Saarimetsän suojelusta satojen tuhansien eurojen korvaus

Lisäarvoa Nordic Business Groupin suojelemalle alueelle tuo se, että se rajautuu suoraan jo aiemmin suojeltuun metsään.

Nordic Business Groupin metsiä hallinnoi Conifer Group, joka Yhdessä Aari Metsän kanssa huomasi Pääskynsaaren metsien suojeluarvot maastoinvestoinnissa. (Kuva: Aari Metsä)
Nordic Business Groupin metsiä hallinnoi Conifer Group, joka Yhdessä Aari Metsän kanssa huomasi Pääskynsaaren metsien suojeluarvot maastoinvestoinnissa. (Kuva: Aari Metsä)

Nordic Business Group ja Etelä-Savon ely-keskus ovat sopineet 39 hehtaarin luonnonsuojelualueen perustamisesta Hirvensalmelle. Suojelualue sijaitsee Puula-järven itäosassa Pääskynsaaressa.

Suojeltavat metsät ovat olleet jo pitkään talouskäytön ulkopuolella. Puusto on pääosin vanhaa, jo uudistamisiän ohittanutta havupuuvaltaista sekametsää. Lahopuustoa on kohtalaisesti, lisäksi alueella on pieniä korpi- ja rämesoita.

Lisäarvoa tuo se, että nyt suojeltava alue rajautuu vuonna 2022 perustettuun Vuurtin suojelualueeseen. Yhdessä näistä muodostuu yli sadan hehtaarin yhtenäinen suojelualue.

Suojelu tehtiin Metso-ohjelman puitteissa. Nordic Business Groupille maksettiin suojelukorvausta 395 000 euroa. Summa jäi selvästi pienemmäksi kuin hakkuutulo – 500 000 euroa, jonka alueelta arviotiin välittömästi irtoavan.

”Ilman suojelukorvausta meillä ei olisi ollut mahdollisuutta suojella näin merkittävää alaa”, sanoo Nordic Business Groupin (NBG) perustaja ja perustaja Hans-Peter Siefen tiedotteessa.

Hänen mukaansa vastuullisuuskysymykset ovat kuitenkin tärkeä osa liiketoimintaa. NBG on kiinteistösijoittamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut yritys.

Kommentit (1)

  1. ”..Suojeltavat metsät ovat olleet jo pitkään talouskäytön ulkopuolella..”
    Miksi niihin on sitten tärvättävä yhteiskunnan varoja? Saarimetsiin puut olisi jääneet muutoinkin.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut