Kantorahatuloissa viime vuonna uusi ennätys, lähes kolme miljardia euroa

Yksityismetsänomistajien saamat kantorahatulot nousivat viime vuonna reaalisesti kolme prosenttia.

Kantorahatuloja eli metsänomistajan puunmyynnistä saamaa tuloa kertyi viime vuonna lähes kolme miljardia euroa, ilmenee Luonnonvarakeskuksen ennakkotiedoista.

Euromääräisesti tulot nousivat sata miljoonaa euroa edellisvuodesta ja olivat suuremmat kuin koskaan aikaisemmin.

Reaalisesti eli inflaatio huomioiden tulot nousivat kuusi prosenttia edellisvuodesta, mutta jäivät pari prosenttia alemmiksi verrattuna viiden edeltäneen vuoden keskiarvoon.

Kantorahatuloista 2,46 miljardia euroa saatiin yksityismetsistä ja 0,49 miljardia euroa metsäteollisuuden ja valtion metsistä.

Yksityismetsänomistajien saamat kantorahatulot nousivat reaalisesti kolme prosenttia ja metsäteollisuuden sekä valtion metsistä saadut tulot 20 prosenttia edellisestä vuodesta.

Ennakkotietojen mukaan tukkipuun hakkuumäärät vähenivät yhdeksän prosenttia ja kuitupuuhakkuut kahdeskan prosenttia. Tuloja nosti puun hinnan nousu, joka oli tukkipuulla 7–20 prosenttia ja kuitupuulla peräti 28–34 prosenttia.

Kuitu- ja energiapuun hintojen nousu näkyi puutavaralajien osuuksissa tuloista. Tukkipuusta saatavien tulojen osuus laski viisi prosenttiyksikköä 64 prosenttiin, kuitupuun nousi kolme prosenttiyksikköä 28 prosenttiin ja energiapuun kaksi prosenttiyksikköä seitsemään prosenttiin.

Kuusesta saatiin edelleen eniten tuloja, mutta sen osuus osuus laski neljä prosenttiyksikköä 42 prosenttiin ja oli vain hieman suurempi kuin männystä saatujen tulojen osuus.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa