Kemeraa jäi käsiin yli kolme miljoonaa euroa

Käyttämättä jääneillä tukirahoilla olisi tehty taimikonhoitoa noin 14 000 hehtaarin alalla.

Nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon hankkeita jäi viime vuonna määräaikaan mennessä toteuttamatta 3,6 miljoonan euron edestä. Käyttämättä jääneillä tukirahoilla olisi tehty töitä noin 14 000 hehtaarin alalla.

Työllisyysvaikutus olisi ollut 130–160 henkilötyövuotta, lasketaan Suomen metsäkeskuksessa.

Metsäkeskus myönsi vuodelle 2016 yhteensä noin 36 miljoonaa euroa kemeratukea nuoren metsän hoitoon ja taimikon varhaishoitoon. Hyväksyttyjen töiden tuista jäi käyttämättä noin 10 prosenttia.

Tukien käyttämättömyyden syy ei ole tiedossa. Metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntijan Yrjö Niskasen mielestä tilanne on todella harmillinen.

”Hankkeet ovat rauenneet, koska niiden toteutusaika ja toteutusilmoituksen jättämisaika ovat menneet umpeen. Onhan se harmittavaa, että hakemuksen eteen tehdään iso työ Metsäkeskuksessa, kun se käy läpi hyväksymiskäsittelyn, mutta sitten tapahtuu tällaista.”

Tuet maksetaan hakijoille vasta hankkeen toteuduttua, joten rahaa ei ole valunut hukkaan. Metsäkeskuksessa on kuitenkin tehty turhaa työtä hakemusten käsittelyssä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito