Hirvenkaatolupia myönnettiin viime vuotta enemmän

Luke: Kannankasvu pysähtynyt, hirviä yhä tavoitetta enemmän.

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Hirven pyyntilupia myönnettiin hieman ja valkohäntäpeuran pyyntilupia lähes neljännes enemmän kuin viime vuonna

Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 54 653 hirven, 44 292 valkohäntäpeuran, 172 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi noin 56 500 hirveä ja noin 41 200 valkohäntäpeuraa.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikannan kasvu saatiin viime metsästyskaudella pysäytettyä, mutta hirviä on silti monilla alueilla tavoitetta enemmän. Tavoitteena on 68 000–85 000 hirven talvikanta, kun hirviä oli viime metsästyskauden jälkeen 76 500–101 000.

Valkohäntäpeurakanta jatkoi kasvuaan edellisvuodesta kasvaneesta metsästyssaaliista huolimatta. Luonnonvarakeskuksen arvion mukainen kanta metsästyksen jälkeen oli 93 100–103 800 peuraa.

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästysaikaa päätettiin kesällä jatkaa kahdella viikolla ensi vuoden puolelle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat