Ilmakuvaukset alkoivat poikkeusoloista huolimatta

Ilmakuvauksella ja laserkeilauksella on suuri merkitys metsävaratiedon keruussa.

Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset ovat alkaneet huhtikuun alussa Turun seudultaa. Tänä vuonna kuvaus- ja keilausaineistojen keruu tehdään uusien kansallisten ohjelmien mukaisesti.

Ilmakuvauksesta ja laserkailauksesta saadulla aineistolla on suuri merkitys myös metsävaratiedon keruussa ja ajan tasalla pitämisessä.

Koko Suomi pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta kuvataan kolmen vuoden välein ja laserkeilataan kuuden vuoden välein. Kansallisessa ilmakuvausohjelmassa puolet ilmakuvauksista ovat kevätkuvia ja toinen puoli kesäkuvia.

Kuvausala on vuosittain yhteensä noin 110 000 neliökilometriä. Kansallisessa laserkeilausohjelmassa kerätään vuosittain noin 50 000 neliökilometrin alueilta uutta, tiheämpää aineistoa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus