Kuljettajat entistä tyytymättömämpiä teiden kuntoon

Lisärahoituksella ei ole onnistuttu parantamaan teiden kunnon tasoa olennaisesti aiempaan verrattuna, Liikennevirastosta arvioidaan.

Autoilijat ovat tyytymättömiä teiden kuntoon, Liikenneviraston teettämästä tutkimuksesta selviää. Tyytymättömyys lisääntyi kahden edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna.

Raskaan liikenteen kuljettajista 44 prosenttia oli tyytymättömiä pääteiden (valtatiet ja kantatiet) kuntoon ja vain kolmannes oli tyytyväisiä. Muiden maanteiden kuntoon tyytymättömiä oli peräti 67 prosenttia ja tyytyväisiä vain 9 prosenttia. Sorateiden kuntoon keväällä tyytymättömiä oli jopa 80 prosenttia.

Yksityisautoilijoista noin puolet oli tyytyväisiä pääteiden kuntoon ja reilu viidennes tyytymättömiä. Sen sijaan muiden maanteiden kuntoon tyytyväisiä oli vain alle viidennes, mutta tyytymättömiä 54 prosenttia.

Liikenneviraston mukaan niukka rahoitus on heikentänyt teiden kuntoa ja korjausvelka on kasvanut. Lisärahoitusta kunnostukseen saatiin vuosille 2016–2018.

”Tällä lisärahoituksella kyettiin pysäyttämään kertyneen korjausvelan kasvu, mutta ei parantamaan olennaisesti teiden kunnon tasoa aiempaan verrattuna”, tienpidon asiantuntija Juho Meriläinen Liikennevirastosta kertoo.

Lisärahoitus päättyy kuluvan vuoden lopussa, ja Liikennevirastossa huolehditaan jatkosta.

”Jos lisärahoitusta ei tule, niin huonokuntoisia teitä voi tulla 800–1000 km lisää”, Meriläinen arvioi.

Kyselyyn vastasi noin 5 000 autoilijaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut