Bioenergia ry uskoo hiilineutraaliuteen ilman käyttökieltoja

Suomella on hyvät edellytykset yltää hiilineutraaliksi ensimmäisten joukossa ilman turpeen käyttökieltoa tai hakkuurajoitteita, Bioenergia ry uskoo.

”Suomella on hyvät edellytykset pyrkiä ensimmäisten joukossa kohti hiilineutraaliutta 2030-luvun lopulla”, Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka toteaa yhdistyksen tiedotteessa.

Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliuden jopa ennen vuotta 2040, mutta päästöjä on merkittävästi vähennettävä nykytasolta ja samalla maankäyttösektorin hiilinielua on ylläpidettävä tai kasvatettava.

Yhdistykseltä EI energiaturpeen kiellolle ja hakkuurajoitteille

”Energiamarkkinoiden ohjauksen tulee keskittyä päästöihin, ei yksittäisiin energialähteisiin. Se on paras tapa varmistaa energiajärjestelmän taloudellisuus ja huolto- ja toimitusvarmuus, kun päästöjä vähennetään”, Laurikka jatkaa.

Erillistä kieltoa energiaturpeelle ei Bioenergia ry:n näkemyksen mukaan tarvita. Yhdistyksen teettämän selvityksen mukaan energiaturpeen käyttö puolittuu nykytilanteesta, jos päästöoikeus kallistuu vuoteen 2030 mennessä noin 30 euroon nykyisestä 22 eurosta, ja tuotantomäärän kehitys on nykyisenkaltainen.

Bioenergia ry:n mukaan hakkuiden rajoittamista olisi hyvin vaikea toteuttaa käytännössä.

”Se olisi myös tehoton ja kansantaloudelle kallis keino, koska biotalouden tuottama arvonlisä on niin suuri ja puun tuonti kasvaisi”, Laurikka sanoo.

Metsänhoito Metsänhoito