Hirvilupia myönnettiin viimevuotista vähemmän

Vankohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin enemmän kuin koskaan aiemmin.

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 47 691 hirven, 63 260 valkohäntäpeuran, 339 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Hirvenpyyntilupamäärä pieneni kaikkiaan noin viisi prosenttia, eniten Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa. Lupamäärä kasvoi eniten Kainuussa, mutta jonkin verran myös Lapissa ja Rannikko-Pohjanmaalla.

Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 8,5 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 87 200 hirveä. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan.

Hirvikanta on pienentynyt viime vuosina, mutta hieman alle puolella hirvitalousalueista hirvikanta on edelleen tavoitetasoa tiheämpi.

Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi 52 300 hirveä ja pyyntiluvista käytettiin noin 80 prosenttia.

Valkohäntäpeuralupia jälleen ennätysmäärä

Tulevalle metsästyskaudelle myönnetty valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä on noin yhdeksän prosenttia suurempi kuin edellisvuonna ja samalla suurempi kuin koskaan aiemmin.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen valkohäntäpeurakanta oli viime kauden metsästyksen jälkeen noin 109 000 yksilöä. Arvion mukaan ennätyssuuri, noin 60500 yksilön saalis pysäytti kahdeksan vuotta jatkuneen kannan nopean kasvun.

Valkohäntäpeurakanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut

Kuvat