Tuhkasta apua happamien maiden vesistöpäästöihin

Tutkijan mukaan happamuushaittojen ennaltaehkäisyn tarvetta ei usein tunnisteta.

Tapion, Luonnonvarakeskuksen, Suomen metsäkeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishankkeessa tutkitaan uutta happamien maiden metsänuudistamisen toimintamallia. Tarkoitus on selvittää, miten puu- ja turvetuhkalla voitaisiin ehkäistä happamalla sulfaattimaalla tehdyn uudistamisen yhteydessä valumaveteen muodostuvaa happamuutta.

Happamat vesistöpäästöt ovat ongelma rannikon happamilla sulfaattimailla.

”Olemme olleet huolissamme rannikon metsänuudistamisen ja ojitusten happamoittavasta vaikutuksesta. Hankkeellamme voi olla iso merkitys vesistöjen tilan kannalta paikallisella tasolla, jos tuhkanlevityksen avulla pystytään estämään happamien valumavesien muodostuminen”, erikoistutkija Tiina Nieminen Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Hänen mukaansa metsänomistaja ei yleensä tiedä metsänsä kasvavan happamalla sulfaattimaalla, joten happamuushaittojen ennaltaehkäisyn tarvetta ei usein tunnisteta. Tuhkan käyttöä voi kuitenkin suositella metsänomistajalle myös sen puuston kasvua lisäävän vaikutuksen ansiosta, Nieminen toteaa.

Hanke kuuluu vesien- ja merenhoidon kärkihankkeisiin. Se käynnistyi tämän vuoden kesäkuussa ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito