Jyväskylän metsäohjelma syynissä, ”toiminta ollut ohjelman mukaista”

Kehittämistarpeita oli lähinnä metsiä koskevan tiedon tallennuksessa.

Jyväskylän kaupunki laati vuonna 2018 kaupungin metsien hoitoa ja käyttöä vuoteen 2030 linjaavan ohjelman. Siinä määritellään muun muassa talousmetsien käyttöä, nostetaan esiin monimuotoisuutta tukevia periaatteita ja sitoudutaan suojelemaan 17 prosenttia kaupungin metsistä.

Nyt ohjelman toteutusta on arvioitu eli auditoitu. Arvioinnin perusteella toiminta on ollut metsäohjelman mukaista.

”Kaupunki on saavuttanut useita vuoteen 2030 asetettuja tavoitteita etunojassa – muun muassa kaupungin omistamien metsien 17 prosentin suojeluaste on jo saavutettu. Myös ulkoilu- ja virkistysmetsien määrää on lisätty suhteessa talousmetsiin. Lisäksi ulkoilu- ja virkistysmetsiä on hoidettu jatkuvan kasvatuksen periaatteiden mukaisesti”, kertoo Sini Miettinen Tapio Palvelut Oy:stä, auditoinnin toteuttajayrityksestä.

Myös metsänhoito on ohjelman mukaista, mutta kehittämistarpeita tuli esiin tavoissa tallentaa ja dokumentoida metsiä koskevaa tietoa. Esimerkiksi metsärakenteen ja monimuotoisuuden kannalta olennaisten säästöpuiden sijainnin ja määrän yhtenäinen tallennus metsätietojärjestelmään toisi paremmin esiin säästöpuiden ilmeisen kattavan määrän ja eri puulajien edustavuuden säästöpuiden joukossa.

Metsälehti ja Tapio Palvelut kuuluvat samaan konserniin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat