Jo kolmannes Metsä Groupin puukaupoista tehdään runkohinnoittelulla

Puuta saatiin hankittua viime vuonna tarpeen mukaan, vain koivutukista oli niukkuutta, yhtiön vuosikatsauksessa todetaan.

Metsä Groupin puuhankinta väheni viime vuonna. Yhtiö toimitti tehtailleen puuta runsaat 30 miljoonaa kuutiota, mikä on 3,5 miljoonaa kuutiota vähemmän kuin edellisvuonna, Metsä Groupin vuosikatsauksessa todetaan.

Puusta noin 88 prosenttia meni Suomessa sijaitsevalle teollisuudelle. Puuta saatiin hankittua tehtaiden tarpeiden mukaisesti koivutukkia lukuun ottamatta.

Yhtiö osti kaikkia puutavaralajeja koko maassa sekä pysty- että hankintakaupoilla. Etenkin kesällä korjattavilla harvennusleimikoilla ja hankintapuulla oli kysyntää. Energiapuun ostossa painotettiin latvusmassaa.

Runko- ja järeysrunkohinnoiteltujen leimikoiden osuus puukaupoissa kasvoi selvästi ja oli jo noin kolmannes.

Suomessa puuta ostettiin pääasiassa Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä.  Puukauppaa käytiin yksityismetsissä alkuvuonna vilkkaasti, mutta kauppa hiljeni kesän jälkeen. Samalla tukkien ja kuitupuun hinnat laskivat.

Baltian puumarkkinatilanne muuttui edellisvuodesta selvästi, ja kuitu- ja energiapuun hinnat laskivat voimakkaasti alkuvuonna. Ruotsissa havukuitupuun markkinatilanne oli tasapainoinen, katsauksessa todetaan.

Puukauppa Puukauppa