Uusi ”täsmämetsäsuunnitelma” markkinoille ensi keväänä

Metsäni.fi-palvelu perustuu tarkkoihin ilmakuviin.

Keväällä avautuva Metsäni.fi-palvelu tarjoaa metsänomistajille uudenlaisen täsmämetsäsuunnitelman. Se pohjautuu drooneilla kuvattuihin ilmakuviin, joiden perusteella jokaisen kuvion jokainen puu mitataan erikseen tekoälyä hyödyntäen. Näin saadaan tarkkaa tietoa puuston määrästä, puulajijakaumasta ja puuston terveydestä, palvelun tarjoajat – Simosol Oy, MosaicMill Oy ja Metsälinkki Oy – kertovat.

”Palvelu antaa yli 50 prosenttia tarkemmat tiedot puustosta kuin perinteiset menetelmät, ja erityisesti puulajikohtaisten ennusteiden tarkkuus on eri luokkaa. Yksinpuin mittaaminen mahdollistaa myös metsän terveydentilan tarkan seuraamisen”, sanoo MosaicMillin toimitusjohtaja Ismo Hippi.

MosaicMill vastaa palvelussa puuston tulkinnasta. Metsälinkki hoitaa droonikuvaukset ja Simosol koostaa metsäsuunnitelman.

Ilmakuvien avulla voidaan esimerkiksi erottaa kaikki kuvion kuolleet puut, myös yksittäiset puulajit saadaan määriteltyä tarkasti. Tehdyn suunnitelman tiedot voidaan siirtää oman metsätoimijan, esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen, tietokantoihin.

Palvelu toimii Simosolin kehittämällä selainpohjaisella käyttöliittymällä, joka julkaistaan keväällä 2021. Vaikka palvelu aukeaa vasta ensi keväänä, metsäsuunnitelman voi jo tilata osoitteesta Metsäni.fi. Droonikuvauksia suunnitelmia varten päästään tekemään vasta loppukeväästä, sillä kuvauksia ei lehdettömään aikaan tehdä.

Suunnitelma maksaa tilakoosta riippuen 20–50 euroa hehtaarilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka