielä nykyäänkin aluskasvoskuusikkoa kesällä nurin vielä päätehakkuita edeltävissä ennakkoraivauksissakin. Kantokäsittely on siinä työvaiheessa tunematon käsite. Tätä taustaa vasten raivaus on tehtävä silloin ,kun poistettava materiaali on pieniläpimittaista tai kylmään vuodenaikaan. Vaivattomimmin homma hoituu kuitenkin jo varhaisperkauksen yhteydessä ja työn onnistuminen varmistetaan taimikonhoidon aikana. Tuolloin poistettavien taimien kantoläpimitta pysyy pienenä eikä maannousemaa aiheuttavalle sienelle ole tarjolla laajaa vaikutuspintaa.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat