Kopra: Sahatavaran kysyntä on vilkastumassa

Suomalaisen teollisuuden kustannuskilpailukykyyn on kiinnitettävä huomiota, Versowoodin toimitusjohtaja katsoo.

Suomalaisen sahateollisuuden kilpailukyky erityisesti Ruotsiin verrattuna on heikentynyt, Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra arvioi Puupäivä-webinaarissa torstaina. Suomi on menettänyt asemiaan markkinoilla alkuvuoden lakkojen vuoksi, ja lisäksi viime talven huonot korjuukelit aiheuttivat hankaluuksia raakapuun hankinnassa.

Kopran mielestä huomiota on kiinnitettävä suomalaisen teollisuuden kustannuskilpailukyvyn ylläpitämiseen. Raaka-aineen lisäksi palkat, energia ja kuljetukset ovat avainasemassa.

Sahatavaran osalta kysyntä on markkinoilla vilkastumassa. Myös puurakentamisen kasvun aiheuttama kysyntä on nähtävissä.

”Onkin toiveissa, että kotimaan sahatavaran kulutus saataisiin jälleen nousuun”, Kopra arvioi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa