Kannanotto: Hirvikannan säätelyjärjestelmä ei toimi

Metsänomistajien näkemykset jäivät täysin huomioimatta, kun hirvikannan tavoitteesta päätettiin Pohjanmaalla viime viikolla, kirjoittavat Pohjanmaan metsänhoitoyhdistykset ja MTK.

Iso joukko Pohjanmaan metsänomistajien edustajia vaatii hirvikannan säätelyjärjestelmän uudistamista perjantaina julkaistussa tiedotteessaan. Kannanoton ovat allekirjoittaneet MTK:n Etelä- ja Keski-Pohjanmaan osastot, ÖSP-tuottajayhdistys sekä Etelä-Pohjanmaan, Isojoki-Karijoen, Keskipohjan, Lakeuden, Metsäpohjanmaan, Soinin, Suomenselän ja Österbottenin metsänhoitoyhdistykset.

Yhdistysten ja MTK:n mukaan epäonnistuminen hirvikannan pitämisessä kohtuullisena on aiheuttanut osin katastrofaalisia seurauksia. Kannanotossa todetaan, että Pohjanmaan alueellisen riistaneuvoston viime viikolla tekemä päätös hirvikannan tasosta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ei vastaa metsänomistajien näkemyksiä sopivasta hirvikannan koosta. Myös Metsäkeskuksen ja liikenneasioista vastaavan Ely-keskuksen näkemykset erosivat riistaneuvoston lopullisesta päätöksestä.

Riistaneuvoston asettama kantatavoite on Pohjanmaalla 3,5-4,5 hirveä hehtaarilla, kun esimerkiksi MTK:n näkemys kohtuullisesta hirvikannasta on 2,5 hirveä hehtaarilla.

”Hirvikannan tasosta päätetään maanomistajien mielipidettä kuulematta ja mahdollisuus hirvenmetsästykseen on ”sosialisoitu” 1000 hehtaarin yhtenäisen pinta-alan vaatimuksella metsästysseuroille”, kannanotossa todetaan.

Yhdistykset ja MTK ehdottavat, että hirvikannan säätelyjärjestelmän uudistamiseksi käynnistetään välittömästi selvitystyö. Lisäksi ylisuuren hirvikannan aiheuttama kansantaloudellinen vaikutus tulisi tutkia ja tiedossa oleville hirvivahinkoalueille kohdistaa entistä suurempi määrä hirvilupia.

”Maanomistajalla on oltava merkittävämpi asema niissä pöydissä, missä hirvikannan säätelystä päätetään.”

Kommentit (1)

  1. Nyt Pohjanmaa nousee, sieltä on ennekin lähtenyt uudistusten vyöryjä.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut