Järeää runkopuuta mennyt aiempaa enemmän hakkeeksi

Kiinteiden polttoaineiden käyttö laski hienoisesti viime vuonna, Luonnonvarakeskus kertoo.

Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa väheni viime vuonna, Luonnonvarakeskuksen ennakkotieto kertoo. Kiinteitä puupolttoaineita käytettiin yhteensä 22,4 miljoonaa kiintokuutiota, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Metsähakkeen käyttö kuitenkin lisääntyi. Sitä poltettiin 11 miljoonaa kuutiota, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Valtaosa metsähakkeesta – 6,6 miljoonaa kuutiota – valmistettiin pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta sekä kuitupuusta. Siinä on kasvua vuodentakaista viisi prosenttia. Hakkuutähteistä haketta syntyi 3 miljoonaa kuutiota, mikä on saman verran kuin aiemminkin. Järeästä runkopuusta haketta tehtiin miljoona kuutiota, mikä on liki 80 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Metsäteollisuuden kiinteän sivutuotepuun – lähinnä kuoren – käyttö väheni. Sitä poltettiin 10 miljoonaa kuutiota, mikä on kymmenen prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Lisäksi poltettiin runsas miljoona kuutiota kierrätyspuuta ja yhteensä 400 000 tonnia puupellettejä ja brikettejä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa