Kymenlaaksoon yli 30 000 hehtaaria uusia suojelualueita valtion maille

Suojeltavaksi kaavaillut alueet on varattu luonnonsuojeluun pääosin jo aikaisemmin.

Kymenlaaksoon ollaan perustamassa valtion maille uusia suojelualueita, ympäristöministeriö kertoo. Tarkoitus on suojella yhteensä 32 000 hehtaaria kaikissa Kymenlaakson kunnissa: Haminassa, Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella.

Suojeluun on menossa lehtoja, vanhoja metsiä ja soita. Lisäksi suojellaan laajoja Itäisen Suomenlahden vesialueita.

Suojeltavaksi kaavaillut alueet on pääosin varattu luonnonsuojelutarkoitukseen jo aikaisemmin.

Valmistelu alkaa keskusteluilla

Luonnonsuojelualueilla on yleisenä tavoitteena säilyttää alueet luonnontilassa ja vapaina ihmisten aiheuttamilta häiriöiltä. Jokamiehenoikeuksia ei kuitenkaan ole yleensä tarpeen rajoittaa, eli alueilla on jatkossakin sallittua marjastaa, sienestää ja liikkua, ministeriöstä kerrotaan.

Suojelun valmistelu aloitetaan keskusteluilla paikallistahojen kanssa marraskuussa. Näkemyksiä luonnonsuojelualueita koskevista suunnitelmista kysytään muun muassa maakunnan liitolta, kunnilta sekä metsästys-, kalastus- ja luonnonsuojelujärjestöiltä. Tarkoitus on selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja erityisesti metsästystä ja kalastusta koskevien poikkeusten tarpeista ja mahdollisuuksista.

Keskustelujen jälkeen ympäristöministeriö valmistelee asetusluonnokset, jotka lähetetään myöhemmin lausuntokierrokselle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat