Koneyrittäjät odottaa hallitukselta päätöksiä turvetuotannon turvaamiseksi

Hallitusohjelmassa on päätettävä, miten kotimaisten polttoaineiden vaje energiatuotannossa täytetään.

Energiapuun ja turpeen saatavuusongelmat näkyvät jo ensi talvena polttoainepulana, Koneyrittäjien liitto varoittaa. Liitto viittaa konsulttiyhtiö Afryn hiljattain tekemään selvitykseen, jonka mukaan kotimaisten polttoaineiden vaje – useampi terawattitunti – jatkuu vuoteen 2028 saakka.

Hallitusohjelmassa onkin ratkaistava, täytetäänkö vaje kivihiilellä, ainespuulla, jätteillä vai järkevämmillä vaihtoehdoilla, Koneyrittäjät toteaa. Liitto vaatii tulevalta hallitukselta päätöksiä energiapuun tarjonnan lisäämiseen ja siitä, että turpeen vakaa käyttö ja tuotanto taataan.

Liitto viittaa Afryn selvitykseen, jonka mukaan turpeen tuotantomahdollisuuksia tulisi kasvattaa lähivuosiksi. Näin voitaisiin varmistaa metsäteollisuuden raaka-aineen saanti ja energian toimitusvarmuus kotimaisin energiajakein. Samalla voitaisiin turvata monimuotoisuutta, kun tarve ainespuun polttoon vähenisi.

Kommentit (1)

  1. Nythän on alettu ostaa Italiasta kotitalousjätettä polttoon, aina se kotimaiset vaihtoehdot voittaa 🙂

Puukauppa Puukauppa